Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

G.E. Betzonich (1829-1901)

 Om personen Oplysninger om G.E. Betzonich

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog G.h.: Dansk Soldaterliv. Fortælling. Af G. h. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1860. 382 [1] sider (1860, roman)
Detaljer
1880 Senere udgave: Dansk Soldaterliv. Fortælling. Af Georg Betzonich. 2. Udg. ♦ Wulff, 1880. 327 + v sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog G.h.: Varulven. Fortælling. Af G. h. (1861, roman)
 Bog G.h.: En Kjærligheds-Historie. Fortælling. Af G. h. (1862, roman)
 Bog G.h.: Fortællinger. Af G. h. (1866, novelle(r))
 Bog G.h.: Tre Fortællinger. Af G. h., Forfatter til "Dansk Soldaterliv" o.s.v. ♦ Steen & Søn, 1870. 270 sider (1870, novelle(r))
 Bog Betzonich, G.: Fra et Ungkarleliv. Digte. (IV, 80 sider) (1871, digte)
 Bog Betzonich, G.: Soldaterhistorier. (177 sider) (1871, novelle(r))
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af uidentificeret
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Trykt i periodicum Betzonich, Georg: Svigermoderen (1873, novelle(r))
del af: For Ide og Virkelighed
 Bog Betzonich, G.: Indenfor Voldene. Fortælling (1876, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Ugebladet. Belletrist. Ugebl., redig. af G. Betzonich. Nr. 1-39 (1879, periodicum)
 Bog Betzonich, Georg: Dansk Soldaterliv. Fortælling. Af Georg Betzonich. 2. Udg. ♦ Wulff, 1880. 327 + v sider, illustreret (1880, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: Dansk Soldaterliv. Fortælling. Af G. h. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1860. 382 [1] sider
 Bog Betzonich, G.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [175]] To Digtere (paa Odense Kirkegaard) (1884, digte)
 Bog Betzonich, G.: [indgår i antologien: Paa det jævne [e]] Mester Due og hans Sønner. Fortælling (1884, novelle(r))
 Bog Betzonich, G.: [indgår i antologien: Julekvæld [?]] Murmesteren (1885, novelle(r))
 Bog Betzonich, G.: [indgår i antologien: Hjemmekinesere [e]] Kommandørens Søn (1886, novelle(r))
 Dramatik Betzonich, G.: Landsoldaten. Krigsskuespil i fem Akter. Af G. Betzonich (1887, dramatik)
Detaljer
1911 Senere udgave: Landsoldaten. Roman. ♦ Forlaget "Lyset", 1911. 269 [3] sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 22-1-1887, side 3 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Betzonich, Georg: Blandt Soldater (1895-96, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
 Note (baseret på værk) Vollquartz, Ingeborg: Landsoldaten. Roman. ♦ Forlaget "Lyset", 1911. 269 [3] sider, 1 tavle (1911, roman)
Detaljer
af Ingeborg Vollquartz (1866-1930)
illustrationer af David Monies, f 1812 (1812-1894)
forord af Signe Betzonich (1833-1923)
1887 1. udgave: Landsoldaten. Krigsskuespil i fem Akter. Af G. Betzonich
1919 Senere udgave: Landsoldaten. Roman. [2. udg.]. ♦ Jespersen, 1919. 208 sider
kollaps Noter
 note til titel Romanbearbejdelse af G. Betzonichs folkekomedie "Landsoldaten".
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 115 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Betzonich, G.E.: LandsoldatenFolkekomedie i 5 Akter (7 Afdelinger) af G. Betzonich, Vilhelm Østergaard og Carl Møller
[På Sønderbro Teater ikke udgave, der ikke er bearbejdet af Vilh. Østergaard og Carl Møller]
[På Folketeatret:] Folkeskuespil med sange i 9 billeder. Bearbejdelse: Axel Frische og Fleming Lynge
[På Odense Teater:] Folkeskuespil med Sange i 9 Billeder. Bearbejdet af Fleming Lynge [og Axel Frische]
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Carl Møller (1844-1898)
bearbejdelse af Axel Frische (1877-1956)
bearbejdelse af Fleming Lynge (1896-1970)
(premiere 26-12-1886 på Dagmarteatret)
Betzonich, G.E.: Krigen 64af [G.E.] Betzonich (premiere 25-01-1888 i Randers)
Betzonich, G.E.: Den lille HornblæserTidsbillede fra Nyboder 1848 i en Akt af Landsoldatens Forfatter [ie: G. Betzonich] (premiere 1898? af Ukendt gruppe)

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden