Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Rumohr, Theod. Kjerstrup: Selvmorderen eller Vandring gjennem Maanen og Jorden i det 33. Aarh. Et episk Digt. Kbh., 1830 (1830, digte) BD4:sp244
 Dramatik Rumohr, Th. K.: Regnar Lodbrog og hans Sønner. Dramatisk Digt i 5 Acter. Kbh., 1833 (1833, dramatik) BDsupp:sp789
 Bog Rumohr, Th. K.: Digte. Kbh., 1834 (1834, digte) BDsupp:sp778
 Samling Rumohr, Th. K.: Digte og Sørgespillet Malek Adhel. Kbh., 1835 (1835, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med B.S. Ingemanns portræt, litografi af Monies.
kollaps Indhold

[b] Rumohr, Th. K.: Malek Adhel. [Sørgespil]. Kbh., 1835 (1835, dramatik)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Iris. Et literair-belletristisk Blad. Redig. af Th. K. Rumohr. ♦ Kbh., 1834. Nr. 1-13 (1836, periodicum) BDsupp:sp803
 Bog Rumohr, Th. K.: Jacob Dannefærd. Historisk Novelle fra det syttende Aarhundede. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst's Forlag, 1838. 191 sider (1838, roman) BDsupp:sp814
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1871.
 Bog Rumohr, Th. K.: Odins Ankomst til Norden. Historisk-romantisk Fortælling. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp814
 Bog Rumohr, Th. K.: Reisenoveller. Kbh., 1840 (1840, roman) BDsupp:sp814
 Bog P. P.: Peter Tordenskjold. Et historisk Maleri fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. ♦ A.F. Høst, 1842. 1-4 Deel. (Fædrelandshistoriske Malerier, Bind 5-8) (1842, roman)
serietitel: Fædrelandshistoriske Malerier, 5-08
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1848.
 note til titel 3. Oplag 1864.
 note til titel 4. Oplag 1876.
 note til titel 5. Oplag 1887.
 Bog P. P.: Niels Juel og hans Samtid. Et historisk Maleri fra midten af det 17de Aarhundrede. ♦ A.F. Høst, 1847. 1-4 Deel. (Fædrelandshistoriske Malerier, Bind 1-4) (1847, roman)
serietitel: Fædrelandshistoriske Malerier, 1-04
Detaljer
1909 Senere udgave: Niels Juel. Historisk Roman. Folkeudgave. ♦ Høst, 1909. 508 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1848.
 note til titel 3. Oplag, 1864.
 note til titel 4. Oplag, 1877.
 Bog P. P.: Grevens Feide. Historisk Maleri fra det 16 Aarh. ♦ A.F. Høst, 1850. 1-4 Deel. (Fædrelandshistoriske Malerier, Bind 9-12) (1850, roman)
serietitel: Fædrelandshistoriske Malerier, 9-12
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1877.
 Bog P. P.: Han spandt en Ende. Historisk Skizze. ♦ (A.F. Høst), 1857 (1857, roman)
Detaljer
1867 indgår i: Fortællinger [c] Senere udgave: Han spandt en Ende
kollaps Noter
 note til titel (Af "Dansk Ugeblad"), Haderslev.
 Bog P. P.: Historiske Billeder fra Christian den Fjerdes Tid. ♦ A.F. Høst, 1863. 1-2 Deel. (Fædrelandshistoriske Malerier, Bind 13-14) (1863, roman)
serietitel: Fædrelandshistoriske Malerier, 13-14
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1882. [i 1 bind, 415 sider].
 Bog Rumohr, T.: Elias Hagen (1868, roman)
 Bog P. P.: To historiske Fortællinger. Af P. P., Forf. til "Peter Tordenskjold" etc. ♦ Carl Lund, 1872. 103 sider (1872, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] P. P.: I Slesvig for tyve Aar siden (1872, novelle(r))
[b] P. P.: Pfalzbourg (1872, novelle(r))
 Trykt i periodicum P. P.: En Eventyrlig Erindring fra Italien. Af P. P. (Th. Rumohr) (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 40 (6-10-1872).
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af uidentificeret
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog P. P.: Fortællinger. ♦ Wøldike, 1874. 362 sider (1874, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] P. P.: Af en Dagbog (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 201 (30-8-1866) til No. 208 (7-9-1866). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[b] P. P.: Adelsbergergrotten (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 169 (25-7-1867) til No. 173 (30-7-1867). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[c] P. P.: Han spandt en Ende (1867, novelle(r))
1857 1. udgave: Han spandt en Ende. Historisk Skizze. ♦ (A.F. Høst), 1857

[d] P. P.: Josefa (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 178 (3-8-1866) til No. 181 (7-8-1866) i 3 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[e] P. P.: Randers Handsker (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 248 (24-10-1866 [avisen er fejldateret 25-10-1866]) til No. 250 (26-10-1866) i 3 afsnit, med undertitlen: En Reiseskizze af P. P. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[f] P. P.: Leckinski. Efter en historisk Notits i Hertuginden af Abrantes Memoirer. Af P. P. (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 165 (20-7-1867) til No. 168 (24-7-1867). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

[g] P. P.: Slottet Ruel (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 253 (30-10-1869) til No. 259 (6-11-1869) i 7 afsnit. Fuld visning af teksten på: Mediestream.

[h] P. P.: Jernkronen (1867, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 165 (19-7-1866), med undertitlen: Reiseskizze af P. P. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rumohr, T. (P. P.): Fortællinger. I-II (1892-93, roman)
 Bog P. P.: Niels Juel. Historisk Roman. Folkeudgave. ♦ Høst, 1909. 508 sider (1909, roman)
Detaljer
1847 1. udgave: Niels Juel og hans Samtid. Et historisk Maleri fra midten af det 17de Aarhundrede. ♦ A.F. Høst, 1847. 1-4 Deel. (Fædrelandshistoriske Malerier, Bind 1-4)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i ca. 16 hefter.
 anmeldelse Østsjællands Avis 12-2-1909, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden