Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joachim Christian Møller, f 1812 (1812-1879)

 Om personen Oplysninger om Joachim Christian Møller, f 1812

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. ♦ Kbh., 1838. 141 sider (1838, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1841 Senere udgave: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. 2. forandrede Oplag. ♦ Kbh., 1841. 173 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt med parallel dansk og svensk tekst.
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. 2. forandrede Oplag. ♦ Kbh., 1841. 173 sider (1841, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1838 1. udgave: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. ♦ Kbh., 1838. 141 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt med parallel dansk og svensk tekst.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [44-46]] Athenen dets Opkomst og Fald, med Udsigt over det atheniensiske Folks Litteratur, Philosophi og sociale Liv. Overs. ved J. Møller. ♦ 1847. Deel 1-3, 331 + 432 + 384 sider (1847, tekster) EMP 330
originaltitel: Athens: its rise and fall, 1837
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: [Tilegnelse til "Henry Fynes Clinton, Esq", forfatteren af: Fasti Helenici].
 note til oversat titel Del 1, side 7-10: Forerindring [af forf.].
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [54-56]] Den falske Arving. Overs. fra Engelsk af J. Møller. ♦ 1848. Deel 1-3, 288 + 278 + 320 sider (1848, roman) EMP 834
originaltitel: The false heir, 1843
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden