Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gert Londemann (1718-1773)

 Om personen Oplysninger om Gert Londemann

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Brandes, Joh. Chr.]: Troe ingen for vel. En lystig Comedie i 5 Handlinger. Oversat af det Tydske. Til Brug for den kgl. danske Skueplads [ved Gert Londemann]. Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp352
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Tro ingen for velKomedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af Gert Londemann
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
andet af Frederik Christian Scheffer (1737-1776)
(premiere 01-04-1772 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden