Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Povl Friis

Listen er endnu ikke komplet.


Povl Friis

1886

03-02-1886, onsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Underbalance (Rosen)
 (1. Forestilling af det nye Selskab under Ledelser af Povl Friis og Carl Henriksen)
04-02-1886, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Froufrou (Meilhac og Halévy)
 (2. Forestilling af det nye Selskab under Ledelser af Povl Friis og Carl Henriksen)
05-02-1886, fredag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Den sidste Nat (Guillard m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Underbalance (Rosen)
07-02-1886, søndag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Venstre og Højre (Ferrier)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Oppassers Kvaler eller Et Besøg i Lejren paa Lammefælleden ved København
 (opførelse nr: ukendt) Capriciosa (Arnesen og Overskou)
08-02-1886, mandag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Gringoire (Banville)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Jokum eller Sabelslugeren
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Min Svigerfader eller Store og smaa Hænder, Lystspil i 3 Akter af Schønthan
09-02-1886, tirsdag (spillet på Århus Teater)
 (premiere) Ellen Urne (Bang)
 2 Sange
 (uden for nummereringen) Frk. Gedehams [Udtog] (Vanloo m.fl.)
 (6. Forestilling af det nye Selskab under Ledelser af Povl Friis og Carl Henriksen)
10-02-1886, onsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Underbalance (Rosen)
 (opførelse nr: ukendt) Til Sæters (Riis)
 (Hr. Vilhelm Schmiths og Fru Anna Schmiths Benefice)

1890

05-04-1890, lørdag (spillet på Århus Teater)
(Eftermiddag)  (opførelse nr: ukendt) En Børneforlovelse (Fournier og Potier)
(Eftermiddag)  (opførelse nr: ukendt) Jens Støvring (Moser)
(Eftermiddag)  Manden med Millionerne, fare i 1 Akt af Delaville
(Eftermiddag)  2 Romancer af Kejserens ny Klæder
(Eftermiddag)  (opførelse nr: ukendt) Den svage Side (Clairville og Thiboust)
(Eftermiddag)  (Landboforestilling)
07-04-1890, mandag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Naar Kvinden græder (Siraudin og Thiboust)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Hvem skal jeg vælge (ukendt)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Kammerater (Nansen)
 (premiere, næste) Hun er gruelig gal! (Anonym)
 (premiere, næste) Emils Hjertebanken (undersøges)
 Til Sæters, Norske Folkeviser i Dialekt ved Fru Wendric fra Kasinoteatret i Kjøbenhavn
08-04-1890, tirsdag (spillet på Århus Teater)
 Ouverture til Elverhøj
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Naar Kvinden græder (Siraudin og Thiboust)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Hvem skal jeg vælge (ukendt)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kammerater (Nansen)
 (opførelse nr:     2, forrige) Hun er gruelig gal! (Anonym)
 (opførelse nr:     2, forrige) Emils Hjertebanken (undersøges)
 Til Sæters, Norske Folkeviser i Dialekt ved Fru Wendric fra Kasinoteatret i Kjøbenhavn
 (Hans Maj. Kongens Fødselsdag)

1898

ukendt dato, (spillet på Helsingør)
 (premiere, senere) Hamlet og Ofelia (Sørensen og Lütz-Høppermann)
24-02-1898, torsdag (spillet i Hillerød)
 (premiere) En lille Hex (Dudevant)
 (premiere) Hamlet og Ofelia (Sørensen og Lütz-Høppermann)
16-10-1898, søndag (spillet i Odense)
 (premiere) Molboerne (Hermann-Petersen)
 (Overværes af Forfatteren Hr. Herman Petersen)

1901

05-03-1901, tirsdag (spillet i Kolding)
 (opførelse nr: ukendt) Paa Skyggesiden (Jensen)