Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Laura Kieler (1849-1932)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Lili: Brands Døtre. Et Livsbillede. ♦ Kristiania, Cappelen, 1869. 472 sider. [Tilegnet Henrik Ibsen] (1869, tekster)
 Bog Kieler, Laura: Skitser. Schønberg, 1875. [6] + 290 sider (1875, roman)
 Bog Kieler, Laura: Everil. Fortælling. Schønberg, 1876. [2] + 374 sider (1876, roman)
 Bog Kieler, Laura: André fra Kautokejno. En Fortælling fra Ultima Thule. Af Laura Kieler, Forf. til "Brands Døttre", Skitser", "Everil". ♦ København, Karl Schønbergs Forlag, 1879. [1] + x + 274 sider (1879, roman) 👓
Detaljer
1911 Senere udgave: André fra Kautokejno. En Fortælling om Lapper. 2. Udg. ♦ Nationale Forfatteres Forlag, 1911. 235 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Min Moder, hvem jeg næst Gud skylder alt, med Tak for hendes trofaste Kærlighed tilegnet.
 note til titel Side [v]-x: Forord [signeret: Laura Kieler. København, April 1879].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Kieler, Laura: Lavrekas Korhoinen. En Fortælling fra Ultima Thule. Schønberg, 1881. [4] + 563 sider (1881, roman)
 Bog Kieler, Laura: »Min Broder Amtmanden«. Schønberg, 1882. [4] + 255 sider (1882, roman)
 Bog Kieler, Laura: En Oppositionsmand. Schønberg, 1886. [4] + 213 + [3] sider (1886, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Roman om Hans Nielsen Hauge, 1771-1824.
 Tekster Kieler, Laura: Silhouetter. Odense, Milo, 1887. [4] + 143 sider (1887, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Morgenbladet«. Restoplag med nyt omslag (Jul. Strandbergs Bogtrykkeri, [1905]) og titelblad: Smaafortællinger om Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsen, Topelius, Fru Jerichau m.fl.
 Tekster Kieler, Laura: Mænd af Ære. Skuespil i tre Akter. Kristiania, Cappelen, 1890 (1890, tekster)
 Bog Kieler, Laura: I en Lysengels Skikkelse. Fortælling. Otto B. Wroblewski, 1892. 221 + [3] sider (1892, roman)
 Bog Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. ♦ København, Otto B. Wroblewski's Forlag, 1894. 440 sider (1894, roman) 👓
del af: Dybbøl-Posten
Detaljer
1909 Senere udgave: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. 2. Oplag. ♦ Hagerup, 1909. 248 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Dybbølposten 1914.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kieler, Laura: Paa Post! Roman. Odense, Milo, 1895. 430 sider (1895, roman)
 Bog Kieler, Laura: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. Illustr. af Luplau Janssen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1910. 112 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Les enfents de Slesvig après 1864. Adaptation francaise par Hélène Lublin. ♦ Høst, 1918. 98 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet også: Sælges til Indtægt for Sønderjydsk Centralforening.
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret: Frederiksborg, Oktober 1898, Laura Kieler].
 note til titel Side [7]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[s009] Kieler, Laura: Syd paa! Side [9]-11 (1898, novelle(r))
[s012] Kieler, Laura: Dannebrogskorset. Side [12]-27 (1898, novelle(r))
[s028] Kieler, Laura: Da Kong Wilhelm var i Sønderjylland! Side [28]-32 (1898, novelle(r))
[s033] Kieler, Laura: Krigergraven. Side [33]-50 (1898, novelle(r))
[s051] Kieler, Laura: De mørke Ruder. Side [51]-61 (1898, novelle(r))
[s062] Kieler, Laura: Ich bin kein Preuse! Side [62]-75 (1898, novelle(r))
[s076] Kieler, Laura: Der kommer Gendarmen! Side [76]-87 (1898, novelle(r))
[s088] Kieler, Laura: Nordpaa! Side [88]-104 (1898, novelle(r))
 Bog Kieler, Laura: Dit Folk skal være mit Folk! En Ægteskabssaga fra Sønderjylland. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1901. 191 sider (1901, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1903.
 note til titel 3. Oplag, 1916.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Kieler, Laura: Karen Jürgens til Egtved. En Fortælling fra Sønderjylland. Hagerup, 1903. 217 sider (1903, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Karen Jürgens til Egtved. En Fortællikng fra Sønderjylland. 3. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 198 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 7-11-1903, side 2 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Julebog for Børn. ♦ Hagerup, 1904-20. (1904-20, tekster)
Detaljer
redigeret af Anna Erslev (1862-1919)
redigeret af Jenny Erslev
redigeret af Ellen Smyth-Hansen (f. 1882)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse af 1908-udgaven].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, [1911-udgaven] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen [Aargang] 1904-10.
 Bog Kieler, Laura: Sten Stensen til Stensbo (1904, roman)
 Trykt i periodicum Kieler, Laura: Den Døde i Blokhuset. Ill. af Djalmer Christofersen (1905, novelle(r))
del af: Hjemmets Noveller
illustrationer af Djalmar Christofersen (1867-1924)
 Bog Kieler, Laura: Hvem kastede den første Sten?. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider (1906, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Hvem kastede den første Sten? 3. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
 Bog Kieler, Laura: Sole (1907, roman)
 Bog Kieler, Laura: [indgår i antologien: Vintersol [s102]] Blodets Røst. Et Rejseminde. Side [102]-08 (1908, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portrætfoto.
 Bog Kieler, Laura: Det Stenholt Gods. Et Sagn fra Stormnatten 1659. ♦ Hagerup, 1909. 47 sider (1909, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 37 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Familien paa Skovbohus. ♦ Hagerup, 1909. 176 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 131 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. 2. Oplag. ♦ Hagerup, 1909. 248 sider (1909, roman)
Detaljer
1894 1. udgave: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. ♦ København, Otto B. Wroblewski's Forlag, 1894. 440 sider
 Bog Kieler, Laura: Højvarden. ♦ Hagerup, 1910. 191 sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 166 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. Illustr. af Luplau Janssen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1910. 112 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1898 1. udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 Bog Kieler, Laura: André fra Kautokejno. En Fortælling om Lapper. 2. Udg. ♦ Nationale Forfatteres Forlag, 1911. 235 sider (1911, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: André fra Kautokejno. En Fortælling fra Ultima Thule. Af Laura Kieler, Forf. til "Brands Døttre", Skitser", "Everil". ♦ København, Karl Schønbergs Forlag, 1879. [1] + x + 274 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 188 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 Bog Kieler, Laura: Knud Harder. Skaaningen i Dybbølskansen. ♦ Hagerup, 1912. 270 sider (1912, roman)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Stiftstidende fra 23-10-1916. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. Skuespil i 4 Akter med Slutningstableau (1913, dramatik)
se også: Han faldt ved Helgoland
del af: Fædrelandet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Fædrelandet, Aargang 13 [?] (1913), Nr. 46, side 599-?
 Bog Kieler, Laura: Narren og Vejrhanen. Historien om en belejret Stad. ♦ Hagerup, 1914. 205 sider, illustreret (1914, roman)
 Bog Kieler, Laura: Kong Erin. ♦ Hagerup, 1915. 200 sider (1915, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
 Bog Kieler, Laura: Les enfents de Slesvig après 1864. Adaptation francaise par Hélène Lublin. ♦ Høst, 1918. 98 sider (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Hélène Lublin (1884-1968)
1898 1. udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider
 Bog anonym [Kieler, Laura]: Hvor Vejene skilles. En Fortælling om to Sønderjyder. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1918. 196 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1918.
 note om oplag 3. Oplag, 1919 [Med forfatterens navn].
 Bog Kieler, Laura: Karen Jürgens til Egtved. En Fortællikng fra Sønderjylland. 3. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 198 sider (1919, roman)
Detaljer
1903 1. udgave: Karen Jürgens til Egtved. En Fortælling fra Sønderjylland. Hagerup, 1903. 217 sider
 Bog Kieler, Laura: Hvem kastede den første Sten? 3. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1920, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Hvem kastede den første Sten?. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Kieler, Laura: Mænd af ÆreSkuespil i 3 Akter af Laura Kieler (premiere 21-05-1890 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden