Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Nicolas-François Guillard (1752-1814)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Guillard, Nic. Franç.: Evelina. Operá. Musique de [Antonio Marie Gasparo] Sacchini. Acte premier. Evelina, en Oper med Musik af Sacchini. Første Akt. Kbh. 1791 (1791, dramatik) BD4:sp399
musik af Antonio Sacchini (1730-1786, sprog: italiensk)
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Arvire og Eveline
Opera i 3 Akter af Antonio Sacchini og (afsluttet af) J.B. Rey, Teksten af N.F. Guillard. Oversat af R. Frankenau
musik af Antonio Sacchini (1730-1786, sprog: italiensk)
musik af Jean-Baptiste Rey (1734-1810, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
(premiere 30-01-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Guillard, Nicolas-François: Ifigenia paa Tauris
Opera i 4 Akter af Gluck, Teksten af N.F. Guillard [efter Euripides' tragedie]. Oversat af Ad. Hertz.
[Fra 1964:] Oversættelse: Carsten Høeg
af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
andet af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
oversat af Carsten Høeg (1896-1961)
(premiere 28-04-1874 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8, 1889-1975: 24)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden