Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Laura Kieler (1849-1932)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Lili: Brands Døtre. Et Livsbillede. ♦ Kristiania, Cappelen, 1869. 472 sider. [Tilegnet Henrik Ibsen] (1869, tekster)
 Bog Kieler, Laura: Skitser. Schønberg, 1875. [6] + 290 sider (1875, roman)
 Bog Kieler, Laura: Everil. Fortælling. Schønberg, 1876. [2] + 374 sider (1876, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 14 [Anmeldelse].
 Bog Kieler, Laura: André fra Kautokejno. En Fortælling fra Ultima Thule. Af Laura Kieler, Forf. til "Brands Døttre", Skitser", "Everil". ♦ København, Karl Schønbergs Forlag, 1879. [1] + x + 274 sider (1879, roman) 👓
Detaljer
1911 Senere udgave: André fra Kautokejno. En Fortælling om Lapper. 2. Udg. ♦ Nationale Forfatteres Forlag, 1911. 235 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Min Moder, hvem jeg næst Gud skylder alt, med Tak for hendes trofaste Kærlighed tilegnet.
 note til titel Side [v]-x: Forord [signeret: Laura Kieler. København, April 1879].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Kieler, Laura: Lavrekas Korhoinen. En Fortælling fra Ultima Thule. Schønberg, 1881. [4] + 563 sider (1881, roman)
 Bog Kieler, Laura: »Min Broder Amtmanden«. ♦ Schønberg, 1882. [4] + 255 sider. Pris: kr. 3,25 (1882, roman)
 Bog Kieler, Laura: En Oppositionsmand. Schønberg, 1886. [4] + 213 + [3] sider (1886, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Roman om Hans Nielsen Hauge, 1771-1824.
 Tekster Kieler, Laura: Silhouetter. Odense, Milo, 1887. [4] + 143 sider (1887, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Morgenbladet«. Restoplag med nyt omslag (Jul. Strandbergs Bogtrykkeri, [1905]) og titelblad: Smaafortællinger om Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsen, Topelius, Fru Jerichau m.fl.
 Tekster Kieler, Laura: Mænd af Ære. Skuespil i tre Akter. Kristiania, Cappelen, 1890 (1890, tekster)
 Bog Kieler, Laura: I en Lysengels Skikkelse. Fortælling. Otto B. Wroblewski, 1892. 221 + [3] sider (1892, roman)
 Bog Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. ♦ København, Otto B. Wroblewski's Forlag, 1894. 440 sider (1894, roman) 👓
se også: Han faldt ved Helgoland
del af: Dybbøl-Posten
Detaljer
1909 Senere udgave: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. 2. Oplag. ♦ Hagerup, 1909. 248 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Dybbølposten 1914.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kieler, Laura: Paa Post! Roman. ♦ Odense, Milo, 1895. 430 sider (1895, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kieler, Laura: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. Illustr. af Luplau Janssen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1910. 112 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Les enfents de Slesvig après 1864. Adaptation francaise par Hélène Lublin. ♦ Høst, 1918. 98 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet også: Sælges til Indtægt for Sønderjydsk Centralforening.
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret: Frederiksborg, Oktober 1898, Laura Kieler].
 note til titel Side [7]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[s009] Kieler, Laura: Syd paa! Side [9]-11 (1898, novelle(r))
[s012] Kieler, Laura: Dannebrogskorset. Side [12]-27 (1898, novelle(r))
[s028] Kieler, Laura: Da Kong Wilhelm var i Sønderjylland! Side [28]-32 (1898, novelle(r))
[s033] Kieler, Laura: Krigergraven. Side [33]-50 (1898, novelle(r))
[s051] Kieler, Laura: De mørke Ruder. Side [51]-61 (1898, novelle(r))
[s062] Kieler, Laura: Ich bin kein Preuse! Side [62]-75 (1898, novelle(r))
[s076] Kieler, Laura: Der kommer Gendarmen! Side [76]-87 (1898, novelle(r))
[s088] Kieler, Laura: Nordpaa! Side [88]-104 (1898, novelle(r))
 Bog Kieler, Laura: Dit Folk skal være mit Folk! En Ægteskabssaga fra Sønderjylland. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1901. 191 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1903.
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Kieler, Laura: Karen Jürgens til Egtved. En Fortælling fra Sønderjylland. ♦ Hagerup, 1903. 217 sider. Pris: kr. 3,25 (1903, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Karen Jürgens til Egtved. En Fortællikng fra Sønderjylland. 3. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 198 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1903. 212 sider.
 anmeldelse Politiken 7-11-1903, side 2 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Afsnit i bog (redigeret, -1917) årbog: Julebog for Børn. Udgivet af Anna Erslev og Laura Kieler. Med Billeder af nordiske Kunstnere. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1904-20. (1904-20, børnebog)
Detaljer
(-1918) redigeret af Anna Erslev (1862-1919)
(1919) redigeret af Jenny Erslev (1888-1969)
(1919) redigeret af Ellen Smyth-Hansen (f. 1882)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 77 [Anmeldelse af 1908-udgaven].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, [1911-udgaven] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen [Aargang] 1904-10.
 Bog Kieler, Laura: Sten Stensen til Stensbo. ♦ Hagerup, 1904. 208 sider. Pris: kr. 3,00 (1904, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1904.
 Bog Kieler, Laura: Hvem kastede den første Sten?. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1906, roman)
serietitel: Kronebibliotek, 1915
Detaljer
1920 Senere udgave: Hvem kastede den første Sten? 3. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Julebog for Børn. Udgivet af Anna Erslev og Laura Kieler. Med Billeder af nordiske Kunstnere og Bidrag af Astrid Ehrencron-Müller, Alex. Schumacher ... ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1907. 96 sider, illustreret. (Trykkeri: Triers Bogtrykker (G.L. Lind & Numa Franckel)) (1907, børnebog) 👓
del af: Julebog for Børn
Detaljer
redigeret af Anna Erslev (1862-1919)
omslag af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den fulde liste over bidragydere på titelbladet: Astrid Ehrencron-Müller, Alex Schumacher, Børge Janssen, Ingeborg Maria Sick, Erich Erichsen, Christopher Boeck, V. Bang, Emilie Bech, Knud V. Rosenstand, P. N. Bondesen, Adolf Langsted, Fanny Sømod, Anna Erslev m. fl.
 note til titel Side [3]: Indhold.
 note til titel Side 51: Et jydsk Folkesagn [med noder, melodi af H. Chr. Espersen].
 note til titel Side 95-96: Børnesnak [Vittigheder].
kollaps Indhold

[s004] Ehrencron-Müller, Astrid: Julemorgen. Af Astrid Ehrencron-Müller. TEgning af Poul Steffensen. Side [4]-5 (1907, digte)
af Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s006] Schumacher, Alexander: De to Nisser. Af Alexander Schumacher. Med Tegninger af Alfred Schmidt. Side [6]-11 (1907, novelle(r))
af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
[s012] Janssen, Børge: Under Dannebrog. Et Hundredaars Minde fra 1807 af Børge Janssen. Med Tegninger af Vilhelm Arnesen. Side 12-21 (1907, novelle(r))
af Børge Janssen (1867-1933)
illustrationer af Vilhelm Arnesen (1865-1948)
[s022] Sick, Ingeborg Maria: Kat og Due. Af Ingeborg Maria Sick. Side 22 (1907, digte)
af Ingeborg Maria Sick (1858-1951)
[s023] Erichsen, Erich: En Skærmydsel. Af Erich Erichsen. Med Tegning af Poul Steffensen. Side 23-27 (1907, novelle(r))
af Erich Erichsen (1870-1941)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s028] Hall, Bertha: Nytaarsvers. At fremsige til en Nytaarsfest af Betha Hall. TEgning af Poul Steffensen. Side 28-29 (1907, novelle(r))
af Bertha Holst (1881-1929)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s030] Beskow, Elsa: Jætte Dum-Dum. Af Elsa Beskow. Side 30-35 (1907, novelle(r))
originaltitel: Sagan om Tripp, Trapp, Trull och jätten Dum-Dum, 1901
af Elsa Beskow (1874-1953, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren.
[s036] Alsing, Johanne: Frøen. Af Johanne Alsing. Tegning af Rs. Christiansen. Side 36 (1907, digte)
af Johanne Alsing
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
[s037] Boeck, Christopher: Rigtig Juletræ. Af Christopher Boeck. Tegning af Carl Thomsen. Side 37-45 (1907, novelle(r))
af Christopher Boeck (1850-1932)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s046] Bang, V.: De blinde Børn. Af V. Bang. Side 46 (1907, digte)
af V. Bang (1866-1944)
[s047] Bech, Emilie: "Dudden". Skizze fra Barnekammeret af Emilie Bech. Med Tegning af J. Exner. Side 47-51 (1907, novelle(r))
af Emilie Bech
illustrationer af Julius Exner (1825-1910)
[s052] Rosenstand, Knud V.: Drenge. Af Knud V. Rosenstand. Tegning af Poul Steffensen. Side 52-61 (1907, novelle(r))
af Knud V. Rosenstand (1867-1937)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s062] Lund, Ejler: Stærene. af Ejler Lund. Tegning af Rs. Christiansen. Side 62 (1907, digte)
af Ejler Lund
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
[s063] Bondesen, P. N.: Ensom. Af P. N. Bondesen. TEgninger af Poul Steffensen. Side 63-69 (1907, novelle(r))
af P.N. Bondesen (1881-1952)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s070] Langsted, Adolf: Barnets Juleglæde. Af Adolf Langsted. Side 70 (1907, digte)
af Adolf Langsted (1864-1919)
[s071] Rantzow, L. v.: I de vilde Skove. Af L. v. Rantzow, Brev fra en dansk Mand i Australien til Læserne af "Julebog For Børn". Side 71-76 (1907, novelle(r))
af L. v. Rantzow
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med tegning og foto.
[s077] Sømod, Fanny: Juledukken. Af Fanny Sømod. Side 77-82 (1907, novelle(r))
af Fanny Sømod (1854-1932)
illustrationer af Anonym
[s083] Meylsøe, Bernhard: Tante Malles Idé. Af Bernhard Meylsøe. Side 83-89 (1907, novelle(r))
af Bernhard Meylsøe
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s090] Erslev, Anna: Sethos og Løven. En Historie fra det gamle Ægypten ved Anna Erslev. Side 90-94 (1907, novelle(r))
af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Anonym
 Bog Kieler, Laura: Sole. En Historie om et gammelt Hus. ♦ Hagerup, 1907. 116 sider. Pris: kr. 2,00 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1907. 112 sider.
 note til titel Hertil udgave forfatteren: Hvorfor jeg skrev "Sole". Hillerød, C. Nordlundes Bogtrykkeri, 1908. 8 sider. [Ikke i Boghandlen].
 Bog Kieler, Laura: [indgår i antologien: Vintersol [s102]] Blodets Røst. Et Rejseminde. Side [102]-08 (1908, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portrætfoto.
 Bog Kieler, Laura: Det Stenholt Gods. Et Sagn fra Stormnatten 1659. ♦ Hagerup, 1909. 47 sider (1909, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 37 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Familien paa Skovbohus. ♦ Hagerup, 1909. 176 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 131 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. 2. Oplag. ♦ Hagerup, 1909. 248 sider (1909, roman)
serietitel: Kronebibliotek, 1914
Detaljer
1894 1. udgave: Han faldt ved Helgoland. En Fortælling. ♦ København, Otto B. Wroblewski's Forlag, 1894. 440 sider
 Bog Kieler, Laura: Højvarden. ♦ Hagerup, 1910. 191 sider (1910, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 166 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Bog Kieler, Laura: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. Illustr. af Luplau Janssen. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1910. 112 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1898 1. udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 Bog Kieler, Laura: André fra Kautokejno. En Fortælling om Lapper. 2. Udg. ♦ Nationale Forfatteres Forlag, 1911. 235 sider (1911, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: André fra Kautokejno. En Fortælling fra Ultima Thule. Af Laura Kieler, Forf. til "Brands Døttre", Skitser", "Everil". ♦ København, Karl Schønbergs Forlag, 1879. [1] + x + 274 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 188 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 Bog Kieler, Laura: Knud Harder. Skaaningen i Dybbølskansen. ♦ Hagerup, 1912. 270 sider (1912, roman)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Stiftstidende fra 23-10-1916. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Kieler, Laura: Han faldt ved Helgoland. Skuespil i 4 Akter med Slutningstableau (1913, dramatik)
se også: Han faldt ved Helgoland
del af: Fædrelandet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Fædrelandet, Aargang 13 [?] (1913), Nr. 46, side 599-?
 Bog Kieler, Laura: Narren og Vejrhanen. Historien om en belejret Stad. ♦ Hagerup, 1914. 205 sider, illustreret (1914, roman)
 Bog Kieler, Laura: Kong Erin. ♦ Hagerup, 1915. 200 sider (1915, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
 Bog Kieler, Laura: Les enfents de Slesvig après 1864. Adaptation francaise par Hélène Lublin. ♦ Høst, 1918. 98 sider (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Hélène Lublin (1884-1968)
1898 1. udgave: Sønderjydske Børn efter 1864. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1898. 104 sider
 Bog anonym [Kieler, Laura]: Hvor Vejene skilles. En Fortælling om to Sønderjyder. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1918. 196 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1918.
 note om oplag 3. Oplag, 1919 [Med forfatterens navn].
 Samling Kieler, Laura: Et Knippe Aks. Fra den murmanske Kyst til Det Stille Hav. ♦ Hagerup, 1918. 200 sider. Pris: kr. 5,00 (1918, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udg. ved forfatterens 50-års forfatter-jubilæum. Med afbildning af forfatterens slægtsvåben.
kollaps Indhold

[h] Kieler, Laura: Den Døde i Blokhuset (1918, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Djalmar Christofersen (1867-1924)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 124-30, under titlen: Den Døde i Blokhuset. Fortællling af Laura Kieler. Illustreret af Djalmar Christofersen.
 Bog Kieler, Laura: Karen Jürgens til Egtved. En Fortællikng fra Sønderjylland. 3. Opl. ♦ Hagerup, 1919. 198 sider (1919, roman)
Detaljer
1903 1. udgave: Karen Jürgens til Egtved. En Fortælling fra Sønderjylland. ♦ Hagerup, 1903. 217 sider. Pris: kr. 3,25
 Bog Kieler, Laura: Hvem kastede den første Sten? 3. Oplag. ♦ Hagerup, 1920. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1920, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Hvem kastede den første Sten?. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Laura Kieler: Mænd af Ære
Skuespil i 3 Akter af Laura Kieler
(premiere 21-05-1890 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden