Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand Bawr (1773-1860)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Bawr, Alex. Sophie de]: Puds og Penge eller den lille Løgn. Comedie i 1 Act. Frit oversat af Fransk ved N.T. Bruun. Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp388
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Bawr, Mme de: [indgår i antologien: Noveller og Fortællinger af franske Forfattere [1b]] Shillingen (1855, novelle(r)) EMP3688
oversat af Anne Sophie Brandt (f. 1784)
 Trykt i periodicum Bawr, Madame de: En Folkefest i 1770 (1875, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 24-6-1875 til 8-7-1875.
 Trykt i periodicum Bavr, Madame de [ie: Bawr]: Louise. Novelle (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 22-7-1876 til 6-8-1876 i 10 afsnit.
 Trykt i periodicum Bawr, Madame de: Michel Perrin. Fortælling (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 18-5-1876 til 27-5-1876.
 Bog Bawr: Blindi maðurinn (1905, roman)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bawr, Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand: Puds og Pengeeller Den lille Løgn, Komedie i 1 Akt af Alexandrine Sophie de Bawr, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 01-03-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden