Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Gjellerup (1857-1919)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1880-81:s248-
 Bog Epigonos: En Idealist. Skildring. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. 178 sider (1878, roman) 👓
Detaljer
1903 Senere udgave: En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsudgave. M. 1 Portr. Gyldendal, 1903. 256 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, K.: »Det Unge Danmark« (1879, roman)
 Bog Gjellerup, K.: Antigonos (1880, roman)
 Trykt i periodicum Gjellerup, Karl: David Popper. En Skitse af Karl Gjellerup (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 188 (8-5-1881), side 319-21. [Med David Pollers portræt].
 Bog Gjellerup, Karl: Rødtjørn (1881, digte)
 Bog Gjellerup, Karl: Germanernes Lærling (1882, roman)
Detaljer
1908 Senere udgave: Germanernes Lærling. ♦ Gyldendal, 1908. 400 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
 Bog Gjellerup, Karl: Aander og Tider (1882, digte)
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50 (1883, roman)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
1889 Senere udgave: Romulus. 2. omarbejdede [ie: forkortede] Udgave. ♦ Schou, 1889. 187 sider
1903 Senere udgave: Romulus. [3. Udgave illustreret af Frants Henningsen]. ♦ Schubothe, 1903. [8] + 220 + [2] sider, illustreret
1942 Senere udgave: Romulus. [4. Udgave] Med Indledning af Svend Erichsen. ♦ Westermann, 1942. 192 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og red. af Hakon Stangerup, [12])
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag (kapitel 11) trykt i Ude og Hjemme, 1882-83, side 297-301, illustrereet.
 Bog Gjellerup, Karl: G-Dur (1883, roman)
Detaljer
1899 Senere udgave: G-Dur. 2. Udg.
1941 Senere udgave: G-Dur
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Dramatik Gjellerup, Karl: Brynhild (1884, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-12-1884, side 5 [Anmeldelse, signeret: H.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Efteraarsløv [90]] St. Petersborger-Elegi (1884, digte)
 Bog (oversætter) anonym: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Oversatte samt indledede og forklarede af Karl Gjellerup. Med Tegninger af Lorenz Frølich. ♦ Philipsen, 1885. xxxi + 325 sider, illustreret (1885, tekster)
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1973 Senere udgave: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Overs. af Karl Gjellerup. Med tegninger af Lorenz Frølich. Forord af Peter P. Rohde. ♦ Thaning & Appel, 1973. Bind 1-2, (15 + 127) + 166 sider, illustreret
 Dramatik Gjellerup, Karl: Saint-Just (1886, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 10-10-1886, side 1: Litteraturbreve [Anmeldelse].
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Juleroser 1886 [?]] Knægt Ruprecht (1886, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1893 indgår i: Ti Kroner [d] Senere udgave: Knægt Ruprecht
 Bog Gjellerup, Karl: En arkadisk Legende (1887, roman)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Helikon (1887, dramatik)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Kampen med Muserne (1887, dramatik)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Bryllupsgaven (1888, dramatik)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Hagbard og Signe (1888, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Min Kjærligheds Bog. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. vii + 174 sider (1889, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1889.
 anmeldelse Literatur og Kritik, 1889, 2. Hefte (november) [Anmeldelse, af E.v.d. Recke].  Recke, Ernst v.d. Ernst v.d. Recke
 anmeldelse Lollland-Falsters Stifts-Tidende 19-10-1889, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Berlingske Tidende 11-10-1889 aften, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-10-1889, side 1 [Anmeldelse], samme i Silkeborg Avis 1-11-1889, side 1.
 anmeldelse Adresseavisen 25-10-1889, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. 2. omarbejdede [ie: forkortede] Udgave. ♦ Schou, 1889. 187 sider (1889, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider (1889, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
1889 Senere udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
1899 Senere udgave: Minna. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 398 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Minna. ♦ Gyldendal, 1918. 239 sider
1926 Senere udgave: Minna. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1926. 247 sider
1928 Senere udgave: Minna. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 247 sider. Pris: kr. 4,00
 Dramatik Gjellerup, Karl: Herman Vandel. Sørgespil i tre Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [2] 191 sider (1891, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Min Ven Willliam Behrend tilegnet.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Bog (oversætter) Wagner, Richard: Valkyrien. Første Dag af "Nibelungens Ring", overs. af K. Gjellerup (1891, dramatik)
Detaljer
af Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1891.
 note om oplag 4. Oplag, 1917.
 Dramatik Gjellerup, K.: Kong Hjarne Skjald (1893, dramatik)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Wuthhorn. Sørgespil i fem Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1893. [2] 256 sider (1893, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til mine Venner Emil og Louise Horneman.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Bog Gjellerup, Karl: Ti Kroner og andre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1893. 201 sider. Pris: kr. 2,75 (1893, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Gjellerup, Karl: Ti Kroner (1893, novelle(r))
[b] Gjellerup, Karl: Post festum (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1886-87, side 14-15 og 26-27.

[c] Gjellerup, Karl: Høstrevue (1893, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Oluf August Hermansen (1849-1897)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 204 (28-8-1881), side 473-74. Skildring af Karl Gjellerup. Med Tegning af O. A. Hermansen.

[d] Gjellerup, Karl: Knægt Ruprecht (1893, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Knægt Ruprecht

[e] Gjellerup, Karl: Elbens Hero og Leander (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Litteratur og Kritik, Bind 3 (1890), side 417-37.

[f] Gjellerup, Karl: Under Ørnebregner. Landskabsbillede med fantastisk Staffage (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Litteratur og Kritik, Bind 1 (1889), side 244-67.
 Dramatik Gjellerup, K., og W. Wolters: En Million. Skuespil i tre Handlinger. Efter Nikolaus Pawlows Novelle (s.m. Wilhelm Wolters). Gyldendal, 1894. XVI + 175 sider (1894, dramatik)
originaltitel: Eine Million, 1894
bearbejdelse: Wilhelm Wolters (1852-1915, sprog: tysk)
af Nicolaus Pawlow (sprog: russisk)
 Bog Gjellerup, Karl: Pastor Mors. En underlig Historie. Gyldendal, 1894. 144 sider (1894, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Mors er det latinske ord for død.
 anmeldelse Politiken 12-5-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Dramatik Gjellerup, K.: Hans Excellence (1895, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen (1896, roman)
Detaljer
1911 Senere udgave: Møllen. Roman i fem Bøger. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1911. 252 sider
1927 Senere udgave: Møllen. Roman i 5 Bøger. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1927. 358 sider. Pris: kr. 4,00
 Bog Gjellerup, K.: Konvolutten. En graphologisk Studie. Ill. af L. Moe (1897, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
 Bog Gjellerup, K.: Ved Grændsen (1897, roman)
 Bog Gjellerup, K.: Fabler (1898, digte)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Gift og Modgift. Komedie i fem Akter og paa Vers. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. [2] 184 sider (1898, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til min Ven Componisten Gustav Helsted en Erindring om Hellerupdagene.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Gjellerup, K.: G-Dur. 2. Udg. (1899, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
1883 1. udgave: G-Dur
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 398 sider, illustreret (1899, roman)
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
 Bog Gjellerup, Karl: Tankelæserinden. Sjællandsk Præstegaardsidyl. Gyldendal, 1901. 374 sider (1901, roman)
 Bog Gjellerup, Karl: En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsudgave. M. 1 Portr. Gyldendal, 1903. 256 sider (1903, roman)
Detaljer
1878 1. udgave: En Idealist. Skildring. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. 178 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-11-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Dramatik Gjellerup, Karl: Offerildene. Et Legendestykke. (Schubothe), Gyldendal, 1903. 98 sider (1903, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. [3. Udgave illustreret af Frants Henningsen]. ♦ Schubothe, 1903. [8] + 220 + [2] sider, illustreret (1903, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle af P.S. Krøyer.
 Dramatik Gjellerup, Karl: Offerildene. Musik af G. Schjelderup. (Schubothe), Gyldendal, 1904. 8 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 238) (1904, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:238
musik af Gerhard (Rosenkrone) Schjelderup (1859-1933, sprog: norsk)
 Dramatik Gjellerup, Karl: Elskovsprøven (1906, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Pilgrimen Kamanita (1906, roman)
Detaljer
1928 Senere udgave: Pilgrimmen Kamanita. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 256 sider. Pris: kr. 7,50
 Dramatik Gjellerup, Karl: Den Fuldendtes Hustru (1907, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Germanernes Lærling. ♦ Gyldendal, 1908. 400 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1882 1. udgave: Germanernes Lærling
 Dramatik Gjellerup, Karl: Brynhild 2. Udg. (1910, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Fra Vaar til Høst (1910, digte)
 Bog Gjellerup, Karl: Verdensvandrerne. ♦ 1910. 491 sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 42 [Anmeldelse af Jens Bjerre].
 Samling Gjellerup, Karl: Villaen ved Havet. Judas. To Fragmenter. ♦ Gyldendal, 1910. 90 sider (1910, samling)
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen. Roman i fem Bøger. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1911. 252 sider (1911, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Møllen
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 8 (November), side 149, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Gjellerup, Karl: Rudolf Stens Landpraksis (1913, roman)
 Bog Gjellerup, Karl: Guds Venner. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 271 sider (1916, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget fejlagtigt: Historisk Roman.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Den gyldne Gren. ♦ Gyldendal, 1917. 284 sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. ♦ Gyldendal, 1918. 239 sider (1918, roman)
serietitel: Gyldendals 1 Krones Bøger
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s008]] [Digte]. Side 8- (1922, digte)
 Bog (oversætter) [Wagner, Richard]: Tristan og Isolde. Af Richard Wagner. Oversat af Karl Gjellerup. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1923. 32 sider. Pris: kr. 1,85 (1923, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
af Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1926. 247 sider (1926, roman)
serietitel: Gyldendals Klassiker-Serie, 1927
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen. Roman i 5 Bøger. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1927. 358 sider. Pris: kr. 4,00 (1927, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Møllen
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 247 sider. Pris: kr. 4,00 (1928, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Philipsen, 1889. 482 sider
 Bog Gjellerup, Karl: Pilgrimmen Kamanita. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 256 sider. Pris: kr. 7,50 (1928, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Pilgrimen Kamanita
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Gjellerup, Karl: G-Dur (1941, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: G-Dur
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. [4. Udgave] Med Indledning af Svend Erichsen. ♦ Westermann, 1942. 192 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og red. af Hakon Stangerup, [12]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 12
Detaljer
forord af Svend Erichsen (1903-1984)
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog (oversætter) anonym: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Overs. af Karl Gjellerup. Med tegninger af Lorenz Frølich. Forord af Peter P. Rohde. ♦ Thaning & Appel, 1973. Bind 1-2, (15 + 127) + 166 sider, illustreret (1973, tekster)
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
forord af Peter P. Rohde (1902-1978)
1885 1. udgave: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Oversatte samt indledede og forklarede af Karl Gjellerup. Med Tegninger af Lorenz Frølich. ♦ Philipsen, 1885. xxxi + 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Vølvens Spaadom. Vafthrudesmál. Grimnesmál. Vegtamskvide. Havamál.
 note til titel Bind 2: Sangen om Hárbard. Thrymskvadet. Hymeskvadet. Loke-Trætten. Alvis Tale. Skirners Fart. Svipdagsmál. Sangen om Rig. Sangen om Hyndla. Den korte Vølospá.
, ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gjellerup, Karl: Prologved Mindefesten for Niels W. Gade af Karl Gjellerup (premiere 07-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
(oversætter)ValkyrienMusikdrama i 3 Akter af Richard Wagner. Tekst: Richard Wagner. Oversættelse: Karl Gjellerup
musik og tekst af Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
(premiere 07-03-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 99)
Gjellerup, Karl: Herman VandelSørgespil i 3 Handlinger af Karl Gjellerup (premiere 14-05-1892 af Studentersamfundets fri Teater)
Gjellerup, Karl: WuthhornSørgespil i 5 Handlinger af Karl Gjellerup (premiere 02-03-1893 på Dagmarteatret)
Gjellerup, Karl: Kong Hjarne SkjaldTragedie i 5 Akter af Karl Gjellerup. Musiken af C.F.E. Horneman
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
(premiere 01-12-1893 på Dagmarteatret)
Gjellerup, Karl: En MillionSkuespil i 3 Handlinger af Karl Gjellerup og Wilhelm Wolters efter Nicolaus Pawlows Novelle af samme Navn
bearbejdelse af Wilhelm Wolters (1852-1915, sprog: tysk)
af Nicolaus Pawlow (sprog: russisk)
(premiere 20-02-1894 på Dagmarteatret)
Gjellerup, Karl: Hans ExcellenceSkuespil i 4 Akter af Karl Gjellerup (premiere 27-04-1895 af Studentersamfundets fri Teater)
Gjellerup, Karl: Gift og ModgiftKomedie paa Vers i 5 Akter af Karl Gjellerup (premiere 01-09-1898 på Dagmarteatret)
Gjellerup, Karl: MøllenFolkeskuespil i 5 Akter efter Karl Gjellerups Roman af samme Navn ved Edgard Høyer
bearbejdelse af Edgard Høyer (1859-1942)
(premiere 12-04-1901 på Casino)
Gjellerup, Karl: Offerildeneet legendestykke i 1 akt af Karl Gjellerup. Musik: Gerhard Schjelderup
musik af Gerhard (Rosenkrone) Schjelderup (1859-1933, sprog: norsk)
(premiere 03-09-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 2)
Gjellerup, Karl: Kampen med Muserneforspil, satyrspil og apoteose af Karl Gjellerup. Musik: C.F.E. Horneman, dans: Gustav Uhlendorff
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 09-02-1908 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 3)
(oversætter)Tristan og Isoldemusikdrama i 3 akter af Richard Wagner. Tekst: Richard Wagner efter Gottfried af Strassburgs epos »Tristan und Isolt«, oversættelse: Karl Gjellerup
[Fra 1969:] handling i 3 akter
musik og tekst af Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
andet af Gottfried von Straßburg (d. 1210, sprog: tysk)
(premiere 14-02-1914 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 36)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden