Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Wilhelm Holst (1807-1898)

 Om personen Oplysninger om Wilhelm Holst

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Holst, Wilh.: Maigildet. Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp788
 Dramatik Holst, Wilh.: Christian den Anden. Drama i 5 Acter. ♦ Reitzel, 1834. 152 sider. Pris: 80 Sk. (1834, dramatik) BDsupp:sp788
 Dramatik Holst, Wilh.: Borgfogdens Bryllup. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp788
 Dramatik Holst, Wilh.: Nytaarsgave for 1835. Kbh., 1835 (1835, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet selvstændigt med titlen: Slaget i Kjøgebug. Kbh., 1835.
 Dramatik anonym [Holst, Wilh.]: Smeden i Neumark. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 82) (1836, dramatik) BDsupp:sp788
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:082
 Dramatik Holst, Wilhelm: Zumalla, og Peder Paars paa Anholt. To dramatiske Digtninger af Wilhelm Holst, Kongelig dansk Skuespiller. ♦ Christiania, Johan Dahl, 1840. [7] 152 [1] sider (1840, dramatik) BDsupp:sp788 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Motto: [digt (Sprüche VI. Jena, Mai 1817, også brugt som motto for digtsamlingen: Gott und Welt, 1827) af Goethe, første linie: Weite Welt und breites Leben].
 note til titel 2 upaginerede sider: Til mine norske Venner! [digt, signeret: Kjøbenhavn d. 30te December, 1839].
 note til titel Side [153]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s-004] Holst, Wilhelm: Zumalla. Drama i to Acter. Side: [-4]-83 (1840, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel 4 sider: side med stykkets title, blank side, side med stykkets personer, blank side, er ikke med i bogens sidenummerering. Side [1] er starten af Første Act.
[s085] Holst, Wilhelm: Peder Paars paa Anholt eller Den fortabte Nille. (Bearbeidet efter Holbergs comiske Heltedigt). Side [85]-152 (1840, dramatik)
baseret på værk af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Indsendt til Det kgl. Teater 1837, men blev afvist.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog Holst, Vilhelm: Fortællinger. ♦ C.W. Stincks Boghandels Forlag, 1853 [ie: 1852]. 151 sider (1852, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Flyveposten 20-12-1852, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.]  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Wilhelm Holst: Majgildet
dramatisk Idyl med Sange i 1 Akt af Wilhelm Holst
(premiere 13-04-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Belisar
romantisk Sørgespil i 5 Akter af Eduard v. Schenk. Oversat af W. Holst
af Eduard von Schenk (1788-1841, sprog: tysk)
(premiere 28-09-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Wilhelm Holst: Slaget i Køge Bugt
dramatisk Skildring i 1 Akt af Wilh. Holst
(premiere 18-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Wilhelm Holst: Borgfogdens Bryllup
idyllisk Drama i 2 Akter af Wilhelm Holst, Musiken komponeret og arrangeret af Fr. Frølich
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
(premiere 29-01-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Wilhelm Holst: Smeden i Neumark
dramatisk Skildring i 1 Akt af Wilh. Holst
(premiere 07-04-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Wilhelm Holst: Prinsen og hans Lærer
Lystspil i 3 Akter af Wilh. Holst
(premiere 18-05-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Wilhelm Holst: Jeg skal giftes
Lystspil i 3 Akter af Wilhelm Holst
(premiere 10-04-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Ildprøven
Operette i 1 Akt af Herman Løvenskjold, Teksten, frit bearbejdet efter Kotzebues Die Feuerprobe, af Wilh. Holst
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
tekst af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 08-12-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Tjener og Svigersøn
Farce med Sange i 1 Akt af Meilhac og Halévy. Oversat af Vilhelm Holst
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
(premiere 19-04-1871 på Folketeatret)
(oversætter) Barazins Døtre
Farce i 1 Akt efter Chivot og Duru's »Les filles de Barazin« ved W.C. Holst
af Henri-Charles Chivot (1830-1897, sprog: fransk)
af Alfred Duru (1829-1889, sprog: fransk)
(premiere 22-04-1873 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden