Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Herman Meier (1726-1804)

 Om personen Oplysninger om Johan Herman Meier

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Prevost, A.F.]: Den Engelske Philosoph Clevelands, Cromwels naturlige Søns, Historie. ♦ Kbh., 1759-68. 1-2. bind udgivet som bog 1-8, fortløbende paginering i hvert bind, 1100 + 1150 sider (1759, roman) BD4:sp493
originaltitel: Le Philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell, 1731-39
Detaljer
af Antoine-François Prévost d'Exiles (1697-1763, sprog: fransk)
oversat af Anna Catharina von Passow (1731-1757)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med kobberstukken portræt af Anna Catharina v. Passow og personalia i fortalen.
 note til oversat titel Kun 1. binds første bog er oversat af Anna Catharina v. Passow, de resterende bøger er oversat at Johan Herman Meier.
 url Fuld visning af den franske tekst, tome premier, på:  Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst, tome second, på:  Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst, tome troisième, på:  Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst, tome quatrième, på:  Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1744, tome cinquième, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1744, tome sixième, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1744, tome septième, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1744, tome huitième, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Fontenelle, [Bernard Le Bouyer el. Le Bovier de]: Abdolominus, Konge i Sidon. Et Skuespil i 5 Afhandlinger, skrevet paa Fransk, og nu oversat [af Joh. Herm. Meier]. Kbh. 1760 (1760, dramatik) AEJ 1 BD4:sp398
Detaljer
af B. Fontenelle (sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym: Den blinde Ægtemand. [Oversat efter ukendt original af J.H. Meier]. Kbh., 1760 (1760, tekster) AEJ 40
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Gerstenberg, H. W. v.: Ugolino. Tragoedie i 5 Optog. Oversat af J. H. M[eier]. ♦ Kbh., 1779 (1779, dramatik) BD4:sp354
Detaljer
af H.W. Gerstenberg (1737-1823)
1768 1. udgave: Ugolino. Eine Tragödie in fünf Aufzügen. ♦ Hamburg und Bremen, Johann Hinrich Cramer, 1768. 67 sider
 Bog (oversætter) Lafontaine, August: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Oversat af J.H. Mejer. ♦ Kiøbenhavn, Boghandler O. Hegelunds Forlag, 1803. 282 + [1] sider (1803, roman) EMP2336 BD4:sp464 👓
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1803 1. udgave: Fedor og Marie eller Troskab til Døden. Overs. ved C.B. Hallager. ♦ 1803. 270 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [283]: Rettelser.
 url Fuld visning af den danske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden