Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Nicolas La Grange (1707-1767)

Sprog: fransk
(henvisning) Lagrange, Nicolas

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Grange, [Franc. Jos. de Chancel] de la: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [3d]] Les contre-tems. Comédie en trois actes et en vers. Copenh., 1772 (1770-73, dramatik) BD4:sp383
 Dramatik Cormon og Grangé: Fader og Søn (1859, dramatik)
af Pierre Etienne Piestre (1810-1903, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Grange, Nicolas La: De fortrædelige Hændelser
Komedie i 3 Akter af Lagrange. Oversat af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 15-04-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Grange, Nicolas La: Et Søm i Nøglehullet
Farce med Sang i 1 Akt, frit efter Grange og Thibust
af Lambert Thiboust (1826-1867, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 04-06-1887 på Tivoli Pantomimeteater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden