Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Prahl (1724-1792)

 Om personen Oplysninger om Niels Prahl

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Prahl, Niels]: Den bortsnappede Jomfrue eller Fikkes lykkelige Lustere-Reyse og u-lykkelige Spatzere-Gang. U.St., [1750] (1750, digte) BD4:sp242
 Bog anonym [Prahl, Niels]: Lille Anne eller det frie Val. Kbh., 1757 (1757, digte) BD4:sp242
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag. Kbh., 1773.
 Bog (oversætter) anonym [Thielo, Carl Aug.]: Det ubekiendte Land. En heroisk musikalsk Comoedie i een Act. Kbh., 1757 (1757, dramatik) BD4:sp340
Detaljer
af Carl Thielo (1707-1763)
kollaps Noter
 note om oversættelse ifl. Bibliotheca Danica, oversat af Niels J. Prahl.
 Bog anonym [Prahl, Niels]: Lars Larsen eller Aagerups selsomme Hændelser og forunderlige Tildragelser. En original dansk Roman i sex Bøger. ♦ Sorøe og Kbh., 1758-77 (1758-77, roman) BD4:sp447
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. Bog, Sorø 1758, 2. Bog., Kbh., 1759, 3. Bog, Kbh., 1762. [4-6. Bog har særsk. Titelblad og egen fortløbende Paginering. Sst. o.A. [1777?]].
 note til titel 2. Oplag, Kbh., 1777.
 Dramatik anonym [Prahl, Niels]: Geniernes Fest i Anledning af den høypriselige danske Enevolds Regierings første Jubel-Aar 1760. Holden paa den kgl. danske Skueplads. [Musiken af Paolo Scalabrini.] ♦ Kbh., 1760 (1760, dramatik) BD4:sp335
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
 Bog anonym [Prahl, Niels]: Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands, ... (1762, digte) BD4:sp181
Detaljer
udgiver: Thomas Larsen Borup (1726-1770)
1967 Senere udgave: Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands, hvorudi ved tydelige Forestillinger og Undervisnings-Vers viises, hvorledes at Døden uden Persons Anseelse, dandser af med enhver ... Genudg. i fotografisk reproduktion. ♦ Wormianum, 1967. 85 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands, hvorudi ved tydelige Forestillinger og Underviisnings-Vers vises, hvorledes Døden uden Persons Anseelse, dandser af med Enhver, endog ofte uformodentlig, fra Verden til Evigheden, afbildet ved lærerige Stykker og Samtaler imellem Døden og Personerne. Besørget til sine Landsmænds Nytte og Fornøjelse af Thomas Larsen Borup.
 note til titel Thomas Larsen Borup formodes at være udgiver bogen og ophav til træsnittene. Forfatteren antages at være Niels Prahl.
 note om oplag 2. Oplag, 1770.
 note om oplag 3. Oplag. J.H. Schubothe, 1814.
 url Fuld visning af bogen (pdf, 3. Oplag) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Prahl, Niels: Moralske Sange. Kbh., 1765 (1765, digte) BD4:sp242
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. Hæfte. 2. Opl. Kbh., 1765.
 note til titel Andet Hæfte. Kbh., 1780.
 Bog (oversætter) Mörk, Jak. Henr.: Thecla eller den ved Gienvordighed og Forfølgelse prøvede Troens Dyd. Hvorudi forestilles hvilke Farligheder og Forfølgelser de sande troende Christne ere underkastede i Verden. [Overs. fra Svensk af Niels Prahl]. 1-3 Deel. Kbh., 1773-74 (1773-1774, tekster)
af Jakob Henrik Mörk (sprog: svensk)
 Bog anonym [Prahl, Niels]: Nytaarsgave for Almuen og Landboen. Et Bidrag til Almue-Sange og Landboe-viser. ♦ Kbh., 1791 (1791, digte) BD4:sp242
 Bog (oversætter) Schummel, J. G.: Den lille Voltaire. Et Levnets-Beskrivelse for vort fritænkerske Aarhundrede. Oversat efter den anden forøgelse og forbedrede tydske Udgave ved Niels Prahl. ♦ Kbh., 1794 (1794, roman) BD4:sp471
originaltitel: Der kleine Voltäre (Deutsche Lebensgeschichte), 1782
af Johann Gottlieb Schummel (1748-1813, sprog: tysk)
 Bog anonym [Prahl, Niels]: Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands, hvorudi ved tydelige Forestillinger og Undervisnings-Vers viises, hvorledes at Døden uden Persons Anseelse, dandser af med enhver ... Genudg. i fotografisk reproduktion. ♦ Wormianum, 1967. 85 sider, illustreret (1967, digte)
Detaljer
udgiver: Thomas Larsen Borup (1726-1770)
1762 1. udgave: Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands, ...

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Det ubekendte Landheroisk musikalsk Komedie i 1 Akt, Musik af forskellige Komponister ved C.A. Thielo, Teksten af C.A. Thielo. Oversat af N. Prahl
musik af anonym andre (sprog: andre)
musik og tekst af Carl Thielo (1707-1763)
(premiere 08-02-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Prahl, Niels: Geniernes Festi Anledning af den højpriselige danske Enevolds-Regerings første Jubel-Aar 1760, af Niels Prahl, med Musik af Scalabrini og Dans af Antonio Como
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
(premiere 17-10-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)ThemistoclesOperatekst i 5 Akter af Pietro Metastasio, oversat (paa Prosa) af Jens Windtmølle, indrettet til en heroisk Komedie paa Vers af Niels Prahl, gennemset af L. Reersløv
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 29-01-1768 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden