Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P.A. Heiberg (1758-1841)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Rouget de l'Isle, Claude Jos.]: Marseillanernes Marsch. [Overs. af Pet. Andr. Heiberg]. U.St.o.A. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp285
originaltitel: La Marseillaise, 1792
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Det kongelige Biblioteks database, Rex, og i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 285, anføres titlen som: Marseillianernes Marsch.
 note til oversat titel Andre udgaver: 2. Oplag. Odense, 1870 og Middelfart, 1872.
 note til oversat titel Trykt i Udvalgte Skrifter med titlen: Marseillanernes Marsch, 1884, side 597.
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 18 (30-7-1870), under titlen: Marseillaisen (Frit oversat). [Første linie: Op til Kamp, I Sønner af Folket!].
 url Fuld visning af P.A. Heibergs oversættelse på: Link til ekstern webside Kalliope
 Bog Heiberg, P. A.: En Samling Viser og Sange. Af Peter Andreas Heiberg, til Dels i Afskrift, vedlagt en trykt Fortegnelse. Samlede af E.L. Thaarup, u.å. (s.a., digte)
Detaljer
udgiver: E.L. Thaarup (1811-1888)
kollaps Noter
 note til titel Samlingen findes på Det kgl. Bibliotek. Link til ekstern webside rex.kb.dk
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Ode. I Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d 13. August 1783. ♦ Bergen 1783 (1783, digte) BD4:sp227
 Bog anonym [Heiberg, P.A.]: Det stjaalne Kys. Et Fragment af et Heltedigt. I to Sange, paa min Viis. ♦ Bergen, 1783 (1783, digte) BD4:sp227
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Anl. af Mentz Paasches og Elis. Frøchens Bryllup.
 Bog (oversætter) anonym [Brun, Johan Nordahl]: Pulcherrima atqve amoenissima nova Cantilena sic incipiens: Habitans in montibus etc. Canitur ad numeros notissimæ: Boer jeg paa det høie Field. Havniæ hoc currente anno impressa [1786]. 4 blade (1786, digte) BD4:sp217
Detaljer
af Johan Nordahl Brun (1745-1816)
kollaps Noter
 note til titel Oversat paa Latin af Pet. Andr. Heiberg].
 Bog (oversætter) anonym [La Veaux]: Eusebius eller hvad Frugt man høster af Dyden i vore Tider. Oversat af det Franske [ved Pet. Andr. Heiberg]. ♦ Kiøbenhavn, Sønnichsens Forlag, 1787. 190 sider (1787, roman) BD4:sp491
Detaljer
af Jean Charles Thibault de la Veaux (1749-1827, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [P.A. Heiberg:] Beviis, at Herr K. L. Rahbek ikke besidder de fornødne Egenskaber enten til at være Recensent eller Oversætter, i Anledning af hans Recension over Eusebius m. m. samt hans Oversættelse af Figaros Giftermaal m. m. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Friderich Morthorst, 1787. 45 sider.
 note til titel Hertil udkom: K.L. Rahbek: Svar paa det første litteraire Product af J.F. Morthorst's Presse. ♦ [1787]. 20 sider.
 note til titel Hertil udkom: [P.A. Heiberg] Ultimatum til Hr. K. L. Rahbek fra Oversætteren af Eusebius. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Friderich Morthorst, 1787. 16 sider.
 note til titel Heibergs oversættelse danne 1813 grundlag for en svensk oversættelse: Eusebius eller Drygdens Løn nu för tiden. Öffwersättning [från Danskan efter Pet. Andr. Heiberg]. ♦ Stockh., 1813.
 anmeldelse Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, 1787, nr 33, side 519 [Anmeldelse af K.L. Rahbek].
 Dramatik anonym [Heiberg, P. A.]: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider (1788, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
1792 i: Skuespil [1a] Senere udgave: Forvandlingerne. Comoedie i fem Akter. [2. Udg.]. Side [15]-154
1806 i: Samlede Skuespil [2a] Senere udgave: Forvandlingerne. Comedie i fem Acter. Side 1-146
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [a] Senere udgave: Forvandlingerne
kollaps Noter
 Dramatik pseudonym [Heiberg, P. A.]: Holger Tydske. Heroisk Opera i tre Acter til F.L. Æm. Kunzens Musik, ved Forfatteren til Michel og Malene. Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1789. 80 sider (1789, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
andet: Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Parodi på Baggesens opera: Holger Danske, og udløste den såkaldte Holger Fejde.
 Dramatik anonym [Heiberg, P. A.]: Michel og Malene. En heroisk Opera i 3 Acter. Indrettet og skrevet til [Joh. Gottlieb] Naumans Musik til Orpheus. Kiøbenhavn, trykt hos Bogtrykker Johan Friderich Morthorst, 1789. 44 sider (1789, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
1792 i: Skuespil [1e] Senere udgave: Mikkel og Malene. Parodie over Orpheus og Euridice i tre Akter. [2. Udg.]. Side [375]-414
 Samling anonym [Heiberg, P.A.]: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1789-93. 1-2. Bind, 372 + 308 sider (1789-93, samling) BD4:sp166
Detaljer
1884 indgår i: Udvalgte Skrifter [s001] Senere udgave: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. Side 1-408
kollaps Noter
 note til titel Udkom oprindelig som 16 (tidsskrift)numre: Nr. 1 udkom den 1-3-1787, nr. 2-4 ligeledes i 1787, nr. 5-13 i 1789, nr. 14 og 15 i 1790 og nr. 16 i december 1793. Samlet i ovenstående 2 bind, 8 numre i hver, med årstallene 1789 og 1793.
 note til titel Nummer 11-13 består af skuespillet "Virtuosen", senere betegnet "Virtuosen No. 2", på grund af en kritik deri af Admiraliteten på Holmen idømtes bogtrykkeren, 1790, en bøde på 200 rigsdaler.
 Dramatik anonym [Heiberg, P. A.]: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789 (1789, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
1793 i: Skuespil [2d] Senere udgave: Virtuosen No. 2. Comoedie i een Akt. [2. Udg.]. Side [370]-430
1806 i: Samlede Skuespil [1c] Senere udgave: Virtuosen No. 2. Comedie i een Act. Side 243-302
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [d] Senere udgave: Virtuosen 2
1884 indgår i: Udvalgte Skrifter [s289] Senere udgave: Virtuosen [No. 2]. Komedie i én Akt. Side 289-322
kollaps Noter
 note til titel Senere betegnelset: Virtuosen No. 2,.
 note til titel Oprindelig trykt i Ridsdalers-Sedlens Hændelser nr 11-13.
 Dramatik Heiberg, P. A.: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider (1790, dramatik) 👓
Detaljer
1790 indgår i: Politie-Forhøret og Kiendelsen i Sagen angaaende Visen: [s41] Senere udgave: Indtogs-Cantaten
1791 Senere udgave: Cantate. I Anledning af Kronprindsesse Marias Indtog. Skrevet til Brug for Selskabet Kronprindsens Klub af P. A. Heiberg, componeret af C. Schall... paa den Danske Skueplads den 17 December 1791 ... ♦ Kiöbenhavn, [1791]. 15 sider
1819 i: Samlede Skuespil [4c] Senere udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prinsesse Marie Sophie Friderikes høitidelige Indtog i Kiøbenhavn opført den 26de September 1790, da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin første Sammenkomst. Side 257-68
kollaps Noter
 note til titel Trykt hos Christian Frederik Holm.
 note til titel Optaget i Minerva, October 1790, side 99-107.
 note til titel Musiken med tekst trykt og forlagt af C. Sønnichsen, [1790]: Cantate, opført i Kronprindsens Klub i Anledning af Hs. K. H. Kronprindsens Formæling. Forfattet af P.A. Heiberg. Sat i Musik og indrettet for Klaveret af C. Schall. 46 sider.
 Tekster Heiberg, P. A.: Politie-Forhøret og Kiendelsen i Sagen angaaende Visen: Hver Mand i Byen om Indtoget taler:, andre til Advarsel, at vogte sig for hvad man ikke maae skrive. Udgivet af Visens Forfatter P. A. Heiberg. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Friderik Holm, 1790. [vii] + 56 sider (1790)
Detaljer
kollaps Indhold

[s41] Heiberg, P. A.: Indtogs-Cantaten (1790, dramatik)
1790 1. udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider
 Dramatik Heiberg, P. A.: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate for Selskabet Kronprindsens Klub til Hans Majestets Födsels-Fest den 29. Januarii 1790. Musiken af C. Shall. ♦ [København], trykt hos Christian Frederik Holm, [1790]. 15 sider (1790, dramatik) 👓
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
1794 Senere udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate til Hans Majestets Födsels-Fest. Til Bedste for Capellets Enkekasse. Texten af P. A. Heiberg. Musiken af C. Shall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1794. 15 sider
1819 i: Samlede Skuespil [4d] Senere udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate, opført i Selskabet Kronprindsens Klub i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsfester i Januarii 1791. Side 269-279
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i Minerva, 1791, side 279.
 Dramatik Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider (1790, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1793 i: Skuespil [2c] Senere udgave: Selim og Mirza. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af [Hartnack Otto Conr.] Zink. [2. Udg.]
1806 i: Samlede Skuespil [1d] Senere udgave: Selim og Mirza. Syngestykke i tre Acter. Musiken af Syngemester [H.O.] Zink. Side 303-60
kollaps Noter
 note til titel Parodieret af J.C. Tode: Ole og Sidse, 1790. Tode, Johann Clemens Johann Clemens Tode
 note til titel Parodieret af O.C. Olufsen: Jochum og Maren, 1790. Olufsen, Christian Christian Olufsen
 Bog Heiberg, P. A.: Cantate. I Anledning af Kronprindsesse Marias Indtog. Skrevet til Brug for Selskabet Kronprindsens Klub af P. A. Heiberg, componeret af C. Schall... paa den Danske Skueplads den 17 December 1791 ... ♦ Kiöbenhavn, [1791]. 15 sider (1791, dramatik) 👓
Detaljer
1790 1. udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider
kollaps Noter
 note til titel [Den fulde titel:] I Anledning af Kronprindsesse Marias Indtog. Skrevet til Brug for Selskabet Kronprindsens Klub af P. A. Heiberg, componeret af C. Schall. Nu opført ved den Concert, som, med Kongelig Tilladelse, gives paa den Danske Skueplads den 17 December 1791, til Bedste for Capellets Enkekasse.
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Vise. For October 1791. ♦ U.St. 2 Blade (1791, digte) BD4:sp228
 Dramatik Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider (1791, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
1794 i: Skuespil [3b] Senere udgave: Indtoget. Syngestykke i to Akter. Musiken af Schultz. [2. Udg.]. Side [132]-208
1806 i: Samlede Skuespil [3d] Senere udgave: Indtoget. Syngestykke i 2 Acter. Side 343-411
kollaps Noter
 note til titel Musiken trykt og forlagt af S. Sønnichsen, [1793]. 64 sider.
 Bog (oversætter) anonym: Pyrenæer-Marsch. [Oversat af Pet. Andr. Heiberg]. U.St., [1792]. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp286
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i 2 forskellige udgaver, uden titelblad.
 Dramatik Heiberg, P. A.: Skuespil. 1-2. Bd. Kbh., 1792-93, 3. Bd. 1. Hefte [Sst. 1794] (1792-94, dramatik) BD4:sp320
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Subskriptions-Plan [paa 3. Bd. af hans Skuespil]. Kbh. d. 14. Aug. 1793 [Uden Titelblad].
 note til titel Restoplaget af bind 1 og 2 blev opkøbt af bogtrykker J.F. Schultz 1793. Sammen med hæfte 1 af bind 3 brændte resterne under Københavns brand i 1795. Der udkom derefter ikke mere af denne udgave.
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, P. A.: Forvandlingerne. Comoedie i fem Akter. [2. Udg.]. Side [15]-154 (1792, dramatik)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-7: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 8-14: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn 14de Junii 1792].

[1b] Heiberg, P. A.: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298 (1792, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [3a] Senere udgave: Heckingborn. Comedie i fem Acter. Side 1-122
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [b] Senere udgave: Heckingborn
kollaps Noter
 note til titel Side [157]-167: Anmærkninger, i Anledning af Comoedien Heckingborn, af Forfatteren.
 note til titel Side 168-177: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn, den 11te Julii 1792].

[1c] Heiberg, P. A.: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354 (1792, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [1b] Senere udgave: Virtuosen No. 1. Comedie i een Act. Side 191-242
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [c] Senere udgave: Virtuosen No. 1
kollaps Noter
 note til titel Ikke opført.
 note til titel Side [301]-305: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn 4 August 1792].

[1d] Heiberg, P. A.: Prolog [til Mikkel og Malene]. [Af K.L. Rahbek]. Side [357]-373 (1792, dramatik)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

[1e] Heiberg, P. A.: Mikkel og Malene. Parodie over Orpheus og Euridice i tre Akter. [2. Udg.]. Side [375]-414 (1792, dramatik)
1789 1. udgave: Michel og Malene. En heroisk Opera i 3 Acter. Indrettet og skrevet til [Joh. Gottlieb] Naumans Musik til Orpheus. Kiøbenhavn, trykt hos Bogtrykker Johan Friderich Morthorst, 1789. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [357]-373: Prolog [skrevet af K.L. Rahbek].

[2a] Heiberg, P. A.: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170 (1793, dramatik)
1819 i: Samlede Skuespil [4a] Senere udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side 1-146
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [e] Senere udgave: De Vonner og Vanner
1884 indgår i: Udvalgte Skrifter [s409] Senere udgave: De Vonner og Vanner. Komedie i fem Akter. Side 409-488
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-23: Fortale [signeret: Kiøbenhavn 28de September 1792].

[2b] Heiberg, P. A.: Holger Tydske. Parodie over Holger Danske i tre Akter. Musiken af Syngemester Zink. [2. Udg.]. Side [282]-344 (1793, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side [265]-68: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 269-81: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn den 14 December 1792].

[2c] Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af [Hartnack Otto Conr.] Zink. [2. Udg.] (1793, dramatik)
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1790 1. udgave: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider

[2d] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 2. Comoedie i een Akt. [2. Udg.]. Side [370]-430 (1793, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 note til titel Side [347]-48: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side [349]-69: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn den 12 Januar 1793].

[3a] Heiberg, P. A.: Hofsorgen eller Testamentet. Comoedie i en Act. Side [54]-110 (1794, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [2c] Senere udgave: Hofsorgen eller Testamentet. Comedie i een Act. Side 231-86
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-53: Fortale [med Subskriptions-Plan] [signeret: Kiøbenhavn den 24 Junii 1794].

[3b] Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i to Akter. Musiken af Schultz. [2. Udg.]. Side [132]-208 (1794, dramatik)
1791 1. udgave: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [113]-17: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 118-131: Fortale til denne anden Udgave.
 Dramatik Heiberg, P. A.: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Musiken af C. Schall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Hom, 1792. [iv] + 112 sider (1792, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
1806 i: Samlede Skuespil [2d] Senere udgave: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. [Musik af Cl. Schall]. Side 287-374
1828 Senere udgave: Chinafarerne. Syngestykke i 2 Acter, med en Mellem-Act, Musiken componeret af [Cl.] Schall. [Efter et af Forfatteren gjennemseet og forandret Manuscript. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, 1828]. 18 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 11)
kollaps Noter
 Bog Heiberg, P. A.: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate til Hans Majestets Födsels-Fest. Til Bedste for Capellets Enkekasse. Texten af P. A. Heiberg. Musiken af C. Shall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1794. 15 sider (1794, dramatik) 👓
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
1790 1. udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate for Selskabet Kronprindsens Klub til Hans Majestets Födsels-Fest den 29. Januarii 1790. Musiken af C. Shall. ♦ [København], trykt hos Christian Frederik Holm, [1790]. 15 sider
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Friehed, Lighed og Venskab. Vise for det Venskabelige Selskab. 1794. ♦ [Uden sted]. 2 Blade (1794, digte) BD4:sp228
 Bog anonym [Heiberg, P.A.]: Laterna Magica. Gives herved under Trompeters og Paukers Lyd tilkjende, at man her seer en meget prægtig, kostbar og skjøn Perspektivkasse, hvori præsentere sig 80 perspektiviske illummerede Stykker, der kunne tjene til stor Lyst og Lærdom. ♦ Kbh, [1794]. 4 blade (1794, digte) BD4:sp227
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Findes også i en anden udgave uden trykkested og år.
 Bog Heiberg, Peder Andr.: [Politisk] Vise den 14. Junii 1794. ♦ U.St. 2 Blade (1794, digte) BD4:sp228
 Bog anonym [Heiberg, P.A.]: Søemands-Sang i aaret 1794. ♦ U.St. 2 Blade (1794, digte) BD4:sp228
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Vise. ♦ U.St., [1794]. 2 Blade (1794, digte) BD4:sp228
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Barnedaabs Vise. ♦ U.St., [1795]. 2 Blade (1795, digte) BD4:sp228
 Bog Heiberg, Peder Andr.: Til min Ven Gustaf Paykull. ♦ [Kbh., 2. Juli 1796]. 2 Blade (1796, digte) BD4:sp228
om: Gustaf von Paykull (1757-1826, sprog: svensk)
 Dramatik Heiberg, P. A.: Samlede Skuespil. Udgivne ved K.L. Rahbek. 1-4. Deel. Anden og forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Joh.Fred. Schultz, 1806-1819 (1806-19, dramatik) BD4:sp320 👓
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Bind 4 har forlagsangivelsen: Trykt i det Schultziske Officin, og forlagt af Dorthea sal. Schultz.
 note til titel Bind 1, 4 upaginerede sider [i-iv]: Forerindring [af P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [413]-16: Efterskrift til dette tredie Bind. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 4, side [281]-306: Til Læseren [signeret: Paris den 9de Julii 1819, P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [412]: Trykfeil, Bind 4, side [280]: Rettelser og Trykfeil.
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, P. A.: Menneskekjenderen eller de falske Formodninger. Original Komedie i fem Akter. Side 1-190 (1806, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1b] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 1. Comedie i een Act. Side 191-242 (1806, dramatik)
1792 i: Skuespil [1c] 1. udgave: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1c] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 2. Comedie i een Act. Side 243-302 (1806, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1d] Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Syngestykke i tre Acter. Musiken af Syngemester [H.O.] Zink. Side 303-60 (1806, dramatik)
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1790 1. udgave: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Heiberg, P. A.: Forvandlingerne. Comedie i fem Acter. Side 1-146 (1806, dramatik)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Heiberg, P. A.: Duellen. Original Comedie i to Acter. Side 147-230 (1806, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Heiberg, P. A.: Hofsorgen eller Testamentet. Comedie i een Act. Side 231-86 (1806, dramatik)
1794 i: Skuespil [3a] 1. udgave: Hofsorgen eller Testamentet. Comoedie i en Act. Side [54]-110
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 231-256]
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 257-286]

[2d] Heiberg, P. A.: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. [Musik af Cl. Schall]. Side 287-374 (1806, dramatik)
musik af Claus Schall (1757-1835)
1792 1. udgave: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Musiken af C. Schall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Hom, 1792. [iv] + 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Heiberg, P. A.: Heckingborn. Comedie i fem Acter. Side 1-122 (1806, dramatik)
1792 i: Skuespil [1b] 1. udgave: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Heiberg, P. A.: De syv Tanter. Comedie i to Acter. Forfatterens gamle Ven Rahbek tilegnet. Side 123-252 (1806, dramatik)
tilegnet: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter

[3c] Heiberg, P. A.: Den gamle Skuespiller. Comedie i een Act. Forfatterens gamle Ven Schwartz tilegnet. Side 253-342 (1806, dramatik)
tilegnet: Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter

[3d] Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i 2 Acter. Side 343-411 (1806, dramatik)
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
1791 1. udgave: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider

[4a] Heiberg, P. A.: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side 1-146 (1819, dramatik)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter

[4b] Heiberg, P. A.: Mystifikationen eller Skuespillet inpromptu [ie: impromptu]. Syngestykke i tre Akter. Side 147-256 (1819, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Heiberg, P. A.: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prinsesse Marie Sophie Friderikes høitidelige Indtog i Kiøbenhavn opført den 26de September 1790, da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin første Sammenkomst. Side 257-68 (1819, dramatik)
1790 1. udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4d] Heiberg, P. A.: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate, opført i Selskabet Kronprindsens Klub i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsfester i Januarii 1791. Side 269-279 (1819, dramatik)
1790 1. udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate for Selskabet Kronprindsens Klub til Hans Majestets Födsels-Fest den 29. Januarii 1790. Musiken af C. Shall. ♦ [København], trykt hos Christian Frederik Holm, [1790]. 15 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (andet) Garbrecht, J.: Prolog og Epilog for og efter P.A. Heibergs Comoedie: de Vonner og Vanner, til Bedste for de forulykkede Sømænds Efterladte og gamle Sømænd. Den 12. Marts 1826. ♦ Kbh. 4 Blade (1826, digte) BD4:sp224
af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
 Bog (oversætter) Churchill, Charles: Independence. Selvstændig. Oversættelse af P.A. Heiberg. Paris, 1828 (1828, digte) BD4:sp280
af Charles Churchill (1731-1764, sprog: engelsk)
 Bog Heiberg, P. A.: Chinafarerne. Syngestykke i 2 Acter, med en Mellem-Act, Musiken componeret af [Cl.] Schall. [Efter et af Forfatteren gjennemseet og forandret Manuscript. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, 1828]. 18 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 11) (1828, dramatik) BD4:sp303
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:011
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1792 1. udgave: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Musiken af C. Schall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Hom, 1792. [iv] + 112 sider
 Bog Heiberg, Peter Andreas: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. Paa ny udgivne af J. C. Lange. ♦ Kiøbenhavn, 1833-34. 1-2. [Bind]. 260 + 228 sider (1833-34, roman)
serietitel: Gallerie for danske Classikere, 11-12
Detaljer
af J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til titel Bindene har også titlen: Udvalgte Skrifter I-II og seriebetegnelsen: Gallerie for danske Classikere, 11-12.
 note til titel Piratudgave, hvorfor Johan Ludvig Heiberg protesterede i Kjöbenhavns flyvende Post. Interimsblad Nr. 28 og 29, oktober 1834.
 Dramatik Heiberg, Pt. Andr.: Udvalgte Skuespil. Udg. af J. C. Lange. ♦ Kbh., Den norske Boghandels Forlag, 1836. 1. Deel (1836, dramatik) BDsupp:sp786
serietitel: Gallerie for danske Classikere, 22
Detaljer
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til titel Forvandlingerne. Heckingborn. Virtuosen nr. 1. Virtuosen nr. 2. De vonner og vanner.
 note til titel Også med titlen: Gallerie for danske Classikere. Udg. af et Selskab. XXII. Bd. [hf. 57-58].
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Pt. Andr.: Forvandlingerne (1836, dramatik)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider

[b] Heiberg, Pt. Andr.: Heckingborn (1836, dramatik)
1792 i: Skuespil [1b] 1. udgave: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298

[c] Heiberg, Pt. Andr.: Virtuosen No. 1 (1836, dramatik)
1792 i: Skuespil [1c] 1. udgave: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354

[d] Heiberg, Pt. Andr.: Virtuosen 2 (1836, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789

[e] Heiberg, Pt. Andr.: De Vonner og Vanner (1836, dramatik)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Tekster Heiberg, Peter Andreas: Udvalgte Skrifter. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Otto B. Wroblewskys Forlag, 1884. [4] + 626 +[2] sider (1884) 👓
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord.
 note til titel 2 upaginerede sider [627-28]: [Uddrag af anmeldelse i Berlingske Tidende 8-8-1884, signeret H.H.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[s001] Heiberg, Peter Andreas: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. Side 1-408 (1884, roman)
1789-93 1. udgave: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1789-93. 1-2. Bind, 372 + 308 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s289] Heiberg, Peter Andreas: Virtuosen [No. 2]. Komedie i én Akt. Side 289-322 (1884, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 note til titel Side 322-36: Fortale til denne anden Udgave.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s409] Heiberg, Peter Andreas: De Vonner og Vanner. Komedie i fem Akter. Side 409-488 (1884, dramatik)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter
 note til titel Side 488-501: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s502] Heiberg, Peter Andreas: Politisk Dispache. Side 502-43 (1884, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Side 544-45: Tillæg til den politiske Dispache.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s546] Heiberg, Peter Andreas: Sprog-Granskning. Side 546-71 (1884, tekster)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s575] Heiberg, Peter Andreas: Viser og Vers. Side 573-626 (1884, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med egen paginering.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Person (om) Lange, Sven: Amor og Bacchus. Interiører fra Oplysningstiden. ♦ Gyldendal, 1926. 264 sider. Pris: kr. 7,50 (1926, roman)
Detaljer
af Sven Lange (1868-1930)
om: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Roman om Knud Lyne Rahbek, P.A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg.
 note om oplag 3. Oplag, 1926.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Heiberg, P.A.: ForvandlingerneKomedie i 5 Akter af P.A. Heiberg (premiere 04-03-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Heiberg, P.A.: HeckingbornKomedie i 5 Akter af P.A. Heiberg (premiere 30-10-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Heiberg, P.A.: Selim og MirzaSkuespil med Musik i 3 Akter af P.A. Heiberg, Musiken af H.O.C. Zinck
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
(premiere 01-02-1790 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Heiberg, P.A.: De Vonner og VannerKomedie i 5 Akter af P.A. Heiberg (premiere 05-01-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Heiberg, P.A.: KinafarerneSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Claus Schall, Teksten af P.A. Heiberg. Imellem 1ste og 2den Akt en Mellemakt, bestaaende af Dans og Pantomime, komponeret af V. Galeotti
musik af Claus Schall (1757-1835)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 02-03-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33, 1889-1975: 14)
(tekst)IndtogetSyngestykke i 2 Akter, Musiken af J.P. Schultz, Teksten af P.A. Heiberg
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
(premiere 26-02-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49)
Heiberg, P.A.: Virtuosen Nr. 2Komedie i 1 Akt af P.A. Heiberg (premiere 19-12-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
Heiberg, P.A.: De syv TanterKomedie i 2 Akter af P.A. Heiberg (premiere 27-07-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Heiberg, P.A.: HofsorgenLystspil i 1 Akt af P.A. Heiberg (premiere 25-08-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden