Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.J. Birch (1750-1795)

 Om personen Oplysninger om H.J. Birch

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Birch, Hans Jørgen]: Anakreontiske Digter. ♦ Kbh., 1772 (1772, digte) BD4:sp214
 Tekster Birch, H. J.: Lovtale over Smaaherrerne (1774, tekster)
 Bog (oversætter) Ramler: Ino. En Kantate. Oversat ved H[ans] J[ørg.] Birch. Kbh., 1775 (1775, digte) BD4:sp275
af Karl Wilhelm Ramler (1725-1798, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) tidsskrift: De nye Magazin. Indeholdende Fortællinger af adskillige berømte Forfattere. ♦ Godiche, 1775-77. I-II (1775-77)
 Bog (oversætter) anonym [Sterne, Laurence]: Yoricks Følsomme Reise igiennem Frankrig og Italien i Tvende Deele. Af det Engelske overs. ved H.J. Birch. ♦ Kbh., 1775. 240 sider (1775, roman) EMP1306 BD4:sp486
originaltitel: A setimental journey, 1768
Detaljer
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
1815 Senere udgave: Voyage sentimental. Traduit de l'Anglais. ♦ Copenh., 1815
1815 Senere udgave: Yorick's sentimental journey. A new edition. For the use of schools. ♦ Copenhagen, 1815
1841 Senere udgave: Yoricks sentimentale Reise giennem Frankrig og Italien. Efter Laurence Sterne, ved J. C. Magnus. ♦ Kbh., Trier, 1841. 182 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Oversætteren til Læseren [De to ægte dele, de to falske til fortsættelse udeladt].
 Bog (oversætter) anonym [Korn, Christopher Heinrich]: Amalie eller Prøver paa den sande Ædelmodighed. En tydsk Historie. Overs. ved B. [ie: Hans Jørg. Birch]. Kbh., 1776 (1776, roman) BD4:sp461
originaltitel: Amalia, oder einige Züge der wahren Grossmuth. Eine Teutsche Geschichte, 1770
Detaljer
af Christoph Heinrich Korn (1726-1783, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Trykt i periodicum (oversætter) Wieland: Selim og Selima (1776, digte)
originaltitel: Selim und Selima
del af: De nye Magazin
Detaljer
af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) tidsskrift: De nyest Magazin af Fortællinger eller Samling af moralske, rørende og moersomme Romaner og Historier. Paa Dansk udg. ♦ 1778-79. I-III (1778-79) BD4:sp435
oversat af H.C. Amberg, f 1749 (1749-1815)
 Bog (oversætter) anonym [Miller, Joh. Mart.]: Siegwart. En Klosterhistorie. Overs. efter det andet forb. Leipz. Oplag af H. J. Birch. ♦ Kbh., 1778. 1-3. D. (1778, roman) BD4:sp467
originaltitel: Siegwart. Eine Klostergeschichte, 1776
Detaljer
af Johann Martin Miller (1750-1814, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom 1777 i Leipzig: Zwote, rechtmässige und verbesserte Auflage.
 note til oversat titel Titelvignet i hver del.
 url Fuld visning af den tyske udgave på:DTA, Erster Theil.  Link til ekstern webside www.nbn-resolving.org
 url Fuld visning af den tyske udgave på:  Link til ekstern webside DTA, Zweyter Theil
 Bog (oversætter) Gesner, [Salom.]: Samtlige Skrifter. Oversatte ved H.I. Birch, Sogne-Præst i Glostrup. ♦ Kbh., Gyldendal, 1781. 1.-2. Deel, 278 + 260 sider (1781, roman) BD4:sp458
Detaljer
af Salomon Gessner (1730-1791, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kobberstukket titelblad med vignet.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden