Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

K.H. Seidelin (1761-1811)

 Om personen Oplysninger om K.H. Seidelin

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Freier, Gustav: Friherre Qvinctius Heymeran v. Flamings Liv og Levnet. ♦ 1797-1800. Deel 1-4, (ii + 460) + 447 + 404 + 349 sider (1797-1800, roman) EMP2314 BD4:sp463
originaltitel: Quinctius Heymeran, 1795-96
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af det tydske.
 note om oversættelse Del 2. Overs. af det tydske [af Kl. Heinr. Seidelin].
 note om oversættelse Del 3. Overs. af det tydske ved K. L. Rahbek.
 note om oversættelse Del 4. Overs. af det tydske ved K. Hansen.
 note til oversat titel Del 1, side i-ii: Forerindring [af A.L.].
 Bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Peder Paars. et heroiskcomisk Digt. Paa ny udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1798 (1798, digte) BD4:sp229
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af Knud Lyne Rahbek.
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Holberg.
 Bog (oversætter) Starke, G. W. C.: Malerier af det huslige Liv og Fortællinger. 1. Samling 1. Stykke. [Overs. af Kl. Henr. Seidelin]. ♦ [Kbh.], [1799]. 120 sider (1799, roman) BD4:sp473
originaltitel: Gemälde aus dem häuslichen Leben, 1793
Detaljer
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Til Nytte og Fornøjelse. 1. Hæfte. Kbh., 1799.
 Afsnit i bog (udgiver) Tullin, Chr. Braunmann: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek. Udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1799 (1799, digte) BD4:sp250
Detaljer
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Opså med titel: Danske Digtere. Tullin. Udvalgte Digte.
 note til titel Med Forfatterens kobberstukne Portræt.
 Bog (oversætter) Louvet, J. B.: Et Aar af Chevalier Faublas' Levnet. Med nogle Forandringer overs. af det Franske. ♦ 1801. 163 sider (1801, roman) EMP4383
originaltitel: Une année de la vie du chevalier de Faublas, 1787
Detaljer
af Jean-Baptiste Louvet (1760-1797, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til Læseren! [signeret: K. H. Seidelin [bogen forlægger, måske også oversætteren]].
 Afsnit i bog (udgiver) Trøjel, Peter Magnus og Peter Kofod: Udvalgte Digte. Valgte og med en Karakteristik forsynede af Prof. Rahbek, samt med Digternes Biographie af deres Broder F. W. Trøjel. 1[-2] Deel. Udgivne af K. H. Seidelin. Kbh., 1801 (1801, digte) BD4:sp250
Detaljer
af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
efterskrift af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Trøjlerne. Udvalgte Digte.
 Afsnit i bog (udgiver) Wessel: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek og en Elegie af Secretær C. Pram. Valgte og udgivne af C. H. Seidelin. ♦ [K.H. Seidelin], 1801. [2] xxiii + 338 sider (1801, samling) BD4:sp170
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukkent titelvignet og titelblad.
 note til titel Også med titlen: Danske Digtere. Wessel. Udvalgte Digte.
 note til titel Adresseavisen 27-11-1801, side 7, uddrag af annonce: Wessels udvalgte Digte, med en Fortale af Rahbek og en El[e]gie af Pram, er udkommen i samme Format og med samme [?], som de førhen udkomne Dele af min Samling af danske Digtere, og koster 7 Mk. uindbunden ... [Signeret: K.H. Seidelin ...].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indholdet af Wessels udvalgte Digte.
 note til titel Side [i]-iv: Fortale [Signeret: Bakkehuus den 24 August 1801, K. L. Rahbek].
 note til titel Side v-xxii: Elegie ved Wessels Grav, til hans Sön [Digt med anmærkninger. Signeret: 1786, Pram].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (redigeret, 1803-11) avis: Dagen (1803-43, periodicum)
Detaljer
(1811-14) redigeret af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(1814-16) redigeret af brødrene Rostock
(1816-17) redigeret af Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)
(1817-21) redigeret af Didrich Didrichsen (1752-1821)
(1822-35) redigeret af Fr. Thaarup (1766-1845)
(1836-38) redigeret af Thomas Overskou (1798-1873)
(1838) redigeret af Thorleifur Repp (1794-1857)
(1838) redigeret af F.C. Hillerup (1793-1861)
(1839) redigeret af A.E. Boye (1784-1851)
(1840) redigeret af Tyge Becker (1812-1869)
(1840) redigeret af Hans Peter Christian Hansen, f 1817 (1817-1865)
(1841-43) redigeret af L.J. Fribert (1808-1862)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på:  Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Oversigt over avisens historie på:  Link til ekstern webside De Danske Aviser
 url Artikel om avisen på:  Link til ekstern webside Wikipedia

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden