Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Tennessee Williams (1911-1983)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Williams, Tennessee: Den tatoverede rose. "The rose tattoo". Skuespil i 2 akter. ♦ Fremad, 1951. 96 sider. Pris: kr. 6,75 (1951, dramatik)
originaltitel: The rose tattoo, 1951
Detaljer
oversat af Holger Bech (1891-1981)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af Holger Bech.
 Bog Williams, Tennessee: Mrs. Stones romerske forår. (Overs. af Aage Dons efter "The Roman spring of mrs. Stone"). ♦ Fremad, 1951. 158 sider. Pris: kr. 7,75. (Trykkested: Gentofte) (1951, roman)
originaltitel: The Roman spring of Mrs. Stone, 1950
serietitel: Nye navne
Detaljer
oversat af Aage Dons (1903-1993)
1965 Senere udgave: Mrs. Stones romerske forår. ♦ Vintens Forlag, [1965]. 148 [1] sider. Pris: kr. 6,50. (Trykkeri: Aalborg Stiftsbogtrykkeri)
 Bog Williams, Tennessee: [indgår i antologien: Moderne amerikanske noveller [h]] Tre kroketspillere (1954, novelle(r))
originaltitel: Three players of a summer game, 1952
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The New Yorker, 1-11-1952.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside OneLimited
 Bog Williams, Tennessee: Englen i alkoven og ti andre noveller. Overs. fra amerikansk af Aage Dons efter "One arm and other stories". ♦ Fremad, 1956. 178 sider (1956, novelle(r))
originaltitel: One arm and other stories, 1948
Detaljer
oversat af Aage Dons (1903-1993)
omslag af Aage Dam (d. 1987)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk har nogle af novellerne oprindelig været trykt i: Story, og: Town and country.
kollaps Indhold

[a] Williams, Tennessee: En arm (1956, novelle(r))
originaltitel: One arm, 1948
[b] Williams, Tennessee: Forbandelsen (1956, novelle(r))
originaltitel: The malediction, 1945
[c] Williams, Tennessee: Digteren (1956, novelle(r))
originaltitel: The poet, 1948
[d] Williams, Tennessee: Et dødsfalds krønike (1956, novelle(r))
originaltitel: Chronicle of a demise, 1948
[e] Williams, Tennessee: Begæret og den sorte massør (1956, novelle(r))
originaltitel: Disire and the black masseur, 1948
[f] Williams, Tennessee: Portræt af en pige i glas (1956, novelle(r))
originaltitel: Portrait of a girl in glass, 1948
kollaps Noter
se også: Glasmenageriet
 note til titel Skrevet 1943. Viderebearbejdet 1944 til skuespillet: Glasmenageriet.
[g] Williams, Tennessee: Den vigtige ting (1956, novelle(r))
originaltitel: The important thing, 1945
[h] Williams, Tennessee: Englen i alkoven (1956, novelle(r))
originaltitel: The angel in the alcove, 1948
[i] Williams, Tennessee: De blå blomsters eng (1956, novelle(r))
originaltitel: The field of blue children, 1939
[j] Williams, Tennessee: Leguanen og Miss Jelkes (1956, novelle(r))
originaltitel: The night of the iguana, 1948
[k] Williams, Tennessee: Den gule fugl (1956, novelle(r))
originaltitel: The yellow bird, 1947
 Dramatik Williams, Tennessee: The glass menagerie. Ved Erik K. Andersen [og Elisabeth Mills]. ♦ Gad, 1963. 10 + 110 sider (1963, dramatik)
originaltitel: The glass menagerie, 1945
serietitel: Engelske Tekster for Gymnasiet, 4
Detaljer
redigeret af Erik K. Andersen
redigeret af Elisabeth Mills
1966 Senere udgave: Glasmenageriet. Overs. fra amerikansk af Knud Sønderby efter "The glass menagerie". ♦ Gyldendal, 1966. 97 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1968.
 note om oplag 3. oplag, 1970. ISBN: 87-12-19503-0.
 Bog Williams, Tennessee: Mrs. Stones romerske forår. ♦ Vintens Forlag, [1965]. 148 [1] sider. Pris: kr. 6,50. (Trykkeri: Aalborg Stiftsbogtrykkeri) (1965, roman) 👓
serietitel: Stjernebøgerne, 126
Detaljer
oversat af Aage Dons (1903-1993)
omslag af Helge Refn (1908-1985)
1951 1. udgave: Mrs. Stones romerske forår. (Overs. af Aage Dons efter "The Roman spring of mrs. Stone"). ♦ Fremad, 1951. 158 sider. Pris: kr. 7,75. (Trykkested: Gentofte)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Denne bog er eter aftale med Forlaget Fremad udsendt af Stjernebøgerne, Vintens Forlag A/S, København 1965. Oversat fra amerikansk efter "The Roman Spring of Mrs. Stone" af Aage Dons. Omslagstegning af Helge Refn.
 Bog Williams, Tennessee: Glasmenageriet. Overs. fra amerikansk af Knud Sønderby efter "The glass menagerie". ♦ Gyldendal, 1966. 97 sider (1966, dramatik)
se også: Portræt af en pige i glas
serietitel: Gyldendals teater, 17
Detaljer
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
1963 1. udgave: The glass menagerie. Ved Erik K. Andersen [og Elisabeth Mills]. ♦ Gad, 1963. 10 + 110 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Williams, Tennessee: Glasmenageriet
skuespil i 2 akter af Tennessee Williams. Oversat af Martin Glanner i samarbejde med Poul Sørensen
[Til Det kongelige Teater:] Oversættelse: Knud Sønderby
oversat af Martin Glanner (1908-1949)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
(premiere 30-01-1948 på Riddersalen
premiere 10-02-1966 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 58)
Williams, Tennessee: Omstigning til Paradis
skuespil i 11 billeder af Tennessee Williams. Oversættelse: Holger Bech
oversat af Holger Bech (1891-1981)
(premiere 01-09-1949 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 88)
Williams, Tennessee: Flyvende sommer
Skuespil i 3 akter af Tennessee Williams. Oversat af H.C. Branner
oversat af H.C. Branner (1903-1966)
(premiere 11-11-1949 på Riddersalen)
Williams, Tennessee: Den tatoverede rose
af Tennessee Williams
oversat af Anonym
(premiere 31-08-1951 på Frederiksberg Teater)
Williams, Tennessee: Kat på et varmt bliktag
skuespil i 3 akter af Tennessee Williams. Oversættelse: Holger Bech
oversat af Holger Bech (1891-1981)
(premiere 16-11-1956 på Det ny Teater)
Williams, Tennessee: Drømmen om Orpheus
skuespil i 3 akter af Tennessee Williams. Oversættelse: Holger Bech, musiken komponeret og arrangeret af Niels Rothenborg
oversat af Holger Bech (1891-1981)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 27-03-1958 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
Williams, Tennessee: I forfald
skuespil i 1 akt af Tennessee William. Oversættelse: Helen Mathiasen
oversat af uidentificeret
(premiere 02-05-1959 på Århus Teater)
Williams, Tennessee: Ungdoms lyse vår
skuespil i 3 akter (5 scener) af Tennessee Williams. Oversættelse: Holger Bech
oversat af Holger Bech (1891-1981)
(premiere 25-11-1960 på Det ny Teater)
Williams, Tennessee: Det sidste af mine ægte guldure
Sydstatsportræt af Tennessee Williams. Oversættelse: Elsa Gress Wright
oversat af Elsa Gress (1919-1988)
(premiere 10-07-1964 på Radio)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden