Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.S. Paulli (1810-1891)

 Om personen Oplysninger om H.S. Paulli

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Musik (musik) Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano Ballet i een Akt. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1858. 11 sider (1858, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
1902 Senere udgave: Blomsterfesten i Genzano. Ballet i 1 Akt. Musikken af E. Helsted og H. Paulli. ♦ Schubothe, 1902. 12 sider. Pris: kr. 0,25
1922 Senere udgave: Blomsterfesten i Genzano. Ballet i 1 Akt af August Bournonville. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. ♦ Gyldendal, 1922. 8 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang i December 1858.
 Bog (musik) Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano. Ballet i 1 Akt. Musikken af E. Helsted og H. Paulli. ♦ Schubothe, 1902. 12 sider. Pris: kr. 0,25 (1902, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
1858 1. udgave: Blomsterfesten i Genzano Ballet i een Akt. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1858. 11 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog (musik) Bournonville, August: Brudefærden i Hardanger. Ballet i 2 Akter. Musiken af H. Paulli. ♦ Schubothe, 1906. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1906, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
1853 1. udgave: Brudefærden i Hardanger. Ballet i to Akter. Musiken af H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. Costumerne tegnede af E. Lehmann. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1853. 15 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog (musik) Bournonville, August: Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Ballet i 3 Akter. Musiken af Paulli, Ed. Helsted og Gade. ♦ Schubothe, 1906. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1906, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
1842 1. udgave: Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af Dhrr. Paulli, Ed. Helsted og Gade. ♦ Schubothe, 1842. 15 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog (musik) : Kermessen i Brügge eller De tre Gaver. Romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville. Musken af H. Paulli. ♦ Gyldendal, 1919. (1919, ballet)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
1851 1. udgave: Kermessen i Brügge eller de tre Gaver. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musiken H. Paulli. ♦ 1851. 8 sider
 Bog (musik) : Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Ballet i 3 Akter af Aug. Bounonville. Musiken af H. S. Paulli, Ed. Helsted og N. W. Gade. ♦ Gyldendal, 1919. 16 sider (1919, ballet)
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
1842 1. udgave: Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af Dhrr. Paulli, Ed. Helsted og Gade. ♦ Schubothe, 1842. 15 sider
 Bog (musik) Bournonville, August: Blomsterfesten i Genzano. Ballet i 1 Akt af August Bournonville. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. ♦ Gyldendal, 1922. 8 sider. Pris: kr. 0,50 (1922, ballet)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
1858 1. udgave: Blomsterfesten i Genzano Ballet i een Akt. Musiken af Ed. Helsted og H. Paulli. Decorationerne af Christensen og Lund. ♦ Schubothe, 1858. 11 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Fantasien Ø
eller Fra Kinas Kyst, romantisk Ballet i 2 Akter og et Slutnings-Tableau af Aug. Bournonville, Musiken af J.F. Bredal, J.P.E. Hartmann, Edv. Helsted, H. Løvenskjold, H.S. Paulli og Ludv. Zinck
af August Bournonville (1805-1879)
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 28-10-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(musik) Napoli
eller Fiskeren og Hans Brud, romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H.S. Paulli, Edv. Helsted, N.W. Gade og [finalen til 3. akt:] H.C. Lumbye
[i 1928 til 1929 blev finalen til 3. akt udeladt]
[Fra 1944 til 1956:] de indlagte soli i Pas de six af Hans Beck
[Fra 1963:] Pas de deux'en i 2. akt af Hans Brenaa
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
(premiere 29-03-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 219, 1889-1975: 336)
(musik) Bellman
eller Polskdansen paa Grönalund, Ballet-Vaudeville i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken arrangeret, tildels efter »Fredmans Epistlar«, af H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
(premiere 03-06-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 118, 1889-1975: 7)
(musik) Nymfen Cloris ved Dianas Hof
Ballet i 2 Akter af Lefebvre, Musiken af H.S. Paulli
af François Lefebvre
(premiere 15-05-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(musik) Den hvide Rose
eller Sommeren i Bretagne, Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Konservatoriet
eller Et Avisfrieri, Vaudeville-Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 06-05-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 101, 1889-1975: 65)
(musik) Kermessen i Brügge
eller De tre Gaver, romantisk Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
[Fra 1891:] ballet i 2 akter
[Fra 1966:] ballet i 4 billeder
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 04-04-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 69, 1889-1975: 146)
(musik) Lodsen
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af H. Paulli, Teksten af Poul Chievitz og Ad. v.d. Recke
tekst af Poul Chievitz (1817-1854)
tekst af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 25-09-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Kærligheds Spaadomme (divertissemnt)
Tyroler-Scene og Dands, componeret af Bournonville, Musiken arrangeret af Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 04-11-1851 på Det kongelige Teater)
(musik) Zulma
eller Krystalpaladset, Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af og ved H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 14-04-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(musik) Brudefærden i Hardanger
Ballet i 2 Akter af Aug. Bournonville, Musiken, tildels arrangeret efter nationale Melodier, af H.S. Paulli
[1903-1906 2. akts 1. afdeling blev udeladt]
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 04-03-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 116, 1889-1975: 57)
(musik) I Karpatherne
Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville, Musiken af H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 04-03-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(musik) Blomsterfesten i Genzano
Ballet i 1 Akt af Aug. Bournonville, Musiken af Edv. Helsted og H.S. Paulli
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 19-12-1858 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 2)
(musik) Blomsterfesten i Genzano (2. afd.)
af August Bournonville (1805-1879)
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 01-01-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34, 1889-1975: 74)
(musik) Konservatoriet
Danseskolen i 1 akt af August Bournonvilles ballet
af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 15-10-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 212)

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden