Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

A.J. Levy (1821-1873)

 Om personen Oplysninger om A.J. Levy

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (udgiver) Dickens, Charles: [Samlede Værker [4-6]] Martin Chuzzlewits. Hans Slægtningers, Venners og Fjenders Liv og Eventyr... Udgivet af Boz. ♦ Udgivet og forlagt af A.J. Levy, 1853. Del 1-3, 414 + 415 + 414 sider (1853, roman) EMP 507
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Martin Chuzzlewits, hans Slægtningers, Venners og Fjenders Liv og Eventyr. Indeholdende alle hans Beslutninger og alle hans Veie; tilligemed en historisk Beretning om hvad han gjorde, og hvad han ikke gjorde; udviser desuden hvem der arbede Familiens Sølvtøi, hvem der gjorde Fordring paa Sølvskeerne, og hvem der forlangte Træsløvene. Det Hele dannende en fuldstændig Nøgle til Huset Chuzzlewit.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Overgik til L. Jordans Forlag.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: For Store og Smaae. Illustreret Ugeblad. Udg. af A. Levy (1854-55, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1.-2. Aargang, 11-4-1854 til 28-12-1855.
 Afsnit i bog (udgiver) Texier, E.: Hertuginde Hanspar. Roman. Udg. af A. Levy. ♦ 1855. 210 sider (1855, roman) EMP4733
originaltitel: Une duchesse, 1855
af Edmond Texier (1816-1887, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden