Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joachim Richard Paulli (1691-1759)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Paulli, Joachim Richard]: Dend seendis Blinde. Een Comoedie paa 3 Acter. Forestillet paa det danske Theatro Anno 1723. ♦ Kbh. 1723 (1723, dramatik) BD4:sp335
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Ny udgave?] For den Danske Skue-Plads, af C. A. T[hielo]. (Første Stykke.) ♦ Kbh., 1747.
 note til titel [Nyt oplag] [Uden Forfatter-Mærke.] (Første Stykke.) ♦ Kbh., 1747.
 Dramatik anonym [Paulli, Joachim Richard]: Jule-Stuen og Masqueraden. Et Skuespil paa 3 Acter. Sammenskrevet Aar 1724. ♦ Kbh. 1724 (1724, dramatik) BD4:sp335
Detaljer
1922 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s111] Senere udgave: Julestuen og Maskeraden
 Bog (formodet) anonym [Paulli, J. R.]: Naturen over Optugtelsen. Eet Skuespil paa 5 Acter. ♦ Kbh. 1724 (1724, dramatik) BD4:sp349
Detaljer
1922 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s327] Senere udgave: Naturen over Optugtelsen
 Dramatik anonym [Paulli, Joachim Richard]: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724 (1724, dramatik) BD4:sp335
Detaljer
1867 Senere udgave: [Den] Politiske Kandestøber. Paany udgivet ved F. Bætzmann. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 119 sider
1885 Senere udgave: The blue apron statesman. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber. (Published in memory of the 200-anniversary of Holberg's birthday the 3rd of December 1884). ♦ Copenhagen, Published by Emil Flensborg, 1885. 64 sider
1922 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s207] Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1972 Senere udgave: Den politiske kandestøber. Komedie. ♦ Mikro, 1972. 64 sider
kollaps Noter
 note til titel Aldrig opført på dansk, men oversat til svensk 1729 og opført i Stockholm.
 Bog Paulli, J. R.: [Den] Politiske Kandestøber. Paany udgivet ved F. Bætzmann. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 119 sider (1867, dramatik) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Bætzmann (1841-1913, sprog: norsk)
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note til titel Side 100-19: Efterskrift.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym [Paulli, J. R.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s111]] Julestuen og Maskeraden (1922, dramatik) 👓
Detaljer
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
1724 1. udgave: Jule-Stuen og Masqueraden. Et Skuespil paa 3 Acter. Sammenskrevet Aar 1724. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 113].
 note til titel Aldrig opført.
 Bog anonym [Paulli, J. R.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s327]] Naturen over Optugtelsen (1922, dramatik) 👓
Detaljer
noter af Jørgen Olrik (1875-1941)
1724 1. udgave: Naturen over Optugtelsen. Eet Skuespil paa 5 Acter. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 329].
 note til titel Det vides ikke med sikkerhed om stykket har været opført.
 Bog anonym [Paulli, J. R.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s207]] Den politiske Kandestøber (1922, dramatik) 👓
Detaljer
noter af C. Behrend (1862-1937)
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 209].
 Dramatik anonym [Paulli, J. R.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [4s001]] Den seendes Blinde (1922, dramatik) 👓
Detaljer
noter af Poul Nørlund (1888-1951)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 3].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Paulli, Joachim Richard: Den seende BlindeKomedie i 3 Akter af J.R. Paulli (premiere efteråret 1723 på Lille Grønnegade
premiere 12-06-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Naturen over Optugtelsenaf Ch. Johnson, bearabejdet af J.R. Paulli
af Ch. Johnson (sprog: engelsk)
(premiere 1724 (opførelse usikker) på Lille Grønnegade)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden