Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anna Laetitia Barbauld (1743-1825)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster anonym [Aikin, John og Anna Laetitia Barbauld]: Aftenlæsning i Familie-Kredse eller Magasin for Ungdommen, indeholdende en Samling af blandede Smaastykker til unge Menneskers Nytte og Fornøjelse. (Efter det Engelske). ♦ Kjøbenhavn, C.L. Buchs Forlag, 1796. 1.-2. Deel, [3] 236 + 250 sider (1796, tekster) BD1:sp1032 👓
originaltitel: Evenings at home, 1792-96
Detaljer
af John Aikin (1747-1822, sprog: engelsk)
oversat af Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812)
1844 Senere udgave: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 184 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: [Forord om The Evenings at Home, signeret: Oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Oversættelse ... har jeg søgt at omarbejde det, som kuns passede sig paa Engeland. Jeg har ikke blot villet oversætte Skrivtet paa Dansk, men fordanske det ganske, saavel i Henseende til Sprog og Indhold, som til Anvendelighed.
 note om oversættelse Oversættelsen omfatter de første 20 aftener, svarende til originalens bind 1-4, på engelsk udkom værket oprindeligt i 6 bind.
 note om oversættelse Ifølge Primons ansøgning om bevilling som translatør, 20-8-1798, oversat af ham.
 url Fuld visning af den engelske tekst, udgave fra 1849 i 2 bind, på:  Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden