Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Harald Bergstedt (1877-1965)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Pressens Magasin, 1916-
Illustreret Tidende, 1913-
Exlex, 1919-
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen. ♦ Gyldendal, 1913-21. [1.]-4. Bog, 79 + 95 + 107 + 113 sider (1913-21, digte)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
1920 Senere udgave: Sange fra Provinsen. Første og Anden Bog. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 130 [2] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1949 Senere udgave: Sange fra Provinsen. I samlet Udvalg. ♦ Gyldendal, 1949. 186 sider. Pris: kr. 10,75
kollaps Noter
 note til titel 2. Bog: 1915, 3. Bog 1920, 4. Bog: 1921.
 note til titel En del af digtene oprindelig trykt i: Illustreret Tidende 5-5-1912.
 note om oplag 3. Bog: 2. Oplag, 1921.
 note om oplag 4. Bog: 2. Oplag, 1921.
 Bog Bergstedt, Harald: Hans og Else. ♦ Gyldendal, 1916. 229 sider (1916, digte)
Detaljer
1920 Senere udgave: Hans og Else. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1920. 356 sider. Pris: kr. 7,75
 Dramatik Bergstedt, Harald: Fanden i Gammelby. Æventyr-Spil i 1 Act. Musik af Fritz Holst. Opført paa Aarhus Theater i Oktober 1917. ♦ Gyldendal, 1917. 100 sider (1917, dramatik)
Detaljer
musik af Fritz Holst (1868-1939)
kollaps Noter
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Foraarsbogen [g]] Lille Bob (1917, novelle(r))
 Dramatik Bergstedt, Harald: Peter Gormsens store Dag. Lystspil i 4 Akter. Opført første Gang paa Aalborg Theater d. 9. Marts 1917 af Sangforeningen "Ydun". ♦ Aalborg, Danmarks Afholdsforening, 98 sider. nodebilag (1917, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt og nodebilag.
 Bog Bergstedt, Harald: Aleksandersen. En Pilgrimsvandring. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1918. 280 sider (1918, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Alexandersen. Roman. Übersetz aus dem Dänischen von Ida Jacob-Andersen. ♦ Gyldendal, 1920. 328 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919. [Trykt ialt i 2500 Eksemplarer].
 note om oplag 3. Oplag, 1927.
 anmeldelse Tilskueren, januar 1919, side 99-100 [Anmeldelse af Poul Levin].
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., nr. 1, side 19 [Anmeldelse af Georg Christensen].
 Bog Bergstedt, Harald: Bredere Vinger -. ♦ Gyldendal, 1919. 68 sider (1919, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 anmeldelse Tilskueren, februar 1920, side 154 [Anmeldelse af P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Bog Bergstedt, Harald: Jørgensfesten. Et Æventyr. ♦ Gyldendal, 1919. 179 sider (1919, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Skuespil.
 url film Filmatiseret 1930 [forbudt som blasfemisk af dansk censur 20-2-1931]. Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside IMDb
 Bog Bergstedt, Harald: Alexandersen. Roman. Übersetz aus dem Dänischen von Ida Jacob-Andersen. ♦ Gyldendal, 1920. 328 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af Ida Jacob-Andersen
1918 1. udgave: Aleksandersen. En Pilgrimsvandring. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1918. 280 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 note om oplag 1.-3. Tausend.
 Bog Bergstedt, Harald: Hans og Else. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1920. 356 sider. Pris: kr. 7,75 (1920, digte)
Detaljer
1916 1. udgave: Hans og Else. ♦ Gyldendal, 1916. 229 sider
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen. Første og Anden Bog. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 130 [2] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1920, digte) 👓
Detaljer
1913-21 1. udgave: Sange fra Provinsen. ♦ Gyldendal, 1913-21. [1.]-4. Bog, 79 + 95 + 107 + 113 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 1500 Eksemplarer.
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret: Forf.].
 note til titel Uddrag af forordet: Efterat "Sange fra Provinsen" (Første Bog 1913 og Anden Bog 1915) er udsolgt, har Forlaget ønsket at udgive begge Bøger i een Samling. I denne Udgave har jeg dog udeladt en Del svagere Digte ...
 note til titel Side [7-8]: Indhold.
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 5, side 190 [Anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 265 [3. Bog, anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 66 [4. Bog, Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Dramatik Bergstedt, Harald: Aabys Rose. Nutidsskuespil fra Provinsen i 5 Akter. Udg. af Danmarks Afholdsforening. ♦ Aalborg, (Gyldendals Sortiment), 1920. 96 sider (1920, dramatik)
 Børnebog Bergstedt, Harald: Onkel spiller. Ti Børnesange. Illustr. af Erik Henningsen. Musik af Nicolaj Hansen. ♦ Gyldendal, 1921. 26 sider, illustreret (kvartformat) (1921, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 112 [Anmeldelse, signeret: L.K.].
 Dramatik Bergstedt, Harald: Bellmann. (Særtr. af "Afholdsdagbladet"). ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, [1922]. 12 sider. Pris: kr. 0,25 (1922, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Afholdsdagbladet 1922.
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s270]] [Digte]. Side 270- (1922, digte)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Oplysningsbureauet eller Larsen-Ledets Omvendelse. En lille Komedie til Fællesoplæsning. ♦ Odense, Mekantiltrykkeriet, [1922]. 15 sider (1922, dramatik)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smugkroen. En Fællesoplæsning. ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, [1922]. 11 sider (1922, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af Afholdsdagbladet.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: Statsraadet (1922, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: Ungdomskilden. Skuespil i 4 Akter. ♦ Gyldendal, 1922. 170 sider. Pris: kr. 6,75 (1922, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 22 [Anmeldelse, signeret V.Sx.].
 Dramatik Bergstedt, Harald: 25 Aars Jubilæum (1923, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: Appelsinerne. En Fællesoplæsning. ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, [1923]. 8 sider (1923, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Afholdsdagbladet".
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: En Dag paa Naade (1923, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: Manden i Tønden (1923, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Dramatik Bergstedt, Harald: Kaaben. Skuespil i 3 Akter med Sange. Udg. af Pussyfoot-Selskabet. ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, 1923. 28 sider. Pris: kr. 0,50 (1923, dramatik)
Detaljer
1929 Senere udgave: Kaaben. Skuespil i 3 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 32 sider. Pris: kr. 0,60
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Bog Bergstedt, Harald: To Roser. En Digtning. ♦ Gyldendal, 1924. 134 sider. Pris: kr. 5,50 (1924, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Den nye Litteratur, 2. Aargang, Nummer 6 (20-12-1924), side 161 [Anmeldelse].  Engelstoft, Povl Povl Engelstoft
 Dramatik Bergstedt, Harald: Ludvigsens Liste. En Skæmtedialog til Foreningsbrug. ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, [1924]. 8 sider (1924, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssage. Afholdstraktater).
 Bog Larsen-Ledet, L. og Harald Bergstedt: Galskabens Land. Nutids-Roman. ♦ Gyldendal, 1925. 230 sider. Pris: kr. 7,50 (1925, roman)
Detaljer
af Lars Larsen-Ledet (1881-1958)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1925.
 Artikel (forord) Andersen, Frederik: Plebejerviser. Med et Forord af Harald Bergstedt. ♦ Ny Tids Forlag, 1925. 80 sider. Pris: kr. 3,00 (1925, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til: Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Aarhus.
 Tekster Bergstedt, Harald: Under Klokketaarnet. ♦ Gyldendal, 1926. 172 sider. Pris: kr. 5,75 (1926, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1926.
 Trykt i periodicum Bergstedt, Harald: Pastor Bindemanns Jule-Drøm (1927, novelle(r)) 👓
del af: Social-Demokraten
Detaljer
illustrationer af Anton Hansen (1891-1960)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokratens Jul 24-12-1927. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bergstedt, Harald: Sang for alle Vinde. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 150 [4] sider. Pris: kr. 4,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1927, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 1500 Eksemplarer.
 note til titel Side [5]: Fru Ellen Reumert tilegnet.
 note til titel Side [152]: Anmærkning [om melodier til digtene].
 note til titel Uddrag af anmærkning side [152]: Af dette Bind Digte har en Del været offentliggjort i forskellige Blade o.l.
 note til titel Side [153-54]: Indhold.
 Bog Bergstedt, Harald: Berlinerrejsen. Strejflys over jævnt Familieliv i 1928. ♦ Hasselbalch, 1928. 144 sider. Pris: kr. 3,00 (1928, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Gyldendal nægtede at udgive bogen på grund af romanens emne [bl.a. abort].
 omtale Jævnfør interview med Harald Bergstedt i Social-Demokraten 21-9-1928, side 8-9: Gyldendal og de danske Forfattere [signeret: Peter]. Fuld visning af artiklen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Roskilde Avis 18-10-1928, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 18-10-1928, side 7 [Anmeldelse, signeret: Rech.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Klokken 5 19-10-1928, side 5 [Anmeldelse, signeret: Kr.-K.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyns Venstreblad 26-10-1928, side 1, Kroniken [Anmeldelse af Oscar Geismar]  Link til ekstern webside Mediestream  Geismar, Oscar Oscar Geismar
 Dramatik Bergstedt, Harald: To Sketch. I Kupéen. Kontrakten. ♦ Leisners Forlag, 1929. 24 sider. Pris: kr. 0,50 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: En Dumpetur. Skuespil i 2 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 24 sider. Pris: kr. 0,50 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Fornuften sejrer. Skuespil i 1 Akt. ♦ Leisners Forlag, 1929. 16 sider. Pris: kr. 0,40 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Frihedsværnet i Snolderød. Skuespil i 1 Akt. ♦ Leisners Forlag, 1929. 22 sider. Pris: kr. 0,45 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Havaristen. ♦ Leisners Forlag, 1929. 14 sider. Pris: kr. 0,35 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Kongens Riddere. Skuespil i 5 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 20 sider. Pris: kr. 0,45 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Bog Bergstedt, Harald: Kaaben. Skuespil i 3 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 32 sider. Pris: kr. 0,60 (1929, dramatik)
Detaljer
1923 1. udgave: Kaaben. Skuespil i 3 Akter med Sange. Udg. af Pussyfoot-Selskabet. ♦ Odense, Danmarks Afholdsbibliotek, 1923. 28 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Den lille Etatsraad. Skuespil i 1 Akt. ♦ Leisners Forlag, 1929. 16 sider. Pris: kr. 0,40 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Den nye Jeppe eller Maadeholdsprøven. Skuespil i 4 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 36 sider. Pris: kr. 0,65 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Pastor Binnemanns Fataliteter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 32 sider. Pris: kr. 0,50 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", I.
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s210]] Paa Høbaaden (1929, digte) 👓
 Dramatik Bergstedt, Harald: Rød Ungdom. Skuespil i 3 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 29 sider. Pris: kr. 0,60 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Den røde Smed. Skuespil i 3 Akter. ♦ Leisners Forlag, 1929. 42 sider. Pris: kr. 0,75 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Babel. ♦ Leisners Forlag, 1929. 158 sider. Pris: kr. 3,00 (1929, digte)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smugkroen. En Fællesoplæsning. ♦ Leisners Bogtr., 1929. 14 sider. Pris: kr. 0,35 (1929, dramatik)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smaa folkelige Skuespil. ♦ Leisners Forlag, 1929. 1.-2. Bind, 160 + 176 sider. Pris: kr. 6,00 (1929, dramatik)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Den store Dom. Skuespil i 1 Akt. ♦ Leisners Forlag, 1929. 22 sider. Pris: kr. 0,50 (1929, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Smaa folkelige Skuespil", II.
 Dramatik Bergstedt, Harald: Smaa Komedier (1930-1935, dramatik)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Dommedags-Natten (1931, dramatik)
 Bog Bergstedt, Harald: Børnesange (1932, digte)
 Dramatik Bergstedt, Harald: Amerikas Opdagelse (1933, dramatik)
 Bog Bergstedt, Harald: Landsbyen (1933, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Fyraften (1938, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: Solkarrusellen (1938, digte)
 Bog Bergstedt, Harald: [indgår i antologien: Ved Julelampens Skær [s058]] Aftentur i Gaden. Digt af Harald Bergstedt. Illustreret af Palle Wennerwald. Side 58-59 (1940, digte) 👓
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Børnebog Bergstedt, Harald: Den kære Sol i Tværeland (1941, børnebog)
 Børnebog Bergstedt, Harald: Store-Grisen (1941, børnebog)
 Bog Bergstedt, Harald: Sange fra Provinsen. I samlet Udvalg. ♦ Gyldendal, 1949. 186 sider. Pris: kr. 10,75 (1949, digte)
Detaljer
1913-21 1. udgave: Sange fra Provinsen. ♦ Gyldendal, 1913-21. [1.]-4. Bog, 79 + 95 + 107 + 113 sider
kollaps Noter
 note til titel Med autograf i facs.
 Bog (digte) antologi: Dansk lyrik fra Johannes V. Jensen til Harald Bergstedt. En antologi. Redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen. ♦ Gyldendals Tranebøger, 1963. 209 [1] sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkeri: trykt i Krohns Bogtrykkeri, København) (1963, digte)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 96
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
1960 Samhørende, 3. del af: Dansk lyrik fra Gustaf Munch-Petersen til Frank Jæger. En antologi. Red. af Carl Bergstrøm-Nielsen
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Forord [Signeret: 17. september 1962. Carl Bergstrøm-Nielsen].
 note til titel Uddrag af forordet: Bogen slutter sig til de to tidligere udsendte antologier i Tranebøgerne, Dansk lyrik fra Gustav Munch-Petersen til Frank Jæger og Dansk lyrik fra Tom Kristensen til Piet Hein.
 note til titel Side [7-9]: Indhold.
 note til titel Side 201-05: Bibliografi over digtsamlinger af forfattere i denne antologi. Privattryk og gendigtninger af udenlandsk lyrik er ikke medtaget.
 note til titel Side 205-07: Digtene i antologien findes i følgende samlinger.
 note til titel Side 207-[09]: Digtenes begyndelseslinier.
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog Bergstedt, Harald: Provinsen. (En Film i Vers). Tegninger: Robert Jensen. ♦ Dansk Kliche Fabrik, Robert Jensen og Fihl-Jensens Bogtrykkeri/Offset, [1974]. [44] sider, illustreret (22 x 30 cm) (1974, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Robert Jensen, Hegnshusene 42, 2700 Brønshøj.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Harald Bergstedt: Fanden i Gammelby
Eventyr-Sangspil af Harald Bergstedt, med Musik af Fritz Holst
musik af Fritz Holst (1868-1939)
(premiere 04-11-1917 på Århus Teater)
Harald Bergstedt: Ungdomskilden
Skuespil i 4 Akter af Harald Bergstedt
(premiere 04-10-1922 på Folketeatret)
Harald Bergstedt: Ebbe Skammelsen
af Harald Bergstedt. Musik af Carl Nielsen, dansene instrueret af Jenny Møller
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 1925 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)
Harald Bergstedt: Den nye Jeppe
eller Maadeholdsprøven. Skuespil i 4 Akter af Harald Bergstedt
(premiere 01-01-1926 på Afholdsfolkenes Teater, Rantzausgade)
Harald Bergstedt: Den blaa Vase
skuespil i 3 akter af Harald Bergstedt
(premiere 06-02-1926 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 9)
Harald Bergstedt: Den skæbnesvangre Snaps
Vaudeville i 1 Akt af Harald Bergstedt
(premiere 16-03-1926 på Teater Osborn)
Harald Bergstedt: Synge-Jens
Folkeskuespil med Sange i 4 Akter af Ellen Reumert og Harald Bergstedt. Melodier af Saxtorph Mikkelsen og Andreas Møller
af Ellen Reumert (1866-1934)
musik af J. Saxtorph(-)Mikkelsen (1878-1951)
musik af uidentificeret
(premiere 01-04-1927 på Folketeatret)
Harald Bergstedt: Prolog
af Harald Bergstedt ved eftermiddagsforestilling til indtægt for Børnehjælpsdagen 1928 i anlendning af 25-års jubilæet
(premiere 17-05-1928 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Harald Bergstedt: Svaneungen
Lystspil i 3 Akter af Harald Bergsted
(premiere 12-10-1930 på Arbejdernes Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden