Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1727

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1727


1727     januar


01-01-1727, onsdag Helligdag Nytaarsdag
06-01-1727, mandag Helligdag Helligtrekongers Dag
15-01-1727, onsdag
 Teater Lille Grønnegade
[Første Fastelavnsspil]
Det gavmilde Testamente (Regnard) (premiere)
17-01-1727, fredag
 Teater Lille Grønnegade
Den Stundesløse (Holberg)
Crispin Medicin (Hauteroche)
20-01-1727, mandag
 Teater Lille Grønnegade
24-01-1727, fredag
 Teater Lille Grønnegade
29-01-1727, onsdag
 Teater Lille Grønnegade
[Enten denne Forestilling eller en følgende Fredags-Forestilling blev aflyst, da der var for faa Tilskuere]

1727     februar


02-02-1727, søndag Helligdag Marie Renselses Dag
03-02-1727, mandag
 Teater Lille Grønnegade
07-02-1727, fredag
 Teater Lille Grønnegade
 note om teateropførelse Samme Comoedie som bestaar af 5 fuldkomne Acter / kand passe for gandske nye / s[aa]som den er ikke spilt uden en entste gang og det for 3 Aar siden / ihvorvel den adskillige gange har været begiert
12-02-1727, onsdag
 Teater Lille Grønnegade
 note om teateropførelse Som er udpynted med adskillige Optog / Forestillinger og andre Agrements.
 note om teateropførelse Og som der nu kun er Fem Gange tilbage for de stakkels Danske Skuespil / at de kand have den Ære at lade sig see af Tilskuerne / og Acteurene derudover har udvalt i denne korte Tiid deris allerbeste stykker / saa haabes der / at de rette Liebhabere nu disse faa gange lader see / hvad Godhed de altid har baaren for det Danske Theatre
17-02-1727, mandag
 Teater Lille Grønnegade
Derefter skal følge et af de allerbeste Stykker/ som det er mueligt at forestille
21-02-1727, fredag
 Teater Lille Grønnegade
24-02-1727, mandag
 Teater Lille Grønnegade
25-02-1727, tirsdag
 Teater Lille Grønnegade
Sidste spilledag
[Et eller flere hovedstykker, måske Den Stundesløse]

1727     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Lille Grønnegade
Komediehuset lukket Febr. 1727 - April 1728

1727     marts


25-03-1727, tirsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1727     april


06-04-1727, søndag Helligdag Palme Søndag
10-04-1727, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
11-04-1727, fredag Helligdag Langfredag
13-04-1727, søndag Helligdag Paaskedag
14-04-1727, mandag Helligdag 2. Paaskedag
15-04-1727, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag

1727     maj


09-05-1727, fredag Helligdag Bededag
22-05-1727, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1727     juni


01-06-1727, søndag Helligdag Pintsedag
02-06-1727, mandag Helligdag 2. Pintsedag
03-06-1727, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
24-06-1727, tirsdag Helligdag St. Hans Dag

1727     juli


02-07-1727, onsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag

1727     september


29-09-1727, mandag Helligdag Mikkels-Dag

1727     november


01-11-1727, lørdag Helligdag Alle-Helgens-Dag

1727     december


25-12-1727, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1727, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1727, lørdag Helligdag 3. Juledag
 

Forrige år - Næste år