Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Viggo F. Møller (1887-1955)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Møller, Viggo F.: Nerver. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel (Rechtwig & Tryde), 1919. 171 sider (1919, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, februar 1920, side 160 [Anmeldelse af P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
kollaps Indhold

[s007] Møller, Viggo F.: Vej hjem -. Side [7]-58 (1919, novelle(r))
[s059] Møller, Viggo F.: Nerver. Side [59]-91 (1919, novelle(r))
[s093] Møller, Viggo F.: Sidste Instans -. Side [93]-113 (1919, novelle(r))
[s115] Møller, Viggo F.: Grosserer Claudius' eneste Vittighed. Side [115]-29 (1919, novelle(r))
[s131] Møller, Viggo F.: Skummelgrisen. Side [131]-39 (1919, novelle(r))
[s141] Møller, Viggo F.: Agorafobi. Side [141]-56 (1919, novelle(r))
[s157] Møller, Viggo F.: Hunden. Side [157]-71 (1919, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Tilskueren, 1918, 1. halvbind, side 539-47.
 Afsnit i bog (redigeret, 1925-28) tidsskrift: Klinte. Litterær Ungdom (1920-26, periodicum)
Detaljer
(1920-21) redigeret af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
(1920-21) redigeret af Johannes Weltzer (1900-1951)
1926-28 Samhørende, fortsættes af (2. del): Ung dansk Litteratur. Tidsskrift for ung dansk Litteratur
1930-51 Samhørende, fortsættes af (3. del): Vild Hvede. Tidsskrift for ung dansk Litteratur
1952- Samhørende, fortsættes af (4. del): Hvedekorn. Poesi, kunst
kollaps Noter
 note til titel Udkom i tidsrummet i årene: 1920-21 og 1925-26.
 Litteraturliste Medtaget på: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942. En Bibliografi. Udarbejdet af Kjeld Elkjær, Ib Haraldsted, Poul Kürstein og Jens Andreas Nielsen. København, Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor, 1946  Web link link til hele listen 1920-21.
 Bog Møller, Viggo F.: Bag de graa Facader. ♦ "Klinte"s Forlag, 1922. 142 sider. Pris: kr. 5,25 (1922, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forlagets adresse: Studiestræde 16, København.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 19-12-1922, side 8 [Anmeldelse, signeret: J.D.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 192 [Anmeldelse, signeret K.K.N.].
 Bog Møller, Viggo F.: Halvdelen af to. ♦ "Klinte"s Forlag, 1924. 104 sider. Pris: kr. 4,00 (1924, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forlagets adresse: Studiestræde 16, København.
 Bog Møller, Viggo F.: Familien Zero. Tegninger af Mogens Zieler. ♦ Woel, 1926. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1926, roman)
serietitel: Ung dansk Literatur, 6
Detaljer
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
kollaps Noter
 note til titel Også trykt som manuskript i 200 eksemplarer med subskriptionsliste. 1926. 60 [6] sider. [Samme serie og udstyr].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ung dansk Litteratur. Tidsskrift for ung dansk Litteratur (1926-28, periodicum)
Detaljer
(1927-28) redigeret af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
1920-26 Samhørende, 2. del af: Klinte. Litterær Ungdom
kollaps Noter
 note til titel Årgangsnummereringen forsat fra Klinte (=Aargang 1-2).
 note til titel 4. Aargang udkom med Nr. 1 (Juli 1927) til Nr. 12 (Juni 1928), 190 sider. Fra og med Nr. 2 (August 1927) redigeret af: Knud Bruun-Rasmussen. Ekspedition: C.A. Reitzels Boghandel.
 Litteraturliste Medtaget på: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942. En Bibliografi. Udarbejdet af Kjeld Elkjær, Ib Haraldsted, Poul Kürstein og Jens Andreas Nielsen. København, Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor, 1946  Web link link til hele listen 1926-28.
 Bog Møller, Viggo F.: Sære og gale. (Tegninger af Arne Ungermann). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1928. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1928, novelle(r))
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
 Bog (digte) antologi: Moderne dansk Lyrik. En Antologi. Udgivet ved Sven Lange. ♦ København, Woels Forlag (Cai M. Woel), 1929. 333 [3] sider (1929, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Sven Lange (1868-1930)
omslag af Mogens Zieler (1905-1983)
digte af Knud Andersen (1890-1980)
digte af J. Anker-Paulsen (1890-1959)
digte af Otto Asmus Thomsen (f. 1907)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Erik Bertelsen (1898-1969)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Charles Carlsen (f. 1898)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Svend Aage Dyrkjøb (f. 1904)
digte af Leck Fischer (1904-1956)
digte af Salomon J. Frifelt (1889-1973)
digte af K.F. Gamborg (1880-1946)
digte af Carl Hallberg (1903-1967)
digte af Arnold Hending (1901-1964)
digte af A. Schmidt Henriksen (1883-1959)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af S. Svane Knudsen (f. 1897)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Thora Lange (1870-1933)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Arne J. Møller (1898-1955)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Knud Secher (1907-1997)
digte af Ellen Silkeborg (1900-1950)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Eivin Suenson (1900-1970)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Anna Claudi Westh (1898-1935)
digte af Cai M. Woel (1895-1963)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Mogens Zieler (1905-1983)
kollaps Noter
 note til titel Side [5-8]: Forord [signeret: Sven Lange].
 note til titel Side [329]-33: Prænumerantliste.
 note til titel Side [334]: Efterskrift [signeret: Forlaget].
 note til titel Før hver forfatters bidrag er fødselsdato (ikke ved kvinderne) og liste over eventuelle udgivelser.
 note til titel Bidragene fra Ellen Silkeborg og Anna Claudi Westh indeholder også prosabidrag. Henholdsvis: Rigdom, og: Sol.
 url Fuld visning af indholdfortegnelsen på:  Link til ekstern webside GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)
kollaps Indhold

[s260] Silkeborg, Ellen: Rigdom. Side 260 (1929, novelle(r))
af Ellen Silkeborg (1900-1950)
[s299] Westh, Anna Claudi: Sol. Side [299]-02 (1929, novelle(r))
af Anna Claudi Westh (1898-1935)
 Bog Møller, Viggo F.: En Sten bliver kastet paa Vandet -. ♦ Skribentens Forlag (Nyt nordisk Forlag), 1929. 67 sider. Pris: kr. 5,00 (1929, roman)
serietitel: Skribentens Bogrække
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 380 eksemplarer.
 Bog Møller, Viggo F.: Forbrydere (1930, roman)
 Afsnit i bog (redigeret, 1930-51) tidsskrift: Vild Hvede. Tidsskrift for ung dansk Litteratur (1930-51, periodicum)
Detaljer
1920-26 Samhørende, 3. del af: Klinte. Litterær Ungdom
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942. En Bibliografi. Udarbejdet af Kjeld Elkjær, Ib Haraldsted, Poul Kürstein og Jens Andreas Nielsen. København, Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor, 1946  Web link link til hele listen 1930-42.
 Bog Møller, Viggo F.: [indgår i antologien: Moderne dansk Prosa [s218]] Den rigtige Opskrift. Side 218-28 (1930, novelle(r)) 👓
 Bog Møller, Viggo F.: Kyx (1931, roman)
 Bog Møller, Viggo F.: Det sidste Døgn (1933, roman)
serietitel: Vild Hvedes Kronebøger, 1
 Bog Møller, Viggo F.: Det Skjulte (1933, roman)
 Bog Møller, Viggo F.: I Kraft af mig selv (1935, digte)
illustrationer af Ernst Hansen (1892-1968)
 Bog Møller, Viggo F.: Den excentriske Hverdag (1936, novelle(r))
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Hvid Vinter. Danske Forfatteres og Billedkunstneres Julehæfte. Red. af Viggo F. Møller. ♦ 1938. 96 sider, illustreret (1938)
Detaljer
kollaps Indhold

[s23] Nissen, Mogens Jermiin: [Digt]. Side 23 (1938, digte)
af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
 Bog Møller, Viggo F.: Bjælken i dit eget Øje (1941, roman)
 Bog Møller, Viggo F.: [indgår i antologien: 30 danske Noveller [s157]] Ordet, der aldrig blev udtalt. Side 157 (1942, novelle(r)) 👓
 Bog Møller, Viggo F.: Menneskemagt (1943, roman)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, februar, side 76-77 [Anmeldelse af Mogens Knudsen].
 Bog antologi: Der brænder en Ild. ♦ Gyldendal, 1945. 124 sider. Pris: kr. 3,00 (1945, samling)
Detaljer
redigeret af Anonym
af Kaj Munk (1898-1944)
af Martin A. Hansen (1909-1955)
af Kjeld Abell (1901-1961)
af H.C. Branner (1903-1966)
af Tove Ditlevsen (1917-1976)
af Leck Fischer (1904-1956)
af Mogens Friis (1926-1945)
af Harald Herdal (1900-1978)
af Hans Kirk (1898-1962)
af L. Lindstrøm
af Morten Nielsen (1922-1944)
af Nils Nilsson (1897-1980)
af Jacob Paludan (1896-1975)
af Halfdan Rasmussen (1915-2002)
af Ole Sarvig (1921-1981)
af Knud Sønderby (1909-1966)
af Poul Sørensen (1906-1973)
1944 1. udgave: Der brænder en Ild. ♦ Folk og Frihed, 1944. 96 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgivet illegalt 1944, hvor teksterne var anført uden forfatternavn.
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Møller, Viggo F.: [indgår i antologien: Nye danske Noveller [s198]] Paa Skolens Loft. Side 198-216 (1945, novelle(r))
 Bog Møller, Viggo F.: Hyggelige Historier. ♦ Gyldendal, 1946. 90 sider. Pris: kr. 6,00 (1946, roman)
 Bog Møller, Viggo F.: Venlige Vers. (Forfatterens Portræt tegnet af Ernst Hansen). ♦ Gyldendal, 1947. 84 sider. Pris: kr. 6,75 (1947, digte)
Detaljer
andet: Ernst Hansen (1892-1968)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Møller, Viggo F.: Den femte Dimension. ♦ Gyldendal, 1948. 144 sider. Pris: kr. 7,75 (1948, roman)
 Trykt i periodicum Møller, Viggo F.: Asketræet. Genfortalt efter et gammelt Haandskrift i Universitetsbiblioteket i Cambridge, underskrevet Montagu R. James, Doktor medicinæ & theologiæ, Arkivar og Provst ved King's College, ved Viggo F. Møller (1948, novelle(r)) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 2, side 3-14. [Illustrators navn ikke anført].
 Bog Møller, Viggo F.: Professor Begriffenfeldt og andre hyggelige Historier (1952, roman)
 Bog Møller, Viggo F.: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s104]] Ordet, som ikke blev udtalt. Side 104-113 (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Møller, Viggo F.: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s085]] Ordet, som ikke blev udtalt. Side 85-[94] (1965, novelle(r)) 👓

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Viggo F. Møller: Det tredie Glas
Hørespil i én Akt af "Klint"
af Viggo F. Møller (1887-1955)
(premiere 30-03-1928 på Radio)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden