Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan G. Lund (1793-1860)

 Om personen Oplysninger om Johan G. Lund

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) antologi: Udvalgte Oversættelser af det franske, tydske, engelske og italienske Sprog ved Johan G. Lund. Aarhuus, 1821. 253 sider (1821, roman) EMP 11 BD4:sp440
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret J.G.L.].
kollaps Indhold

[aa] Goldoni, Carolo: Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250 (1821, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
1821 Senere udgave: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250]
 Bog (oversætter) Goldoni, Carolo: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250] (1821, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
1821 indgår i antologien: Udvalgte Oversættelser [aa] 1. udgave: Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden