Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Elias Laurits Grüner (1761-1819)

 Om personen Oplysninger om Elias Laurits Grüner

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym: Historie om Prindsen af Carency. Overs. af Fransken ved E. L. Grüner. ♦ Kbh., 1788-90. 1-2. D. (1788, roman) BD4:sp495
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Miltenberg: Den Særsindede eller den retskafne Fader og Søn. Overs. af X. ♦ 1797. Deel 1-3, 270 + 182 + 258 sider (1797, roman) EMP2315 BD4:sp463
originaltitel: Der Sonderling, 1793
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, bag på titelblad: Læs; døm; og anvend! Oversætteren.
 note til oversat titel 2. Oplag, 1802. 270 + 192 + 256 sider [som forfatter anføres A. Lafontaine og har: Overs. af E.L. Grüner].
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Familiehistorier. ♦ 1799-1805. Bd. 1-12 (1799-1805, roman) EMP2317 BD4:sp462
originaltitel: Familiengeschichten. 1-11, 1797-1804
se også: Familien Neubek
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Indhold

[1-2] Lafontaine, A.: Familien fon Halden. Overs. [af E.L. Grüner]. ♦ Helsingøer, 1799. Deel 1-2, 406 + 390 sider (1799, roman)
originaltitel: ?
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 5 upaginerede sider: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Oversætterens tilegnelse til Ritmester Engelsted, Hirschholm].

[3] Lafontaine, A.: Familien Sængt Sjyliæng. Overs. af E. L. Grüner. ♦ Helsingøer, 1800. 380 sider (1800, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forf. tilegnet "Førstekonsul Bonaparte".

[4-5] Lafontaine, A.: Familien Herman Lange. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 422 + 398 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[6] Lafontaine, A.: Karl Engelmands Dagbog. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. 303 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[7-8] Lafontaine, A.: En fattig Landsbypræsts Levnet. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 374 + 344 sider (1801, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[9-10] Lafontaine, A.: Henriette Belmand. Et Malerie af skiønne Hierter. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Deel 1-2, 312 + 312 sider (1802, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

[11-12] Lafontaine, A.: Barneck og Saldorf. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805. Deel 1-2, 320 + 320 sider (1805, roman)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden