Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ranieri Calzabigi (1714-1795)

Sprog: italiensk
(henvisning) Calsabigi, F. R. di.

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Calsabigi, Ranieri di]: Alceste. En tragisk Opera til at opføres paa Hof-Theatret, oversadt paa Dansk af R. Soelberg. [Musiken af Gluck.] Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp415
originaltitel: Alceste
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1792 Senere udgave: Alceste. En Tragisk Opera, sat i Musik af Cph. Gluck. Opført i Concerten i det Harmon. Selskab. ♦ Kbh., 1792
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Calsabigi, Ranieri di]: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780 (1780, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
oversat af M.D.R. (pseudonym)
1786 ff Senere udgave: Orpheus og Euridice. Et Syngespil i 3 Acter. Musiquen af [Joh. Gottlieb] Nauman. Kbh., 1786. [Omarbeidet efter Calzabigi]
1791 Senere udgave: Indhold af Opera Orpheus og Euridice. Hvortil Musiqven er componeret af Gluck, og som afsynges med de italienske Ord i Selskaabet Kronprindsens Klub. ♦ Kbh., 1791
1798 Senere udgave: Scene i De Elyseiske Enge. Af Syngespillet Orpheus og Euridice. Poesien af C.D. Biehl. Musike naf Nauman. Opført paa det Kgl. Theater 27. Oct. 1798. ♦ Kbh., 2 blade
1896 Senere udgave: Orpheus. Opera i 3 Akter af Glück. Paa Dansk ved J. Lehmann. ♦ Schubothe, 1896.
1925 Senere udgave: Orpheus. Opera i 3 Akter af Glück. Teksten af Raniero Calsabigi. Paa Dansk ved Julius Lehmann. ♦ Gyldendal, 1925. 14 sider. Pris: kr. 0,75
 Bog anonym [Calsabigi, Ranieri di]: Indhold af Opera Orpheus og Euridice. Hvortil Musiqven er componeret af Gluck, og som afsynges med de italienske Ord i Selskaabet Kronprindsens Klub. ♦ Kbh., 1791 (1791, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780
 Bog Calsabigi, R. di: Alceste. En Tragisk Opera, sat i Musik af Cph. Gluck. Opført i Concerten i det Harmon. Selskab. ♦ Kbh., 1792 (1792, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
oversat af Anonym
1774 1. udgave: Alceste. En tragisk Opera til at opføres paa Hof-Theatret, oversadt paa Dansk af R. Soelberg. [Musiken af Gluck.] Kbh., 1774
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Calsabigi, Ranieri di]: Scene i De Elyseiske Enge. Af Syngespillet Orpheus og Euridice. Poesien af C.D. Biehl. Musike naf Nauman. Opført paa det Kgl. Theater 27. Oct. 1798. ♦ Kbh., 2 blade (1798, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780
 Bog Calzabigi, P. [ie: R.]: Orpheus. Opera i 3 Akter af Glück. Paa Dansk ved J. Lehmann. ♦ Schubothe, 1896. (1896, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:233
Detaljer
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1897.
 note om oplag 3. Oplag, 1901. [Overgik til Gyldendal].
 Bog (tekst) Orpheus. Opera i 3 Akter af Glück. Teksten af Raniero Calsabigi. Paa Dansk ved Julius Lehmann. ♦ Gyldendal, 1925. 14 sider. Pris: kr. 0,75 (1925, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
1780 1. udgave: Orphée et Euridice. Traduit de l'Italien par M.D.R. Copenh., 1780

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)Alcesteopera i 3 akter (5 billeder) af Gluck. Tekst af Raniero da Calzabigi
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
(premiere 01-02-1775 på Det kongelige Teater)
(tekst)Orfevs og EvrydiceSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Joh. G. Neumann (Orpheus), Teksten af Calzabigi. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 31-01-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(tekst)Orfeus og EurydikeOpera i 3 Akter af C.W. Gluck, Teksten af Calzabigi. Oversat af Jul. Lehmann
[Fra 1925:] Dans: Hans Beck
[Fra 1939:] Dans: Børge Ralov
[Fra 1951:] Oversættelse: Mogens Lorentzen
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
danse af Hans Beck (1861-1952)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
oversat af Mogens Lorentzen (1892-1953)
(premiere 30-09-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 193)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden