Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Nielsen, Geo. Hollard: Liden Samling af Sange. De første Forsøg i Poesien. Odense, 1822 (1822, digte) BD4:sp240
 Bog Nielsen, Geo. Hollard: Vilde Smaablomster eller Fritidsarbeider i mit attende Aar. En Riimsamling. Odense, 1823 (1823, digte) BD4:sp240
 Bog Nielsen, Geo. Hollard: Guddomslyset i Danmark Et Digt i Anl. af Christendommens tusindaarige Jubilæum. Odense, 1826 (1826, digte) BD4:sp240
 Bog Nielsen, Geo. Hollard: Myrtheblade Digte. Odense, 1828 (1828, digte) BD4:sp240
 Bog Nielsen, J. M. G. Hollard: Elgitha. Kbh., 1831 (1831, roman) BDsupp:sp814
 Bog Nielsen, J. M. G. Hollard: Den mørke Ridder eller Kjøbenhavns Belejring. Kbh., 1833 (1833, roman) BDsupp:sp814
 Bog Nielsen, Hollard: Sophronisbe. Et Digt. ♦ Kbh., 1835. 164 sider (1835, digte) BDsupp:sp777
Detaljer
1851 Senere udgave: Sophonisba eller Carthago bør forgaa. Diplomatisk Roman i Romancer. Ny Udgave. ♦ Kbh., 1851
1852 Senere udgave: Sophonisba eller Carthago bør forgaa. Diplomatisk Roman i Romancer [Digt]. 3. Udg. ♦ [ikke i boghandlen], 1852. 38 sider
kollaps Noter
 note til titel Bemærk at senere udgave staver titlen: Sophronisba.
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Nielsen, Hollard: Poetiske flyvende Blade. ♦ Odense, 1840 (1840, digte) BDsupp:sp777
 Bog Nielsen, Hollard: Befrielsen. Et Digt. ♦ Forfatteren, 1846. 15 sider (1846, digte)
 Dramatik Nielsen, Hollard: Wanka. Romantisk Skuespil i 5 Acter. ♦ Schubothe, 1846. iv + 202 sider (1846, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indleveret til Det kgl. Theater 1846, men afvist.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog anonym [Hollard Nielsen]: Ridder Niels Ebbesen. Danmarks Befrier. Romantisk Skildring. ♦ L. Jordan, 1847-48. 1-3 Deel (1847-48, roman)
 Bog Nielsen, Hollard: Erik Eiegod. En romantisk Skildring. ♦ Forfatteren (Gyldendalske Boghandel), 1848. vi + 157 sider (1848, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Romantiske Skildringer fra Danmarks Middelalder. 1. Hft.
 Dramatik anonym [Hollard Nielsen, J.M.G.]: Den kullede Greve. Originalt Skuespil i fem Acter. ♦ E.C. Løser, 1849. viii + 199 sider (1849, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Nielsen, Hollard: Sophonisba eller Carthago bør forgaa. Diplomatisk Roman i Romancer. Ny Udgave. ♦ Kbh., 1851 (1851, digte)
Detaljer
1835 1. udgave: Sophronisbe. Et Digt. ♦ Kbh., 1835. 164 sider
 Bog Nielsen, Hollard: Sophonisba eller Carthago bør forgaa. Diplomatisk Roman i Romancer [Digt]. 3. Udg. ♦ [ikke i boghandlen], 1852. 38 sider (1852, digte)
Detaljer
1835 1. udgave: Sophronisbe. Et Digt. ♦ Kbh., 1835. 164 sider
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 staver titlen: Sophonisba, men Det kongelige Bibliotek har Sophronisba.
 Bog Nielsen, Hollard: Europas Stjerne. Digte. ♦ Forfatteren, 1854. (Skrifter, 1) (1854, digte)
 Bog Nielsen, Hollard: Heroisk Poesi og statsretlige Breve. ♦ Forfatteren, 1855. 1.-2. Hefte (1855, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Dansk Bogfortegnelse: Ogsaa med Titlen: Europas Stjerne.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden