Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Makepeace Thackeray (1811-1863)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Thackeray, William Makepeace: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering] (1852, roman) EMP1345
originaltitel: Vanity fair, 1848
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1877-78 i: Romaner [1-3] Senere udgave: Forfængelighedens Marked. En Roman uden Helte. Del 1-3
1919 Senere udgave: Forfængelighedens Marked. (2. gennemsete Udg. Oversat af Axel Damkier. Illustr. af Forfatteren). ♦ Pio, 1919. [Bind] I-III, 348 + 328 + 298 sider, illustreret
1953 Senere udgave: Forfængelighedens marked
1969 Senere udgave: Forfængelighedens marked. En roman uden helt
1972 Senere udgave: Forfængelighedens marked. Overs. og forkortet af Gunnar Juel Jørgensen. Ill. af Sandra Archibald. ♦ Edito [ikke i boghandlen], 1972. 281 sider, 8 tavler
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet på engelsk i 20 hefter fra januar 1847 til juli 1848.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 29-7-1851 til 5-10-1852 [slutning og titelblad].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside PublicLiterature.org
 Bog Thackeray, W. M.: Fortællinger. Overs. fra Engelsk. Udgivet som Tillæg til Fyens Avis. ♦ Odense, 1854. 219 sider (1854, novelle(r)) EMP1346
del af: Fyens Avis
serietitel: Bibliothek for Morskabslæsning, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Det kongelige Bibliotek også udgivet som bind 13 af serien: Bibliotek for Morskabslæsning.
kollaps Indhold

[a] Thackeray, W. M.: Familien Kicklebury paa Reise (1854, novelle(r))
originaltitel: The Kickleburys on the Rhine, 1850
1875 i: Udvalgte Arbeider [2b] Senere udgave: Familien Kicklebury's Udenlandsreise

[b] Thackeray, W. M.: Rebekka og Rowena (1854, novelle(r))
originaltitel: Rebecca and Rowena. A romance upon romance, 1850
 Bog Thackeray, W. M.: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider (1855, roman) EMP1347 👓
originaltitel: The history of Henry Esmond, Esq., 1852
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1898-99 Senere udgave: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Også solgt af L. Jordan, muligvis med nyt titelblad.
 note om føljeton Udklipsføljeton i Flyveposten fra 15-6-1855 til 27-11-1855, Anden Deel fra 13-8-1855. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Thackeray, W. M.: En respektabel Familie. Memoirer, udgivet af Arthur Pendennis, Esq. "Dagbladet"s Feuilleton. ♦ 1856. Deel 1-3, 455 + 485 + 445 sider (1856, roman) EMP1348
originaltitel: The newcomes. Memoirs of a most respectable family. Ed. by Arthur Pendennis, 1854-55
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark til Dagbladet 1856.
 Bog Thackeray, W. M.: Barry Lyndons Memoirer. Overs. fra Engelsk. ♦ 1857. 408 sider (1857, roman) EMP1349
originaltitel: The memoirs of Barry Lyndon, 1856
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Pendennis's Historie. Hans Lykker og Ulykker. Hans Venner og hans største Fjende. ♦ 1857. Deel 1-3, 387 + 444 + 570 sider (1857, roman) EMP1350
originaltitel: The history of Pendennis, 1849-50
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Lurvet Fornemhed. En Fortælling. Efter det Engelske. ♦ Odense, 1858. 200 sider (1858, roman) EMP1351
originaltitel: A shabby genteel story, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 197-98: Forfatterens Efterskrift.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Fraser's Magazine, 1840. Trykt i bogform som en del af samlingen: Miscellanies, volume 4, 1857.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fortællinger. Udgivne af Thackeray. (Cornhill Magazine), overs. fra Engelsk ved P. B. Blicher. ♦ 1864. 231 sider (1864, novelle(r)) EMP 138
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Indhold

[a] anonym: Sibyllas Skuffelse (1864, novelle(r))
[b] anonym: ***'en i Skabet. Uddrag af Baron Delaunays Dagbog (1864, novelle(r))
[c] anonym: Et Anfald af Skinsyge (1864, novelle(r))
[d] anonym: Mrs. Archie (1864, novelle(r))
[e] anonym [Thackeray, W.M.]: En Mesalliance (1864, novelle(r))
[f] anonym: Shallow-Hemmeligheden (1864, novelle(r))
originaltitel: Shallow mystery, 1862
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Cornhill Magazine, volume 5, no. 30 (June), 29-5-1862, side 717-35.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Thackeray, W. M.: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider (1864, novelle(r)) EMP1353
originaltitel: The book of snobs, 1846-47
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1875 i: Udvalgte Arbeider [3] Senere udgave: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider
1900 Senere udgave: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret, over 53 numre, i: Punch, fra 28-2-1846 til 27-2-1847. Udgivet i bogform i 1848.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside The University of Adelaide
 Bog Thackeray, W. M.: Scener og Skizzer. Overs. af Robert Watt. ♦ 1866. 360 sider (1866, novelle(r)) EMP1354
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[a] Thackeray, W. M.: Breve fra Hr. Brown til hans Neveu. I-XIII (1866, novelle(r))
[b] Thackeray, W. M.: Tanker fremkaldte ved at see en Dame i en Loge (1866, novelle(r))
[c] Thackeray, W. M.: Om det Behagelige ved at være en gammel Karl (1866, novelle(r))
[d] Thackeray, W. M.: Et Festmaaltid i City (1866, novelle(r))
[e] Thackeray, W. M.: Paa en Jernbanestation (1866, novelle(r))
[f] Thackeray, W. M.: En Aftens Fornøielse (1866, novelle(r))
[g] Thackeray, W. M.: En Henrettelse (1866, novelle(r))
[h] Thackeray, W. M.: Af Cox's Dagbog. I-XII (1866, novelle(r))
 Bog Thackeray: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [ac]] Bab Lambert (1867, novelle(r)) EMP 71
originaltitel: ?
 Bog Thackeray, W. M.: Enkemanden Lovel og Denis Duval. To Fortællinger. Overs. af P. B. Blicher. ♦ 1867. 373 sider (1867, roman) EMP1355
originaltitel: Lovel the widower, 1861
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[b] Thackeray, William M.: Denis Duval (1867, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Thackeray, W. M.: Humoristiske Fortællinger. Overs. af Robert Watt. ♦ 1867-68. [1]-2. Samling, 323 + 314 sider (1867-68, novelle(r)) EMP1356
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: De skjæbnesvangre Støvler (1867, novelle(r))
[1b] Thackeray, W. M.: Mænds Koner (1867, novelle(r))
[1ba] Thackeray, W. M.: Hr. og Fru Berry (1867, novelle(r))
[1bb] Thackeray, W. M.: Dennis Haggartys Kone (1867, novelle(r))
[1c] Thackeray, W. M.: Major Gahagans forfærdelige Eventyr (1867, novelle(r))
originaltitel: Major Gahagan, 1838-39
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: New Monthly, fra november 1838 til februar 1839.

[1d] Thackeray, W. M.: Episode af en Tjeners Liv. (Fortalt af ham selv) (1867, novelle(r))
[2a] Thackeray, W. M.: Lurvet Pragt (1868, novelle(r))
[2b] Thackeray, W. M.: Bedford-Row-Sammensværgelsen (1868, novelle(r))
[2c] Thackeray, W. M.: Fitz-Boodle-Dokumenterne. I. Fitz-Boodles Bekjendelser. II. Fitz-Boodles Leveveje (1868, novelle(r))
originaltitel: Fitzboodle's confessions, 1842-43
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Punch, fra oktober 1842 til november 1843.
 Bog Thackeray, W. M.: Philips Eventyr paa hans Vei gjennem Verden, visende hvem der plyndrede ham, hvem der hjalp ham og hvem der gik ham forbi. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1867. Del 1-2, 360 + 352 sider (1867, roman) EMP1357
originaltitel: The adventures of Philip, 1862
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Tekster Thackeray, W. M.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [d]] En lille Middag (1869, tekster) EMP 80
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Thackeray, W. M.: Udvalgte Arbeider. Overs. af Robert Watt. ♦ 1874-75. Bd. 1-3, 325 + 316 + 294 sider (1874-75, novelle(r)) EMP1358
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: Historien om Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant (1874, novelle(r))
originaltitel: The History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond, 1841
1956 Senere udgave: Den store Hoggartydiamant
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Fraser's Magazine, fra september til december 1841. Udgivet i bogform: The Great Hoggarty Diamond, 1848.

[1b] Thackeray, W. M.: Karaktertegninger: (1874, novelle(r))
[1ba] Thackeray, W. M.: Kaptain Rook og Mr. Pigeon (1874, novelle(r))
[1bb] Thackeray, W. M.: En Forfatterinde paa Moden (1874, novelle(r))
[1bc] Thackeray, W. M.: Kunstnerne (1874, novelle(r))
[1c] Thackeray, W. M.: Mulliganen fra Ballymulligan og hvorledes vi gik paa Mrs. Perkins's Bal (1874, novelle(r))
[2a] Thackeray, W. M.: Af Charles James Yellowplush's Memoirer (1875, novelle(r))
originaltitel: The Yellowplush papers, 1837-38
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Fraser's Magazine, fra november 1837 til august 1838. Udgivet i bogform i samling: Comic tales and sketches, 1, 1841. Tidligere trykt i piratudgave 1837 (Philadelphia: Cary and Hart) med titlen: The Yellowplush papers.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Berlingske Tidende fra Nr. 3 (5-1-1846) til Nr. 20 (27-1-1846), under titlen: En Tjeners Betragtninger og Beretninger. (Efter Charles Dickens) [Oversættelse af kapitel 1-10].
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

[2b] Thackeray, W. M.: Familien Kicklebury's Udenlandsreise (1875, novelle(r))
1854 indgår i: Fortællinger [a] 1. udgave: Familien Kicklebury paa Reise

[2c] Thackeray, W. M.: Et Sagn fra Rhinen. En Parodi (1875, novelle(r))
[2d] Thackeray, W. M.: Timmin's lille Middag (1875, novelle(r))
[2e] Thackeray, W. M.: Vor Gade (1875, novelle(r))
[3] Thackeray, W. M.: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider (1875, novelle(r))
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
 Bog Thackeray, W. M.: Romaner. Overs. af Axel Damkier. ♦ 1877-78. Bd. 1-3, 489 + 442 + 404 sider (1877-78, roman) EMP1359
Detaljer
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Indhold

[1-3] Thackeray, W. M.: Forfængelighedens Marked. En Roman uden Helte. Del 1-3 (1877-78, roman)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering]
 Tekster Thackeray, W. M.: Tjørneblomster. Strø-Tanker (1878, tekster)
oversat af J.C. Stochholm (1850-1931)
 Bog Thackeray, W. M.: Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant. ♦ 1882 (1882, roman) EMP1360
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, W. M.: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret (1898-99, roman) EMP1361
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
serietitel: Christiansens Serier, 3:02:3
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1855 1. udgave: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider
1929 Senere udgave: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 1 tavle + 276 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 35-36)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1, overs af Fr. Winkel Horn. Del 2. overs. af Johannes Magnussen.
 note til oversat titel Del 1, side 6-7: William Makepease Thackeray.
 note til oversat titel Del 2, side 319: [Note signeret: J.M.].
 Bog Thackeray, William: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere) (1900, roman) EMP1362
serietitel: Aarhundredets Klassikere
Detaljer
oversat af Gustav Wied (1858-1914)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
1968 Senere udgave: Bogen om snobberne
kollaps Noter
 note til titel Udkom ca. 1-10-1900. Trykt i 2500 eksemplarer.
 note til titel Restoplaget forsynet med nyt omslag 1917.
 anmeldelse Berlingske Tidende, Tillæg, 28-11-1900 [Anmeldelse].
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forgyldt Elendighed. Roman. ♦ Universalforlaget. (Wm. Sørensen), 1911. 128 sider (1911, roman)
oversat af Anonym
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forfængelighedens Marked. (2. gennemsete Udg. Oversat af Axel Damkier. Illustr. af Forfatteren). ♦ Pio, 1919. [Bind] I-III, 348 + 328 + 298 sider, illustreret (1919, roman)
serietitel: Pios Verdensklassikere
Detaljer
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering]
 Bog Thackeray, William Makepeace: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 1 tavle + 276 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 35-36) (1929, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 35-36
Detaljer
udgiver: Sven Clausen (1893-1961)
1898-99 1. udgave: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret
 Bog Thackeray, W. M.: Timmings' lille Middag og Cox's Dagbog. Overs. af Ove Brusendorff. Illustr. af Flemming Bergsøe. Thaning & Appel, 1944. 132 sider, illustreret. (Verdenslitteraturens Humor) (1944, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
illustrationer af Flemming Bergsøe (1905-1968)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, september, side 328-29 [Anmeldelse af Hagmund Hansen].
 Bog Thackeray, William Makepeace: Forfængelighedens marked (1953, roman)
serietitel: Hirschsprungs romanbibliotek
Detaljer
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering]
 Bog Thackeray, William Makepeace: Snobbernes bog (1954, roman)
 Bog Thackeray, William M[akepeace]: Den store Hoggartydiamant (1956, roman)
serietitel: Berømte romaner, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1874 i: Udvalgte Arbeider [1a] 1. udgave: Historien om Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant
 Bog Thackeray: Timmins' lille middag og Cox's dagbog. Overs. fra engelsk af Ove Brusendorff (1962, roman)
serietitel: Humorist Serien
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
 Bog Thackeray, William [Makepeace]: Bogen om snobberne (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 31
Detaljer
oversat af Gustav Wied (1858-1914)
1900 1. udgave: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere)
 Bog Thackeray, William [Makepeace]: Forfængelighedens marked. En roman uden helt (1969, roman)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering]
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
 Bog Thackeray, William M[akepeace]: Forfængelighedens marked. Overs. og forkortet af Gunnar Juel Jørgensen. Ill. af Sandra Archibald. ♦ Edito [ikke i boghandlen], 1972. 281 sider, 8 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
illustrationer af Sandra Archibald (sprog: engelsk)
1852 1. udgave: Livets Bazar. Roman. ♦ 1852. Deel 1-4, 1012 sider [fortløbende paginering]
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Frankrig.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden