Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Kaarsberg (1854-1929)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog pseudonym [Kaarsberg, Hans]: Mislyd og Harmonier. Fem Noveller af Forf. til "Breve fra Landet" m. m. ♦ Bergmann, 1886. [4] 219 sider (1886, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som avisartikler.
 Bog Juul, Hans (H. S. Kaarsberg): Daarlige Tider. Tegninger i Sandet. Af Hans Juul (Forf. til "Mislyd og Harmonier"). ♦ Schubothe, 1887. [6] 169 sider (1887, roman)
 Bog Juul, Hans (H. S. Kaarsberg): Fordærvede. Randtegninger. ♦ Schubothe, 1888. [4] 114 sider (1888, roman)
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Mutterlillen. ♦ Gyldendal, 1889. [4] 184 sider (1889, roman)
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Mennesker. Fortællinger fra Kavkasus og Danmark. ♦ Gyldendal, 1892. [6] 260 sider (1892, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Kaarsberg, Hans S.: Indhentet (1892, novelle(r))
[b] Kaarsberg, Hans S.: Religionsskrupler I (1892, novelle(r))
[c] Kaarsberg, Hans S.: Religionsskrupler II (1892, novelle(r))
[d] Kaarsberg, Hans S.: En lystig Nat (1892, novelle(r))
[e] Kaarsberg, Hans S.: En aften i en Kasakstanitza (1892, novelle(r))
[f] Kaarsberg, Hans S.: En Skandale (1892, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [c] Senere udgave: En Skandale
[g] Kaarsberg, Hans S.: Andreas (1892, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [a] Senere udgave: Andreas
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Folkene paa Nakkebjerg. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1895. 344 sider (1895, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Jyllands-Posten 3-12-1895 [Anmeldelse, signeret A.].
 anmeldelse Adresseavisen 4-12-1895 [Anmeldelse, signeret C.B.].
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Langt ude. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co's Forlag, Hovedkommisionær for Danmark: H. Hagerup, 1897. [4] 286 [2] sider (1897, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Kaarsberg, Hans S.: Kongeørnens Saga. Side 1-15 (1897, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [b] Senere udgave: Kongeørnens Saga
[s017] Kaarsberg, Hans S.: Under aaben Himmel. Side 17-169 (1897, novelle(r))
[s171] Kaarsberg, Hans S.: Vildsvinjægeren Alis Saga. Side 171-205 (1897, novelle(r))
[s207] Kaarsberg, Hans S.: Hr. Joakim. Side 207-86 (1897, novelle(r))
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Sort og rødt. [Illustreret af K. Hansen Reistrup]. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1898. [4] 189 [3] sider, illustreret (1898, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Giorgi Gurielis saga. Sidse Peer Grovsmeds. Jakob Snakketøj. Slædefart. Naboerne. Ami. Seks drengebørn. Den taknemlige løve og beskedenheden.
 Bog Kaarsberg, Hans S.: Trange Stier. ♦ Gyldendal, 1899. 295 sider (1899, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kaarsberg, Hans: Stort Vildt. 1898-1900. [Illustreret af K.H.R.]. ♦ Gyldendal, 1901. 179 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1901, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s244] Senere udgave: Isbjørnen. (Af "Stort Vildt", 1901). Side 244-60
1923 Senere udgave: Stort Vildt. 1898-1900. [2. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1923. 152 sider, illustreret
1948 Senere udgave: Stort Vildt. [3. Udg.]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1948. 220 sider
kollaps Indhold

[a] Kaarsberg, Hans: Ulven (1901, novelle(r))
[b] Kaarsberg, Hans: Isbjørnen (1901, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [e] Senere udgave: Isbjørnen
[c] Kaarsberg, Hans: Da det glade Budskab kom til den lille, fjærne Ø (1901, novelle(r))
[d] Kaarsberg, Hans: Elgtyren (1901, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [d] Senere udgave: Elgtyren
[e] Kaarsberg, Hans: Bjørnen (1901, novelle(r))
 Bog Kaarsberg, Hans: For en Vinteraften. 1902-04. ♦ Gyldendal, 1904. 169 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Kaarsberg, Hans: I en mongolsk Vismands Telt (1904, novelle(r))
[b] Kaarsberg, Hans: Ulvejagten (1904, novelle(r))
[c] Kaarsberg, Hans: Helvede (1904, novelle(r))
[d] Kaarsberg, Hans: Vennemøde (1904, novelle(r))
[e] Kaarsberg, Hans: Foraaret (1904, novelle(r))
1915 indgår i: Jagt og jaget [f] Senere udgave: Foraaret
[f] Kaarsberg, Hans: Joseph (1904, novelle(r))
[g] Kaarsberg, Hans: Rødtjørnen (1904, novelle(r))
[h] Kaarsberg, Hans: Pariserrejsen (1904, novelle(r))
 Bog Kaarsberg, Hans: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s244]] Isbjørnen. (Af "Stort Vildt", 1901). Side 244-60 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1901 1. udgave: Stort Vildt. 1898-1900. [Illustreret af K.H.R.]. ♦ Gyldendal, 1901. 179 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
 Trykt i periodicum Kaarsberg, Hans: Muldvarpen og Pindsoen. Fortælling af Hans Kaarsberg. Med Tegning af Louis Moe (1906, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 12 (23-12-1906), side 233-[34].
 Bog Kaarsberg, Hans: Æventyrdigtet om Prins Hafiz' Rejse til Sangah-Illéh, Visdoms og Udødeligheds, Rigdoms og Kyskheds Navle. Vign. af K. Hansen Reistrup. ♦ Sorø, Svegård, 1907. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1907, digte)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 5-10-1907, side 3-4 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 Bog Kaarsberg, Hans: Jagt og jaget. Udvalgte Skildringer. ♦ Gyldendal, 1915. 190 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1915, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Kaarsberg, Hans: Andreas (1915, novelle(r))
1892 indgår i: Mennesker [g] 1. udgave: Andreas
[b] Kaarsberg, Hans: Kongeørnens Saga (1915, novelle(r))
1897 indgår i: Langt ude [s001] 1. udgave: Kongeørnens Saga. Side 1-15
[c] Kaarsberg, Hans: En Skandale (1915, novelle(r))
1892 indgår i: Mennesker [f] 1. udgave: En Skandale
[d] Kaarsberg, Hans: Elgtyren (1915, novelle(r))
1901 indgår i: Stort Vildt [d] 1. udgave: Elgtyren
[e] Kaarsberg, Hans: Isbjørnen (1915, novelle(r))
1901 indgår i: Stort Vildt [b] 1. udgave: Isbjørnen
[f] Kaarsberg, Hans: Foraaret (1915, novelle(r))
1904 indgår i: For en Vinteraften [e] 1. udgave: Foraaret
 Bog Kaarsberg, Hans: Vildt - og tæmmet. ♦ Fr. Ravns Forlag, 1915. 160 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 19-10-1915, Aften, side 7 [Anmeldelse, signeret: H.F.]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Kaarsberg, Hans: Gamle Hr Trosenkos beretninger (1915, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, Årgang 51 (1909-10), nr. 46 (14-8-1910), side 571-72.
[b] Kaarsberg, Hans: Vorherres Fugle - og Peter Christians (1915, novelle(r))
[c] Kaarsberg, Hans: Vildgæs og de tamme (1915, novelle(r))
 Bog Kaarsberg, Hans: Stort Vildt. 1898-1900. [2. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1923. 152 sider, illustreret (1923, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1901 1. udgave: Stort Vildt. 1898-1900. [Illustreret af K.H.R.]. ♦ Gyldendal, 1901. 179 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
 Bog Kaarsberg, Hans: Luthspil. ♦ Kolding, V. Schæffers Forlag, 1928. 85 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1928, digte)
Detaljer
illustrationer af Anton Schrøder (1893-1965)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger: Anton Schrøder.
 note til titel 50 eksemplarer af oplaget er trykt i luksusudgave på håndgjort papir, pris: 10,00 kr.
 Bog Kaarsberg, Hans: Stort Vildt. [3. Udg.]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1948. 220 sider (1948, roman)
Detaljer
1901 1. udgave: Stort Vildt. 1898-1900. [Illustreret af K.H.R.]. ♦ Gyldendal, 1901. 179 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden