Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Søren Olsen Dumetius (1681-1741)

 Om personen Oplysninger om Søren Olsen Dumetius

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Fenelon, Fr. de la Motte: Stats-Roman, hvilken under det eftertænkkelige Levnets-Beskrivelse om Telemacho Ulyssis Søn ... nu i det Danske med ald Fliid oversat af Søren Dumetius. ♦ Kbh., 1727-28. 1-4. D. (1727-28, roman) BD4:sp489
originaltitel: Les aventures de Télémaque fils d'Ulysse, 1699
Detaljer
af François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715, sprog: fransk)
1796 Senere udgave: The adventures of Telemachus, the Son of Ulysses. Translated from French. ♦ Copenh., 1796. Vol I-II [fortløbende paginering]
1805 Senere udgave: Les aventures de Télémaque fils d'Ulysse. Nouvelle édition faite d'après l'édition stéréotype et celle de Mons. Blanchot, conférées par M. Hagerup. ♦ Copenh., 1805
1835 Senere udgave: Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. ♦ Chp., 1835. 1. partie
1835 Senere udgave: Første Bog af Telemak. Trykt som Manuskript. ♦ Kbh., 1835. 14 sider
1835 Senere udgave: Telemak. Overs. ved J. Riise. 1.-6te Bog. ♦ 1835. 93 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde title: Stats-Roman, hvilken under det eftertænkkelige Levnets-Beskrivelse om Telemacho Ulyssis Søn, Kongelige Printz af Ithaca, forestiler, hvorledes Kongel. og Fyrstl. Prindser paa den artigste Maade til den ret-skafne Stats-Konst og Sæders Lærdom ere at anføre og ledsage. Først beskreven i det Franske Sprog og nu i det Danske med ald Fliid oversat af Søren Dumetius.
 note til oversat titel Med kobberstukken titelbillede og kobberstukken titelvignet i de 2 sidste dele.
 note til oversat titel Anden og tredie del har title: Stats-Roman eller Telemachi Ulyssis Søn, lystige Eventyrer og merkværdige Bedrifter. Først beskreven ...

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden