Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Christian Eilschov (1725-1750)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Eilschow, F. C.: Et kongeligt Portrait. Laant af en keyserlig Hof-Tiener i Rom til at forestille en stor Monarches Mildhed i Danmark, da Kong Friderich den Femte tilligemed Dronning Lovise holdte deres hellige Salvings-Fæst, paa Friderichsborg Slot d. 4. September 1747 (1747, tekster) BD3:sp383
Detaljer
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af L. A. Seneca om den fyrstelige Naade.
 Bog (forord) anonym [Le Noble, Eustache]: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse ... Tredie Oplag [ie: ny udgave]. ♦ Kiøbenhavn, bekostet af Friederich Christian Pelt, 1750. [16] + 150 sider (1750, roman) BD4:sp492 👓
Detaljer
af Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
1728 1. udgave: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen ... Udi det Fransöske Sprog sammenskreven og oversat af H. N. W. ♦ Kbh., 1728. x + 197 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse, hvortil er lagt Fr. Chr. Eilschovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret Friederich Christian Pelt].
 note til oversat titel 12 upaginerede sider: Mag. Eilskovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel Ifølge forordet udkom 2. oplag 1731 bekostet af boghandler Lossius.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Voltaire: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider (1750, roman) BD4:sp494
originaltitel: Zadig, 1747
se også: Tilleg til Zadig
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1759 Senere udgave: Oversettelser af Zadig. En østlig Historie; og af nogle andre smaa Stykker. Alle af Voltaire. [Oversat af Sneedorf]. ♦ Sorøe, 1759. viii + 184 sider
1777 i: Samtlige Skrivter [9s001] Senere udgave: Oversættelser af Zadig. En østlig Historie. Side 1-117
1900 Senere udgave: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Paa Dansk ved Clara Levy. ♦ 1900. 128 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek)
1946 Senere udgave: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Oversat og med en Indledning af Leif Nedergaard. Illustreret af Sven Aagaard Hansen. ♦ Fredericia, Nordiske Landes Bogforlag, 1946. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75. (Trykkested: Aalborg)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [d] Senere udgave: Zadig eller Skæbnen
kollaps Noter
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1976 (TV-film). Oversigt på:  Link til ekstern webside IMDb
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009  Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden