Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812)

 Om personen Oplysninger om Jacob Carl Frederik Primon

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Aikin, John og Anna Laetitia Barbauld]: Aftenlæsning i Familie-Kredse eller Magasin for Ungdommen, indeholdende en Samling af blandede Smaastykker til unge Menneskers Nytte og Fornøjelse. (Efter det Engelske). ♦ Kjøbenhavn, C.L. Buchs Forlag, 1796. 1.-2. Deel, [3] 236 + 250 sider (1796, tekster) BD1:sp1032 👓
originaltitel: Evenings at home, 1792-96
Detaljer
af John Aikin (1747-1822, sprog: engelsk)
af Anna Laetitia Barbauld (1743-1825, sprog: engelsk)
1844 Senere udgave: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 184 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: [Forord om The Evenings at Home, signeret: Oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Oversættelse ... har jeg søgt at omarbejde det, som kuns passede sig paa Engeland. Jeg har ikke blot villet oversætte Skrivtet paa Dansk, men fordanske det ganske, saavel i Henseende til Sprog og Indhold, som til Anvendelighed.
 note om oversættelse Oversættelsen omfatter de første 20 aftener, svarende til originalens bind 1-4, på engelsk udkom værket oprindeligt i 6 bind.
 note om oversættelse Ifølge Primons ansøgning om bevilling som translatør, 20-8-1798, oversat af ham.
 url Fuld visning af den engelske tekst, udgave fra 1849 i 2 bind, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Primon, C. F.: Nyeaarsgave for Enhver. ♦ Kbh., 180* [ie: 1804] (1804, digte) BD4:sp243
 Bog (oversætter) Bilderbeck, J. L. v.: Urnen i den eensomme Dal. Overs. af det Tydske ved O. Horrebow og C. F. Primon. ♦ 1804-06. Deel 1-4, (xii + 218) + 188 + 176 + 195 sider (1804-1806, roman) EMP1704 BD4:sp455
originaltitel: Die Urne im einsamen Thale, 1799
Detaljer
af Ludwig Franz von Bilderbeck (1764-1833, sprog: tysk)
oversat af Otto Horrebow (1769-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2 overs. af O. Horrebow. Del 3-4 overs. af C. F. Primon.
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: Forfatterens Fortale.
 Bog Primon, Carl Fridrich: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2a]] Forvexlingerne eller Frands Wilburg. En dansk original Roman (1805, roman) EMP 1 BD4:sp448
 Tekster Primon, Carl Fridrich: Lystgangene (1805, tekster)
 Bog Primon, Carl Fridrich: Smaa Fortællinger i Lafontaines Maneer. Kbh., 1805 (1805, roman) BD4:sp448
 Bog (oversætter) anonym: Gioconda eller Elskov og Følelse for Fædrenelandet, Troeskab, og Troeløshed under Vaabnerne. En sand Tildragelse, under de franske Krigstog i Italien. Overs. af C. F. Primon. ♦ 1809. 64 sider (1809, roman) EMP3077 BD4:sp481
originaltitel: Giaconda, oder Liebe und Vaterlandssinn, Treue und Treulosigkeit unter den Waffen ..., 1801
af anonym tysk (sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden