Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fred Barnard (1846-1896)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (illustrationer) Dickens, Charles: [Udvalgte Fortællinger [2]] I Skæbnens Skole. Fortælling for Ungdommen efter Charles Dickens' "Martin Chuzzlewit". ♦ Eibe, 1884. 171 sider + 9 tavler (1884, roman) EMP 540
originaltitel: In der Schule des Schicksals, 1876
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Oskar Höcker (1840-1894, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske bearbejdelse: In der Schule des Schicksals, 1876. (Auswahl Boz-Dickens'scher Erzählungen, Bd. 5).
 Bog (illustrationer) Dickens, Charles: [Udvalgte Fortællinger [3]] En Mørkets Gjerning. Fortælling for Ungdommen efter Charles Dickens' "Barnaby Rudge". ♦ F.H. Eibe, 1884. 158 sider, illustreret + 10 tavler (1884, roman) EMP 540
originaltitel: Eine dunkle That, 1876
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Oskar Höcker (1840-1894, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske bearbejdelse: Eine dunkle That, 1876. (Auswahl Boz-Dickens'scher Erzählungen, Bd. 4).
 Bog (illustrationer) Dickens, Charles: David Copperfields Levned. Overs. efter The personal history of David Copperfield af Albert Andresen. Med Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ 1886-88. Del 1-4, (321 sider + 4 tavler) + (260 sider + 3 tavler) + (372 sider + 4 tavler) + (388 sider + 5 tavler) (1886-88, roman) EMP 541
serietitel: Udvalget for Folkeoplysnings Fremme
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Albert Andresen (1834-1913)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 3 upaginerede sider: Forord [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Bag i hvert bind: Vejledning ved Udtalen ... af engelske Navne.
 note til oversat titel Oversat efter den engelske udgave: Household Edition, 1873-79.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden