Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Cornelia v. Levetzow (1836-1921)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: En ung Piges Historie. Af J. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1861 [ie: 1860]. 271 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle) (1860, roman) 👓
Detaljer
1916 Senere udgave: En ung Piges Historie. 20. Tusinde. ♦ Høst, 1916. 267 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom i oktober 1860, jævnfør annonce i Adresseavisen 29-10-1860.
 note om oplag Andet Oplag, 1861 [ie: 1860] [Annonceret i Adresseavisen 16-12-1860].
 note om oplag 3. Oplag, 1862.
 note om oplag Fjerde Oplag, 1875.
 note om oplag 5. Oplag, 1881.
 note om oplag 7. Oplag, 1891 med forfatters navn på titelblad.
 note om oplag 8. Oplag, 1895.
 note om oplag 10. Oplag, 1900.
 note om oplag 11. Oplag, 1907. 270 sider.
 note om oplag 19. Tus., 1913.
 note om oplag 20. tus. 1916 [ie: 12. oplag trykt 1911]. 267 + [5] sider.
 url Fuld visning af teksten (Fjerde Oplag, 1875) på: Link til ekstern webside Wikisource
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 264 (10-11-1860), side 1-2 [Anmeldelse af Cl. Petersen] Link til ekstern webside Mediestream Petersen, Clemens Clemens Petersen
 anmeldelse Jyllandsposten 10-4-1875: Frøken Levetzau, som har faaet det Anckerske Legat, skal være Forfatterinde til "En ung Piges Historie".
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fortællinger. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Høst, 1861. 208 sider (1861, novelle(r))
Detaljer
1877 Senere udgave: Fem Fortællinger. Af J. Forf. til »En ung Piges Historie« m. M. Timeglasset. Cousinen. Forvandlingen. Tante Hanne. Margrethe. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1878 [ie: 1877]. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Benævnes i annoncer fra forlaget 1861 med titlen: Fem Fortællinger (fx. Adresseavisen 20-11-1861).
 note om oplag 2. Oplag, 1870 [Omtales også som Fem Fortællinger].
 anmeldelse Dagbladet Nr. 72 (26-3-1861), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse For Romantik og Historie, Fjerde Bind (1870), side 331 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-4/page/330/mode/2up
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Timeglasset (1861, novelle(r))
[s020] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Cousinen (1861, novelle(r))
[s070] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Forvandlingen (1861, novelle(r))
[s085] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Tante Hanne (1861, novelle(r))
[s124] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Margrethe (1861, novelle(r))
1879 Senere udgave: Margrethe. Af Forfatteren til "En ung Piges Historie" m. m. "Morsø Folkeblads" Føljeton. ♦ Nykjøbing p. M., "Morsø Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1879. 91 sider
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Tre Fortællinger. Valdemar. Det blinde Tilfælde. Else. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. 287 sider (1862, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1872.
 note om oplag 3. Oplag, 1889.
 note om oplag 4. oplag 1894 med navn på titelblad. 310 + [2] sider.
 note om oplag 5. oplag 1905. Nyt omslag [1912].
 note til oversat titel Oversat til svensk 1863 i to forskellige udgaver, 1870 og 1879.
kollaps Indhold

[s003] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Valdemar. (Af J., Forf. til "En ung Piges Historie") (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flensborg Avis, 1872, fra Nr. 137 (18-6-1872) til Nr. 154 (7-7-1872).
[s123] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Det blinde Tilfælde. (Af J., Forf. til "En ung Piges Historie") (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flensborg Avis, 1872, fra Nr. 69 (22-3-1872) til Nr. 75 (31-3-1872).
[s171] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Elise (1862, novelle(r))
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Skizzer af Hverdagslivet. Af J. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Høst, 1863. 251 sider (1863, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag ,1874. [Med titlen: Fortællinger. Af J. Forf. til »En ung Piges Historie«. Skizzer af Hverdagslivet].
 note til titel 3. oplag, 1895. 272 sider.
 url Fuld visning af bogen (pdf), Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Blinde Digter (1863, novelle(r))
[s059] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Jomfru Bine (1863, novelle(r))
[s079] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Ellen (1863, novelle(r))
[s105] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Tre Aar af mit Liv (1863, novelle(r))
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Anna. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1864. 141 + [3] sider (1864, roman)
Detaljer
1922 Senere udgave: Anna. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. 8.-17. Tusinde. ♦ Lohse, 1922. 159 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1873.
 note til titel 3. Oplag, 1881.
 note til titel 4. Oplag, 1894 med navn på titelblad. 152 sider.
 note til titel 7. tusinde, 1910.
 note til titel 8. tus., Høst, 1912. 156 + [4] sider.
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: To Fortællinger. Elisabeth. Professorens Hus. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Andr. Fred. Høst's Forlag, 1867 [ie: 1866]. 299 sider (1867, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag 1888. 301 sider. (Fortællinger).
kollaps Indhold

[s003] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Elisabeth (1867, novelle(r))
1895 indgår i: To Fortællinger [a] Senere udgave: Elisabeth
[s147] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Professorens Hus. (Af J., Forfatter til "En ung Piges Historie") (1867, novelle(r))
1895 indgår i: To Fortællinger [b] Senere udgave: Professorens Hus
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flensborg Avis, 1873, fra Nr. 17 (21-1-1873) til Nr. 38 (14-2-1873).
 Bog J. (Forf. til "En ung Piges Historie"): [indgår i antologien: Nye Digtninger [s232]] Et Aar. Side [232]-63 (1868, novelle(r)) 👓
del af: Dybbøl-Posten
Detaljer
1870 indgår i: Smaaskizzer [s095] Senere udgave: Et Aar
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dybbøl-Posten, 1868?, Nr. 7-10.
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Smaaskizzer. Tante Dorothea. Sidsel. Et Aar. Hedevig. Vor Gjenboerske. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Andr. Fred. Høst, 1870. 212 sider. Pris: 1 Rd. 16 sk. (1870, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag 1885. 200 sider. (Fortællinger).
 anmeldelse Dagens Nyheder 16-12-1869, side 2 [Anmeldelse, signeret: V-m.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s003] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Tante Dorothea (1870, novelle(r))
[s032] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Sidsel (1870, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Tidskrift för Hemmet«.
[s095] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Et Aar (1870, novelle(r))
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s232] 1. udgave: Et Aar. Side [232]-63
[s127] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hedevig (1870, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende 1868-69, side 74-75, 84-85, 91-92 og 102-03.
[s175] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Vor Gjenboerske. (Af Forfatteren til "En ung Piges Historie") (1870, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flensborg Avis, 1871, fra Nr. 119 (25-5-1871) til Nr. 125 (2-6-1871).
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Livsbilleder. Hvad Far'mo'er fortalte. Knud Nielsen. Det gamle Chartol. Julebesøget. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. [2] + 99 sider (1875, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag 1875.
 note til titel 3. oplag (Reitzel, Grøn) 1895 med navn på titelblad. 94 + [2] sider. [Restoplag overgik til Gyldendal].
 note til oversat titel oversat til svensk 1875, 1879, tysk 1880.
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad Fa'er'mo'er fortalte (1875, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [6s005] Senere udgave: Hvad Farmor Fortalte. Side [5]-36
[s020] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Knud Nielsen (1875, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [2s023] Senere udgave: Knud Nielsen. Side [23]-66
[s048] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Det gamle Chatol (1875, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [6s037] Senere udgave: Det gamle Chatol. Side [37]-65
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Tidskrift för hemmet, XI (1869), side 386-97.
[s066] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Julebesøget (1875, novelle(r))
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fem Fortællinger. Af J. Forf. til »En ung Piges Historie« m. M. Timeglasset. Cousinen. Forvandlingen. Tante Hanne. Margrethe. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1878 [ie: 1877]. 236 sider (1877, novelle(r))
Detaljer
1861 1. udgave: Fortællinger. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Høst, 1861. 208 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom december 1877.
 note til titel På omslaget: Fem Fortællinger af Forf. til "En ung Piges Historie".
 note om oplag 5. oplag 1907 med navn på titelblad. 244 sider. Nyt omslag [1912].
 Bog pseudonym [Levetzow, Cornelia v.]: Margrethe. Af Forfatteren til "En ung Piges Historie" m. m. "Morsø Folkeblads" Føljeton. ♦ Nykjøbing p. M., "Morsø Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1879. 91 sider (1879, roman)
del af: Morsø Folkeblad
Detaljer
1861 indgår i: Fortællinger [s124] 1. udgave: Margrethe
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morsø Folkeblad fra 9-1-1879 til 6-3-1879. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fra det daglige Liv. Fortællinger: Invaliden. Kirkestien. Agenten. Det gamle Postbud. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ C.A. Reitzel, 1881. [4] + 252 sider (1881, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1882.
 note til titel 3. Oplag, 1891. [Med navn på titelbladet]. [Restoplag overgik til Gyldendal]. Nyt omslag (Gyldendal) 1917.
 note til oversat titel oversat til svensk 1882, tysk 1885.
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Invaliden (1881, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [4] Senere udgave: Invaliden. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 66 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
[s057] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Kirkestien (1881, novelle(r))
[s173] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Agenten (1881, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Føljeton i Nutiden, 1880, nr 220, 221 og 222.
[s205] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Det gamle Postbud (1881, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [8] Senere udgave: Det gamle Postbud. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 56 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fra Vej og Sti. Skitser. Af J. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1884. 154 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [155]: Indhold.
 note om oplag 2. oplag 1887 [overgik til Gyldendal].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 24-11-1884, side 1 [anmeldelse, signeret P.N.]. Nansen, Peter Peter Nansen
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Leddehuset Side [1]-51 (1884, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Huset ved Leddet. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 61 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
[s053] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Studenten Side [53]-67 (1884, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [5s005] Senere udgave: Studenten. Side [5]-22
[s069] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Julegæsten Side [69]-82 (1884, novelle(r))
[s083] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Baronen Side [83]-136 (1884, novelle(r))
[s137] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Korsvejen Side [137]-54 (1884, novelle(r))
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Smaahistorier. (Indtægten tilfalder et paatænkt Menigheds- og Missionshus i Kongens Lyngby). Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. 123 sider (1887, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. meget forøgede oplag (Reitzel, Grøn) 1893. [10] + 195 sider, ill. Med forord [af indsamlingskomiteen]. [Restoplag overgik til Gyldendal].
 note til oversat titel oversat til svensk 1887.
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad hun bragte med (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s001] Senere udgave: Hvad hun bragte med
[s015] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Knud (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s015] Senere udgave: Knud
[s023] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Den gamle Røgter (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s023] Senere udgave: Den gamle Røgter
[s031] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad han duede til (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s031] Senere udgave: Hvad han duede til
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Nordslesvigsk Søndagsblad, 3-7-1886.
[s045] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: En Historie fra Norge (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s045] Senere udgave: En Historie fra Norge
[s055] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Husfællerne (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s055] Senere udgave: Husfællerne
[s071] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fristelsen (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s071] Senere udgave: Fristelsen
[s083] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Brændehuggeren (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s083] Senere udgave: Brændehuggere
[s095] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Faerfaers Uhr (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s095] Senere udgave: Faerfaers Uhr
[s107] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Den mørke Gavl (1887, novelle(r))
1893 indgår i: Smaahistorier [s107] Senere udgave: Den mørke Gavl
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Ved Daggry. Skitser. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ C.A. Reitzel, 1888. 186 sider (1888, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Restoplag overgik til Gyldendal.
 note til oversat titel oversat til svensk 1895.
kollaps Indhold

[s007] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Rektoren (1888, novelle(r))
[s075] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Guldsmeden (1888, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [2s005] Senere udgave: Guldsmeden. Side [5]-21
[s091] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Den nye Pige (1888, novelle(r))
[s135] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Brødrene (1888, novelle(r))
 Bog I. (Cornelia Levetzow): Fremtidsplaner. Skitser af I. (Cornelia Levetzow) Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 181 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1891, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note til titel Side [183]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] I. (Cornelia Levetzow): Fra Fæstekontoret Side [1]-95 (1891, novelle(r))
1937 Senere udgave: Fra Fæstekontoret. ♦ Diakonissestiftelsens Depots Forlag, 1937. 78 [2] sider
[s097] I. (Cornelia Levetzow): Inger. Side [97]-181 (1891, novelle(r))
 Bog Levetzow, Cornelia: Nye Dage. Det Reitzelske Forlag, 1893. [4] + 156 sider (1893, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. (Gyldendal, Reitzelske Afdl.) 1897. [4] + 184 sider.
 anmeldelse Jyllandsposten 9-10-1893 [Anmeldelse, signeret A.].
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Smaahistorier. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. 2. meget forøg. opl. ♦ C.A. Reitzel, 1893. [10] 195 sider, illustreret (1893, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med forord [af Indsamlingskomiteen].
 note til titel Restoplaget overgik til Gyldendal.
kollaps Indhold

[s001] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad hun bragte med (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s001] 1. udgave: Hvad hun bragte med
[s015] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Knud (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s015] 1. udgave: Knud
[s023] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Den gamle Røgter (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s023] 1. udgave: Den gamle Røgter
[s031] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad han duede til (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s031] 1. udgave: Hvad han duede til
[s045] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: En Historie fra Norge (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s045] 1. udgave: En Historie fra Norge
[s055] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Husfællerne (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s055] 1. udgave: Husfællerne
[s071] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Fristelsen (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s071] 1. udgave: Fristelsen
[s083] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Brændehuggere (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s083] 1. udgave: Brændehuggeren
[s095] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Faerfaers Uhr (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s095] 1. udgave: Faerfaers Uhr
[s107] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Den mørke Gavl (1893, novelle(r))
1887 indgår i: Smaahistorier [s107] 1. udgave: Den mørke Gavl
[s125] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Svip (1893, novelle(r))
[s145] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvad der hjalp (1893, novelle(r))
[s153] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Dømmer ikke! (1893, novelle(r))
[s159] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Valget (1893, novelle(r))
[s179] J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Hvorledes det gik til (1893, novelle(r))
 Bog Levetzow, C.: Agentens Datter og Birthe Marie. Skitser. (Reitzel, Grøn) 1894. [8] + 199 sider. [Restoplag overgik til Gyldendal] (1894, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat til svensk 1896.
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, C.: Agentens Datter (1894, novelle(r))
[s125] Levetzow, C.: Birthe Marie (1894, novelle(r))
 Bog J. (Cornelia Levetzow): To Fortællinger. Af J (Cornelia Levetzow). Elsebeth. - Professorens Hus. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1895. 320 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: To Fortællinger af Forf. til "En ung Piges Historie".
 note om oplag 4. oplag 1902.
kollaps Indhold

[a] J. (Cornelia Levetzow): Elisabeth (1895, roman)
1867 indgår i: To Fortællinger [s003] 1. udgave: Elisabeth
[b] J. (Cornelia Levetzow): Professorens Hus (1895, roman)
1867 indgår i: To Fortællinger [s147] 1. udgave: Professorens Hus. (Af J., Forfatter til "En ung Piges Historie")
 Bog J. (Cornelia Levetzow): Smaaskizzer. Af J. (Cornelia Levetzow). Tante Dorothea. Sidsel. Et Aar. Hedevig. Vor Gjenboerske. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1895. [2] 238 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1895, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Tante Dorothea [Titelside til første novelle].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Levetzow, C.: Hvad der kan ske. Fortælling. (Missionstr.) 1895. 32 sider, ill. (Fortællinger for Søndagsskolerne, Nr. 52) (1895, novelle(r))
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 52
Detaljer
1896 indgår i: Hvad der kan ske [s017] Senere udgave: Hvad der kan ske. Side [17]-52
 Bog Levetzow, Cornelia: Hvad der kan ske. To Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Bethesdas Boghandel, 1896. 52 sider. Pris: kr. 0,75 (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Sælges til Fordel for Foreningen til Opførelse af smaa Kirker.
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, Cornelia: Sendebudet. Side [1]-16 (1896, novelle(r))
[s017] Levetzow, Cornelia: Hvad der kan ske. Side [17]-52 (1896, novelle(r))
1895 1. udgave: Hvad der kan ske. Fortælling. (Missionstr.) 1895. 32 sider, ill. (Fortællinger for Søndagsskolerne, Nr. 52)
 Bog Levetzow, C.: Havemanden. (Gyldendal) 1896. [4] + 97 sider (1896, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat til svensk 1897.
 Bog Levetzow, C.: Sporskifte. Skitser. (Gyldendal) 1897. [4] + 199 sider (1897, novelle(r))
Detaljer
1928 Senere udgave: Sporskifte. ♦ Lohse, 1928. 184 sider. Pris: kr. 1,25. (Hjemmenes Bogsamling)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 288 (6-12-1897), Aften, side 5 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, C.: Et forkjælet Barn (1897, novelle(r))
[s133] Levetzow, C.: Nødhjælp (1897, novelle(r))
 Bog Levetzow, C.: Hjemliv. Skitser. (Gyldendal) 1898. [4] + 186 + [2] sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat til svensk 1899.
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, C.: Doktor Dalby (1898, novelle(r))
[s137] Levetzow, C.: Pintseturen (1898, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [5s023] Senere udgave: Pintseturen. Side [23]-74
 Bog Levetzow, Cornelia: Ellens Hjem. Af Cornelia Levetzow Forf. til "En ung Piges Historie" m. M. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. [4] + 135 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
1902 Senere udgave: Ellens Hjem. Af Cornella Levetzow Forf. til "En ung Piges Historie" M. M. ♦ [Minneapolis (Minn.)], "Dagen"s Följeton, [1902]. 92 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat til svensk 1900, 1921.
 note til titel Føljeton i Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne, 1-2. årgang, 1909-10, fra Nr. 7 (1-4-1909).
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af teksten fra Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne på: Link til ekstern webside Tímarit.is
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Levetzow, C.: Fra Bregnegaard og Omegn. Fortælling. (Gyldendal) 1900. 165 sider (1900, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel oversat til svensk 1900.
 Bog Levetzow, Cornelia: Ved Juletid. og andre Fortællinger. Af Cornelia Levetzow, Forf. til En ung Piges Historie m. M. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 172 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1901, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, Cornelia: Ved Juletid (1901, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [1s005] Senere udgave: Ved Juletid. Side [5]-40
[s035] Levetzow, Cornelia: Tilstaaelsen (1901, novelle(r))
[s057] Levetzow, Cornelia: En Mærkedag (1901, novelle(r))
1903 indgår i: Lysbilleder [s139] Senere udgave: En Mærkedag
1915 i: Udvalgte Fortællinger [7s005] Senere udgave: En Mærkedag. Side [5]-29
[s081] Levetzow, Cornelia: Hjemkomsten (1901, novelle(r))
[s125] Levetzow, Cornelia: Værdsat (1901, novelle(r))
 Bog Levetzow, Cornella: Ellens Hjem. Af Cornella Levetzow Forf. til "En ung Piges Historie" M. M. ♦ [Minneapolis (Minn.)], "Dagen"s Följeton, [1902]. 92 sider (1902, roman) 👓
del af: Dagen
Detaljer
1899 1. udgave: Ellens Hjem. Af Cornelia Levetzow Forf. til "En ung Piges Historie" m. M. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. [4] + 135 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Tillæg (som bogsider) til Dagen (Minneapolis) fra 2. Aarg. No. 8 (Løbe-Nr. 32, 15-1-1902). Fuld visning af omtalen i tidsskriftet spalte 386 på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog I. [ie: Levetzow, Cornelia]: Hjørnestedet. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1902. 142 sider. Pris: kr. 1,75 (1902, roman)
 Bog Levetzow, Cornelia: Lysbilleder. Skitser. ♦ Gyldendal, 1903. 160 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[s005] Levetzow, Cornelia: Husvild (1903, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [1s041] Senere udgave: Husvild. Side [41]-72
[s034] Levetzow, Cornelia: Et Livsafsnit (1903, novelle(r))
[s076] Levetzow, Cornelia: Den unge Lærerinde (1903, novelle(r))
[s139] Levetzow, Cornelia: En Mærkedag (1903, novelle(r))
1901 indgår i: Ved Juletid [s057] 1. udgave: En Mærkedag
 Bog Levetzow, Cornelia: Livsførelser. Skitser af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie" m. m. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 147 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1905, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Udgivet som ebog 2022. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
 anmeldelse Dannebrog 26-12-1905, side 2 [Anmeldelse, signeret: R.P.R.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, Cornelia: Fredensbo (1905, novelle(r))
[s073] Levetzow, Cornelia: Nipssager (1905, novelle(r))
[s087] Levetzow, Cornelia: Ællingehuset (1905, novelle(r))
[s111] Levetzow, Cornelia: Huset i Skoven (1905, novelle(r))
1915 i: Udvalgte Fortællinger [7s031] Senere udgave: Huset i Skoven. Side [31]-69
 Bog Levetzow, Cornelia: Prøvetider. To Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1906. 228 sider. Pris: kr. 3,00 (1906, novelle(r))
Detaljer
1926 Senere udgave: Prøvetider. To Fortællinger. ♦ Lohse, 1926. 195 sider. Pris: kr. 1,25. (Hjemmenes Bogsamling)
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 5-12-1906, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, Cornelia: Prøvetider (1906, roman)
[s169] Levetzow, Cornelia: Oprejsning (1906, novelle(r))
 Bog Levetzow, Cornelia: Bodil. ♦ Gyldendal, 1908. 130 sider. Pris: kr. 1,75 (1908, roman)
Detaljer
1927 Senere udgave: Bodil. ♦ Lohse, 1927. 157 sider. Pris: kr. 1,25. ([Hjemmenes Bogsamling])
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side [64], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 80 [Anmeldelse].
 Børnebog Levetzow, C.: Farfars Ur (1910, børnebog)
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 72
 Bog Levetzow, Cornelia: Ruth og andre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1910. [4] 128 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 168 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
kollaps Indhold

[s001] Levetzow, C.: Et Møde (1910, novelle(r))
[s071] Levetzow, C.: Lars Poulsen (1910, novelle(r))
[s105] Levetzow, C.: Hvad Fødselsdagen bragte (1910, novelle(r))
 Bog Levetzow, Cornelia: Udvalgte Fortællinger. Af Cornelia Levetzow. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. [Bind 1-2]. Pris: à 3,00 kr. (Trykkeri: Forlagsbogtrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Består af 8 bøger med separat titelblad og paginering. Bøgerne også solgt hver for sig à 0,50 kr. I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 er kun de separate bøger anført.
 note til titel [Bind 1] på titelbladet også: Ved Juletid. Ved Daggry. Huset ved Leddet. Invaliden.
 note til titel [Bind 2] på titelbladet også: Fra Vej og Sti. Livsbilleder. Livsførelser. Det gamle Postbud.
kollaps Indhold

[1] Levetzow, Cornelia: Ved Juletid. To Fortællinger af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 72 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [73]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[1s005] Levetzow, Cornelia: Ved Juletid. Side [5]-40 (1915, novelle(r))
1901 indgår i: Ved Juletid [s001] 1. udgave: Ved Juletid
[1s041] Levetzow, Cornelia: Husvild. Side [41]-72 (1915, novelle(r))
1903 indgår i: Lysbilleder [s005] 1. udgave: Husvild
[2] Levetzow, Cornelia: Ved Daggry. To Fortællinger af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 66 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [67]: Indhold.
[2s005] Levetzow, Cornelia: Guldsmeden. Side [5]-21 (1915, novelle(r))
1888 indgår i: Ved Daggry [s075] 1. udgave: Guldsmeden
[2s023] Levetzow, Cornelia: Knud Nielsen. Side [23]-66 (1915, novelle(r))
1875 indgår i: Livsbilleder [s020] 1. udgave: Knud Nielsen
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er fejlagtigt anført: Efter "Livsbilleder", 1895.
[3] Levetzow, Cornelia: Huset ved Leddet. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 61 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
1884 indgår i: Fra Vej og Sti [s001] 1. udgave: Leddehuset Side [1]-51
[4] Levetzow, Cornelia: Invaliden. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 66 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, roman)
1881 indgår i: Fra det daglige Liv [s001] 1. udgave: Invaliden
[5] Levetzow, Cornelia: Fra Vej og Sti. To Fortællinger af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 74 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
[5s005] Levetzow, Cornelia: Studenten. Side [5]-22 (1915, novelle(r))
1884 indgår i: Fra Vej og Sti [s053] 1. udgave: Studenten Side [53]-67
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er anført: Efter "Fra Vej og Sti", Skitser, 1887.
[5s023] Levetzow, Cornelia: Pintseturen. Side [23]-74 (1915, novelle(r))
1898 indgår i: Hjemliv [s137] 1. udgave: Pintseturen
[6] Levetzow, Cornelia: Livsbilleder. To Fortællinger af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 65 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [67]: Indhold.
[6s005] Levetzow, Cornelia: Hvad Farmor Fortalte. Side [5]-36 (1915, novelle(r))
1875 indgår i: Livsbilleder [s001] 1. udgave: Hvad Fa'er'mo'er fortalte
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen er anført: Efter "Livsbilleder", 1895.
[6s037] Levetzow, Cornelia: Det gamle Chatol. Side [37]-65 (1915, novelle(r))
1875 indgår i: Livsbilleder [s048] 1. udgave: Det gamle Chatol
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen er anført: Efter "Livsbilleder", 1895.
[7] Levetzow, Cornelia: Livsførelser. To Fortællinger af Cornelia Levetzow, Forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 69 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [71]: Indhold.
[7s005] Levetzow, Cornelia: En Mærkedag. Side [5]-29 (1915, novelle(r))
1901 indgår i: Ved Juletid [s057] 1. udgave: En Mærkedag
[7s031] Levetzow, Cornelia: Huset i Skoven. Side [31]-69 (1915, novelle(r))
1905 indgår i: Livsførelser [s111] 1. udgave: Huset i Skoven
[8] Levetzow, Cornelia: Det gamle Postbud. Fortælling af Cornelia Levetzow forf. til "En ung Piges Historie". ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915. 56 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1915, novelle(r))
1881 indgår i: Fra det daglige Liv [s205] 1. udgave: Det gamle Postbud
 Bog I [ie: Levetzow, Cornelia]: En ung Piges Historie. 20. Tusinde. ♦ Høst, 1916. 267 sider (1916, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: En ung Piges Historie. Af J. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1861 [ie: 1860]. 271 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle)
kollaps Noter
 note til titel Trykt 1911.
 Bog J. [ie: Levetzow, Cornelia v.]: Anna. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. 8.-17. Tusinde. ♦ Lohse, 1922. 159 sider. Pris: kr. 1,25 (1922, roman)
serietitel: Hjemmenes Bogsamling
Detaljer
1864 1. udgave: Anna. Af I. Forf. til »En ung Piges Historie«. ♦ Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1864. 141 + [3] sider
 Bog Levetzow, Cornelia: Prøvetider. To Fortællinger. ♦ Lohse, 1926. 195 sider. Pris: kr. 1,25. (Hjemmenes Bogsamling) (1926, novelle(r))
serietitel: Hjemmenes Bogsamling
Detaljer
1906 1. udgave: Prøvetider. To Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1906. 228 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Levetzow, Cornelia: Bodil. ♦ Lohse, 1927. 157 sider. Pris: kr. 1,25. ([Hjemmenes Bogsamling]) (1927, roman)
serietitel: Hjemmenes Bogsamling
Detaljer
1908 1. udgave: Bodil. ♦ Gyldendal, 1908. 130 sider. Pris: kr. 1,75
 Bog Levetzow, Cornelia: Sporskifte. ♦ Lohse, 1928. 184 sider. Pris: kr. 1,25. (Hjemmenes Bogsamling) (1928, roman)
serietitel: Hjemmenes Bogsamling
Detaljer
1897 1. udgave: Sporskifte. Skitser. (Gyldendal) 1897. [4] + 199 sider
 Bog Levetzow, Cornelia: Fra Fæstekontoret. ♦ Diakonissestiftelsens Depots Forlag, 1937. 78 [2] sider (1937, roman)
Detaljer
1891 indgår i: Fremtidsplaner [s001] 1. udgave: Fra Fæstekontoret Side [1]-95

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden