Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adolph Rosenkilde (1816-1882)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
For Romantik og Historie, 1880
 Bog (oversætter) Romani: Søvngjængersken. Opera i 3 Acter af Romani. Oversat af Ad. Rosenkilde. Musiken af Bellini. ♦ Christiania, Johan Dahl, 1848. 42 sider (1848, dramatik)
Detaljer
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
1864 Senere udgave: Søvngængersken. Opera. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 187)
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse opført på Kristiania Theater 10 gange fra 23-1-1848 til 18-11-1851.
 Dramatik Rosenkilde, Adolph: En Jøde i Mandal. Vaudeville i een Act af Adolph Rosenkilde. ♦ Christiania, West & Steensballe, 1849. 110 sider (1849, dramatik) 👓
Detaljer
1872 i: Mellem Saisonerne [2e] Senere udgave: En Jøde i Mandal. Vaudeville i 1 Akt. Opført i Christiania 1849. Side [239]-348
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [111]: Rettelse.
 note til titel Opført på Kristiania Theater 3 gange fra 19-1-1849 til 9-2-1849.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Rosenkilde, A.: God Djævel, ond Qvinde. Tryllespil i 1 Act med Forspil, Sang og Chor. ♦ Gandrup, 1853. 16 sider. Pris: 20 Sk. (1853, dramatik)
Detaljer
1872 Scener i Helvede [Forspillet] i: Mellem Saisonerne [2f] Senere udgave: Scener i Helvede. Forspil til "God Djævel, ond Kvinde", Bearbeidelse efter et Tryllespil i 1 Akt af Nestroy. Side [349]-368
kollaps Noter
 Bog Ivar: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit (1861, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
1867 Senere udgave: Anders Tikjøb. 5. Udg. M. 19 Træsnit. ♦ Forlagsbureaut, 1867
1872 i: Mellem Saisonerne [1f] Senere udgave: Anders Tikjøb. (En jydsk Degns Reiseerindringer). Side [425]-602
1873 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". Ottende Udg. ♦ Forlagsbureauet, 1873. 64 tospaltede Sider
1881 Senere udgave: Anders Tikjøb. 10. Udg.
1889 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. 12. Udg. ♦ Forlagsbureauet, 1889
1904 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer af A. Rosenkilde. Trettende Udgave. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad's Universitetsboghandel, 1904. 118 [1] sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1907 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Med Indledning af P. Hansen. Fjortende Udgave. ♦ Gad, 1907. 118 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00
1965 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Fremstillet efter 14. udg. 1907
1975 Senere udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Særskilt aftryk af "Illustreret Tidende". 4. Udg. Fotografisk optryk. ♦ Wormianum, 1975. 62 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, årgang 2 (1860-61), nr. 80 (7-4-1861), side 216-18, nr. 82 (21-4-1861) side 233-36, nr. 84 (5-5-1861) side 251-55, nr. 87 (26-5-1861) side 277-80, nr. 89 (9-6-1861) side 292-95, nr. 91 (23-6-1861) side 306-10, nr. 93 (7-7-1861) side 325-27, nr. 96 (28-7-1861) side 349-54, illustreret [sidste afsnit signeret: Ærbødigst, Ivar].
 note om oplag 2. Oplag, 1862.
 note om oplag 3. Oplag, 1863 [senere oplag og udgaver under rigtigt navn].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Bog (oversætter) anonym: Søvngængersken. Opera. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 187) (1864, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:187
Detaljer
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
1848 1. udgave: Søvngjængersken. Opera i 3 Acter af Romani. Oversat af Ad. Rosenkilde. Musiken af Bellini. ♦ Christiania, Johan Dahl, 1848. 42 sider
kollaps Noter
 Bog Rosenkilde, A.: Lars og Mette. En Landsbyhistorie af A. Rosekilde. Med Tegninger af A. Plum. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.C. Lose & Delbanco, [1864]. 75 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1864, digte)
Detaljer
illustrationer af August Plum (1815-1876)
1872 i: Mellem Saisonerne [2c] Senere udgave: Lars og Mette. En Landsbyhistorie. Side [111]-169
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1884.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Rummelstrup, Peter Pontecorvo: Mit Udbytte af Overveielsen over den politiske Situation. Af Peter Pontecorvo Rummestrup, forhenv. kongelig Pensionist (1866, novelle(r)) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Annonce for Aftenunderholdning i Silkeborg Theater har: Adolf Rosenkilde: Mit Indtryk af Overvejelser over den politiske Situation, af Peter Ponte Corvo Rummelstrup (forhv. kgl. Pensionær). Fortælles af Hr. Povl Friis [Silkeborg Avis 23-5-1885, side 3].
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", [Første Aargang], 1866, side 181-95. [Med 13 træsnit]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Rosenkilde, A.: Anders Tikjøb. 5. Udg. M. 19 Træsnit. ♦ Forlagsbureaut, 1867 (1867, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Trykt i periodicum Rosenkilde, Ad.: Original og Portrait. (Fra Udstillingstiden). Af Ad. Rosenkilde (1868, novelle(r)) 👓
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Første Bind (1868), side 5-11. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Samling Rosenkilde, Adolf: Mellem Saisonerne. Smaaskrifter af Adolf Rosenkilde. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (O.H. Delbanco, G.E.C. Gad, Gyldendalske Boghandel, C.C. Lose), 1872. Første-Anden Del. 602 + 381 sider (1872, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2det Oplag, 1874.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Rosenkilde, Adolf: Kjøbenhavnske Skizzer. Side [1]-150 (1872, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: En Morgentour til "Zoologisk Have". En Ildebrand midt paa Kongens Nytorv. Et Drømmesyn ind i Fremtiden. Fataliteter i Theatret (To Epistler). Fra Nytaarsoptøierne 1860. Fastelavn. En Miskjendt. "Alhambra". Musikalske Anmeldelser. En "Islænder" udskibes. Handelsberetninger til "Illustreret Tidende". En Barnedaab paa Gamle Kongevei. Fragmenter af Selskabslivet. Nørrefælled, Sommeren 1868. Original og Portrait. Et Par løbske Heste. Emil forbedres.
[1b] Rosenkilde, Adolf: Sandfærdige Bekendelser af Morten Brams, Kapellan pr. pers., forhen Kunst-Kritikus! Side [153]-203 (1872, novelle(r))
[1c] Rosenkilde, Adolf: Peter og Johanne. Side [204]-248 (1872, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1868 (1867), 17. årgang, side 113-44, illustreret.
[1d] Rosenkilde, Adolf: En *Novellette fra Verdensudstillingen. (1867). Side [249]-260 (1872, novelle(r))
[1e] Rosenkilde, Adolf: Karstens Skriftemaal. (1867). Side [261]-424 (1872, novelle(r))
1896 Senere udgave: Karstens Skriftemaal. Optegnelser paa Baggrund af Forfatterens Erindringer fra Barndomshjemmet i Adelgade. ♦ G.E.C. Gad, 1896. 175 sider
kollaps Noter
 note til titel [Note side 261:] For at stille Læserne paa det rette Standpunkt over for "Karstens Skriftemaal", troer Forfatteren at burde forudskikke den Bemærkning, at disse Optegnelser nærmest indeholder Erindringer, hvortil hans egen Barndom danner Baggrund.
[1f] Rosenkilde, Adolf: Anders Tikjøb. (En jydsk Degns Reiseerindringer). Side [425]-602 (1872, novelle(r))
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
[2a] Rosenkilde, Adolf: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. Side [1]-94 (1872, novelle(r))
1896 Senere udgave: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. ♦ Gad, 1896
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1867 (1866), 16. årgang, side 62-125, illustreret.
[2b] Rosenkilde, Adolf: Peer Mortens So. Side [95]-110 (1872, novelle(r))
[2c] Rosenkilde, Adolf: Lars og Mette. En Landsbyhistorie. Side [111]-169 (1872, digte)
1864 1. udgave: Lars og Mette. En Landsbyhistorie af A. Rosekilde. Med Tegninger af A. Plum. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.C. Lose & Delbanco, [1864]. 75 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
[2d] Rosenkilde, Adolf: Et og Andet. Side [170]-238 (1872, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Fra et Besøg paa Bornholm (1866). En Aften i Thisted (Fra en Sommerudflugt. 1868). 1848 og 1863. "Maalstræv". "Aus dem Felde der Literatur". En Sprogstrid (1862). Pag. 755-59. Aforismer.
 note til titel Flere bidrag under overskriften "Et og Andet", i: Illustreret Tidende, årgang 16 (1874-75), nr. 815 (9-5-1875), side 322-23, deloverskrifter: Jernpiller. Levende begravet. I Hønsegaarden. Larven og Storken.  Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
[2e] Rosenkilde, Adolf: En Jøde i Mandal. Vaudeville i 1 Akt. Opført i Christiania 1849. Side [239]-348 (1872, dramatik)
1849 1. udgave: En Jøde i Mandal. Vaudeville i een Act af Adolph Rosenkilde. ♦ Christiania, West & Steensballe, 1849. 110 sider
[2f] Rosenkilde, Adolf: Scener i Helvede. Forspil til "God Djævel, ond Kvinde", Bearbeidelse efter et Tryllespil i 1 Akt af Nestroy. Side [349]-368 (1872, dramatik)
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
1853 Scener i Helvede [Forspillet] 1. udgave: God Djævel, ond Qvinde. Tryllespil i 1 Act med Forspil, Sang og Chor. ♦ Gandrup, 1853. 16 sider. Pris: 20 Sk.
[2g] Rosenkilde, Adolf: ! [Udråbstegn]. Lyrisk Drama i to Akter. Side [369]-72 (1872, dramatik)
[2h] Rosenkilde, Adolf: Nye A-B-C-Vers. 1871. Side [373]-81 (1872, digte)
 Bog Rosenkilde, A.: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". Ottende Udg. ♦ Forlagsbureauet, 1873. 64 tospaltede Sider (1873, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
kollaps Noter
 anmeldelse Ifølge Politiken 7-12-1907 trykt ialt i 30.000 eksemplarer.
 Trykt i periodicum Rosenkilde, Adolf: Bidrag til Safts Monolog i 3die Acts Slutning af »Sovedrikken«. (Stenograferede af en stadig Theatergænger) (1874-75, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, årgang 16 (1874-75), nr. 808 (21-3-1875) side 260-61, nr. 809 (28-3-1875) side 264-65, nr. 810 (4-4-1875), side 278.
 url Fuld visning af teksten fra Illustreret Tidende.  Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
 Bog Rosenkilde, A.: Anders Tikjøb. 10. Udg. (1881, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Bog Rosenkilde, A.: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. 12. Udg. ♦ Forlagsbureauet, 1889 (1889, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Bog Rosenkilde, A.: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. ♦ Gad, 1896 (1896, roman)
Detaljer
1872 i: Mellem Saisonerne [2a] 1. udgave: En gammel Æbleskive. Fortælling om en Pebersvend. Side [1]-94
 Bog Rosenkilde, A.: Karstens Skriftemaal. Optegnelser paa Baggrund af Forfatterens Erindringer fra Barndomshjemmet i Adelgade. ♦ G.E.C. Gad, 1896. 175 sider (1896, roman)
Detaljer
1872 i: Mellem Saisonerne [1e] 1. udgave: Karstens Skriftemaal. (1867). Side [261]-424
 Bog Rosenkilde, A.: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer af A. Rosenkilde. Trettende Udgave. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad's Universitetsboghandel, 1904. 118 [1] sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1904, roman) 👓
Detaljer
forord af P. Hansen (1840-1905)
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Side [5-6]: Et Par Ord til Indledning [Signeret: P. Hansen].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Rosenkilde, Adolph: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Med Indledning af P. Hansen. Fjortende Udgave. ♦ Gad, 1907. 118 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1907, roman)
Detaljer
forord af P. Hansen (1840-1905)
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Bog Rosenkilde, A[dolph]: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Fremstillet efter 14. udg. 1907 (1965, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Bog Rosenkilde, A[dolph]: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Særskilt aftryk af "Illustreret Tidende". 4. Udg. Fotografisk optryk. ♦ Wormianum, 1975. 62 sider, illustreret (1975, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af udgave fra 1964.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Adolph Rosenkilde: God Djævel, ond Kvinde
Tryllekomedie med Sang i 1 Akt og et Forspil (efter et Nestroysk Sujet) af Adolf Rosenkilde
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
(premiere 11-02-1853 på Casino)
(oversætter) Søvngængersken
Opera i 3 Akter af Bellini, Teksten af Romani. Oversat af Ad. Rosenkilde
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
tekst af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
(premiere 02-11-1864 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Adolph Rosenkilde: Anders Tikjøb
Rejseæventyr i 5 Akter (8 Tableauer) med Sange og Kor, frit bearbejdet efter A. Rosenkildes Fortælling af Vilhelm Østergaard. Sangene af Axel Henriques m.fl.
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
sange af Axel Henriques (1851-1935)
sange af Anonym
(premiere 27-03-1887 på Folketeatret)
(andet) Anders Tikøb ved Kirsten Piil
Tidsbillede med gamle Viser, frit efter A. Rosenkilde
af Anonym
(premiere 28-08-1903 i Tivolis Glassal)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden