Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gustav Skram (1802-1865)

 Om personen Oplysninger om Gustav Skram

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) d'Arlincourt: Eremitten. Roman. Frit overs. af G. Schram. ♦ Kbh., 1825. Deel 1-2, 4 + 154 + 157 sider (1825, roman) EMP3734 BD4:sp489
originaltitel: Le solitaire, 1821
Detaljer
af Victor Arlincourt (1788-1856, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side I-IV: "Forord" af oversætteren.
 Bog (oversætter) Galt, [John]: Dampskibet Efter [John] Galts engelske Original fordansket af G. S. ♦ 1829. Hefte 1, 87 sider (1829, roman) EMP 621 BD4:sp483
originaltitel: The steamboat, 1822
Detaljer
af John Galt (1779-1839, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 5 upaginerede sider: Indledning [af forf.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Scribe og Delavigne: Gesandten. Lystspil i 2 Acter. [Oversat af Gust. Schram efter: Le diplomate.] [Kbh., 1829]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 13) (1829, dramatik) BD4:sp303
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:013
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Gesandten
Lystspil i 2 Akter af Scribe og Germain Delavigne. Oversat af Gust. Skram, senere (1861-62) af J.C. Magnus under Titlen: En Diplomat
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
(premiere 24-02-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden