Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Gottlieb Schummel (1748-1813)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Schummel, J.G.]: Spitsbart. En komi-tragisk Tildragelse fra vort pædagogiske Aarhundede. Overs. af det Tydske [af Laur. Hasse]. ♦ Viborg, Trykt hos Christopher H. Mangor, og paa Sammes Forlag, 1781. 384 suder (1781, roman) BD4:sp471
originaltitel: Spitzbart, eine komi-tragische Geschichte für unser pädagog. Jahrhundert, 1779
oversat af Lauritz Hasse (1737-1821)
 Bog Schummel, J. G.: Det blinde Ægtepar eller Bønhørelsen, en Fortæling. Oversat [af Jens Kragh Høst]. ♦ Kbh., 1792 (1792, roman) BD4:sp471
originaltitel: Das blinde Ehepaar oder Die Gebetserhörung, 1788
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
 Bog Schummel, J. G.: Den lille Voltaire. Et Levnets-Beskrivelse for vort fritænkerske Aarhundrede. Oversat efter den anden forøgelse og forbedrede tydske Udgave ved Niels Prahl. ♦ Kbh., 1794 (1794, roman) BD4:sp471
originaltitel: Der kleine Voltäre (Deutsche Lebensgeschichte), 1782
oversat af Niels Prahl (1724-1792)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden