Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

George Payne Rainsford James (1799-1860)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog James, G. P. R.: Historisk-romantiske Fortællinger. 1-63 Bd. (1837-53, roman) EMP 834
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel De enkelte romaner også udgivet separat.
kollaps Indhold

[1-2] James, G. P. R.: Philip Augustus eller Vaabenbrødrene. Historisk Roman. Efter det Engelske ved Carl Frederik Güntelberg. ♦ 1837. Deel 1-2, 423 + 428 sider (1837, roman)
originaltitel: Philip Augustus, 1831
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)

[3-4] James, G. P. R.: Herren af den gamle Skole. Fortælling Overs. fra det Engelske ved Gottlieb [Magnus Eiriksson]. ♦ 1840. Deel 1-2, 411 + 427 sider (1840, tekster)
originaltitel: The gentleman of the old school, 1839
oversat af Magnus Eiríksson (1806-1881)
kollaps Noter
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, ? [1841]
 note til oversat titel Også udsendt som bind af Gallerie for fremmede Classikere.

[5-6] James, G. P. R.: Zigeuneren. Overs. af Engelsk ved A. Rung. ♦ 1840. Deel 1-2, 513 + 536 sider (1840, roman)
originaltitel: The gipsey, 1835
oversat af Adolph Rung (1797-1883)
kollaps Noter
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, ? [1841]
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "George Hamilton Seymour" af forfatteren].
 note til oversat titel Også udsendt som bind af Gallerie for fremmede Classikere.

[7-8] James, G. P. R.: Hugenotten. En Fortælling om de franske Protestanter. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, i-xiv, 15-504 + 544 sider (1841, roman)
originaltitel: The huguenot, 1841
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-xiv: [Tilegnelse til "Charles Rudolph, Lord Clinton" af forfatteren].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 89 og 90 af Gallerie for fremmede Classikere.

[9-10] James, G. P. R.: Richelieu. En Fortælling af Frankrigs Historie. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, i-xii + 13-420 + 443 sider (1841, roman)
originaltitel: Richelieu, 1829
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, s. v-xii: Fortale [til 2. udg., signeret af forf.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 91, ?, ? og ? af Gallerie for fremmede Classikere.
 note om oplag [Titeloplag]. Ny Subscriptionsudgave. 1856.

[11-12] James, G. P. R.: Røveren. Fortælling. Overs. efter Engelsk af Andreas Christian Clausen. ♦ 1841. Deel 1-2, 464 + 440 sider (1841, roman)
originaltitel: The robber, 1838
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)

[13-15] James, G. P. R.: Henrik af Guise eller Stænderforsamlingen i Blois. Fortælling. Overs. af Engelsk ved A. Rung. ♦ 1841. Deel 1-3, i-x + 11-317 + 331 + 306 sider (1841, roman)
originaltitel: Henry of Guise, 1841
oversat af Adolph Rung (1797-1883)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-x: [Dedikation til Francis Scott af forfatteren].

[16-17] James, G. P. R.: Attila. Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, 432 + 440 sider (1841, roman)
originaltitel: Attila, 1841
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)

[18-19] James, G. P. R.: Lidenskabernes Bog tilligemed andre Fortællinger. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1842. Deel 1-2, 254 + 288 sider (1842, novelle(r))
originaltitel: A book of passions, 1839
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, ? [1842]
 note til oversat titel Også udsendt som bind af Galleri for fremmede Classikere.

[18-19:1a] James, G. P. R.: Samvittighedsnag (1842, novelle(r))
[18-19:1b] James, G. P. R.: Skinsyge (1842, novelle(r))
[18-19:1c] James, G. P. R.: Hævnen (1842, novelle(r))
[18-19:2a] James, G. P. R.: Kjærlighed (1842, novelle(r))
[18-19:2b] James, G. P. R.: Fortvivlelse. En Skitse (1842, novelle(r))
[18-19:2c] James, G. P. R.: Had (1842, novelle(r))
[18-19:2d] James, G. P. R.: Maria af Mantua. En sand Historie (1842, novelle(r))
[18-19:2e] James, G. P. R.: Fiskeren i Scarphout. To Kapitler af en gammel Historie (1842, novelle(r))
[20-22] James, G. P. R.: Henry Masterton eller en ung Kavaleers Eventyr. Overs. efter Engelsk af L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-3, 314 + 319 + 317 sider (1842, roman)
originaltitel: Henry Masterton, 1832
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Titeloplag:] Ny Subscriptionsudgave, 1857.

[23-25] James, G. P. R.: Maria af Burgund eller Oprøret i Gent. Historisk-romantisk Fortælling. Overs. efter Engelsk af A.C. Clausen. ♦ 1842. Deel 1-3, i-viii + 9-308 + 333 + 328 sider (1842, roman)
originaltitel: Mary of Burgundy, 1833
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)

[26] James, G. P. R.: Gensdarmen eller Henri de Cerons. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1844. 557 sider (1843, roman)
originaltitel: The man at arms, 1840
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)

[27-28] James, G. P. R.: Charles Tyrrell. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1844. Deel 1-2, 288 + 312 sider (1844, roman)
originaltitel: Charles Tyrrell, 1839
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 149 og 150 af Galleri for fremmede Klassikere.

[29-31] James, G. P. R.: Darnley eller Det Gyldenstykkes Kongetelt. Historisk-romantisk Fortælling. Overs. efter Engelsk af Andreas Christian Clausen. ♦ 1844. Deel 1-3, i-xvi + 17-320 + 336 + 328 sider (1844, roman)
originaltitel: Darnley, 1830
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-x: Fortale til den nyeste Udgave af Romanen [af forfatteren].
 note til oversat titel Del 1, side xi-xvi: Biographisk Fortale.
 note til oversat titel Også udsendt som bind 151, 153 og 155 af Galleri for fremmede Klassikere.

[32-34] James, G. P. R.: Arabella Stuart. En Fortælling. Overs. efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1845. Deel 1-3, 282 + 286 + 288 sider (1845, roman)
originaltitel: Arabella Stuart, 1844
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 154, ? og ? af Galleri for fremmede Klassikere.

[35-37] James, G. P. R.: Corse de Leon eller Røveren. Overs. efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1845. Deel 1-3, 271 + 276 + 300 sider (1845, roman)
originaltitel: Corse de Leon, 1841
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)

[38-39] James, G. P. R.: Rosa d'Albret eller Utrolige Tider. Overs. efter Engelsk af C. Mantzius. ♦ 1846. Deel 1-2, 430 + 420 sider (1846, roman)
originaltitel: Rose d'Albret, 1844
oversat af Carl Johan Peter Mantzius (1791-1859)

[40-42] James, G. P. R.: Arrah Neil eller Forrige Tider. Oversat efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1846. Deel 1-3, 280 + 256 + 238 sider (1846, roman)
originaltitel: Arrah Neil, 1845
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[43-44] James, G. P. R.: John Marstan Hall's Levnet og Eventyr. Roman. Overs. af Engelsk ved C. Mantzius. ♦ 1846-47. Deel 1-2, 432 + 448 sider (1846-47, roman)
originaltitel: John Marston Hall, 1834
oversat af Carl Johan Peter Mantzius (1791-1859)

[45-47] James, G. P. R.: Beauchamp eller Feiltagelsen. Overs. efter Engelsk af K. Nielsen. ♦ 1847-48. Deel 1-3, 315 + 253 + 320 sider (1848, roman)
originaltitel: Beauchamp, 1848
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i tidsskrift 1845-46.
 note til oversat titel Bind 47 forekommer to gange.

[47-48] James, G. P. R.: Robin Hood eller de Fredløse i Sherwood. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1847. Deel 1-2, 390 + 424 sider (1847, roman)
originaltitel: Forrest days, 1843
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: [Tilegnelse til "James Milnes Gaskill" af forfatteren].
 note til oversat titel Bind 47 forekommer to gange.

[49-51] James, G. P. R.: De l'Orme. Overs. fra Engelsk af Alex. Brandt. ♦ 1847. Deel 1-3, (i-x + 11-349) + 349 + 304 sider (1847, roman)
originaltitel: De L'Orme, 1830
oversat af Alex. Brandt
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-ix: Fortale til nærværende Udgave af de L'Orme i "Standard Novels".
 note til oversat titel Del 1, side x: Underretning [af forfatteren].

[52-53] James, G. P. R.: Russel. En Fortælling fra Carl den Andens Regjeringstid. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1848. Deel 1-2, 380 + 432 sider (1848, roman)
originaltitel: Russel, 1847
oversat af uidentificeret

[54-56] James, G. P. R.: Den falske Arving. Overs. fra Engelsk af J. Møller. ♦ 1848. Deel 1-3, 288 + 278 + 320 sider (1848, roman)
originaltitel: The false heir, 1843
oversat af Joachim Christian Møller, f 1812 (1812-1879)

[57-58] James, G. P. R.: Azincourt. Historisk-romantisk Fortælling. Oversat fra Engelsk af Christian Plesner. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1848. Deel 1-2, 448 + 475 sider (1848, roman)
originaltitel: Agincourt, 1844
oversat af Christian Plesner (1819-1860)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[59-60] James, G. P. R.: Henry Smeaton eller de sidste Jacobiter. Historisk-romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk af A. E. Morville. ♦ 1853. Deel 1-2, 470 + 451 sider (1853, roman)
originaltitel: Henry Smeaton, 1851
oversat af Adolph Emil Morville (1820-1863)

[61-63] James, G. P. R.: Hævnen. Roman. Overs. fra Engelsk af M. I. Riise. ♦ 1853. Deel 1-3, 226 + 252 + 226 sider (1853, roman)
originaltitel: Revenge, 1852
oversat af Martin Jacob Diderik Riise (1828-1881)
 Bog James, G. P. R.: [Vinterblomster [1e]] Annie Deer (1839, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog James, G. P. R.: Bertrand de la Croix eller Rhodus' Beleiring. Historisk Fortælling. Udg. og forlagt af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 100 sider (1844, roman) EMP 835
originaltitel: Bertrand de la Croix, 1841
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
 Bog James, G. P. R.: Heidelberg. Overs. fra Engelsk. Følgehefte til "Nyt Aftenblad". ♦ 1847. 857 sider (1847, roman) EMP 836
originaltitel: Heidelberg, 1846
del af: Nyt Aftenblad
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Morley Ernstein eller Hjertets Beboere. Overs. fra Engelsk af L. C. Dehlholm. ♦ Odense, 1850. Afdeling 1-2, 914 sider (1849-50, roman) EMP 838
originaltitel: Morley Ernstein, 1842
Detaljer
oversat af L.C. Dehlholm (1813-1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse til "Min Tante, Jomfru Sophie Dehlholm].
 note til oversat titel Side 5-10: Fortale [af forfatteren].
 Bog James, P. G. R. [ie: G.P.R.]: Den Deporterede. Roman i 3 Dele af P. G. R. James. Oversat af Th. Overskou [ie: C.J. Overskou]. Udgivet og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J.G. Salomon, 1850. 270 sider (1850, roman) EMP 837
originaltitel: ?
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af C.J. Overskou (1828-1867)
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra Nr. 250 (25-10-1849) til Nr. 154 (6-7-1850). Endeligt titelblad 6-7-1850. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog James, G. P. R.: Theodor Broughton eller Giften. Roman. Overs. af Møller. Odense, 1851. Deel 1-2, 306 + 246 sider (1851, roman) EMP 839
originaltitel: Sir Theodore Broughton, 1848
oversat af uidentificeret
 Bog James, G. P. R.: Den gamle Egekiste. En Fortælling af det huuslige Liv. ♦ 1852-53. Deel 1-3, i-iv + 5-238 + 281 + 278 sider (1852-53, roman) EMP 840
originaltitel: The old oak chest, 1850
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side i-iv: Indledning [af forfatteren].
 Bog James, G. P. R.: Perkin Warbeck. Historisk Fortælling. ♦ Kjøge, 1852. 178 sider (1852, roman) EMP 841
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Den sidste Fee. Roman. ♦ 1853. 232 sider (1852, roman) EMP 846
originaltitel: The last of the fairies, 1848
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Slottet Ehrenstein. Roman. Overs. fra Engelsk af A. L. ♦ 1852. Deel 1-3, 208 + 240 + 240 sider (1852, roman) EMP 842
originaltitel: The castle of Ehrenstein, 1847
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog James, G. P. R.: Gowrie eller Kongens Sammensværgelse. ♦ 1853-54. Deel 1-3, 245 + 233 + 208 sider (1853-54, roman) EMP 843
originaltitel: Gowrie, 1848
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Margarethe Graham. Roman. Overs. fra Engelsk. ♦ 1853. 357 sider (1853, roman) EMP 844
originaltitel: Margaret Graham, 1848
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Pequinillo. Roman. ♦ 1853-54. Deel 1-3, 264 + 288 + 288 sider (1853-54, roman) EMP 845
originaltitel: Pequinillo, 1852
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Stedmoderen. Roman. Overs. fra Engelsk af C. J. Overskou. ♦ 1853. Deel 1-6, 358 + 288 + 204 + 264 + 318 + 324 sider (1853, roman) EMP 847
originaltitel: The stepmother, 1846
oversat af C.J. Overskou (1828-1867)
 Bog James, G. P. R.: Een iblandt Tusinde eller Henrik den Fjerdes Dage. Overs. fra Engelsk af Karup. ♦ 1854-55. Deel 1-3, 221 + 278 + 230 sider (1854-55, roman) EMP 849
originaltitel: One in a thousand, 1835
oversat af W.I. Karup (1829-1870)
 Bog James, G. P. R.: Agnes Sorel. Historisk Roman. ♦ 1854-55. Deel 1-4, 190 + 206 + 207 + 208 sider (1854-55, roman) EMP 848
originaltitel: Agnes Sorel, 1853
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Smugleren. Fortælling. ♦ 1855-56. Deel 1-3, i-iv + 5-276 + 310 + 278 sider (1855-56, roman) EMP 850
originaltitel: The smuggler, 1845
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side i-iv: [Tilegnelse til "Charles Law, Parlamentsmedlem", af forfatteren].
 Bog James, G. P. R.: Fordumstider. Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ 1856. Deel 1-3, 236 + 233 + 236 sider (1856, roman) EMP 851
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Damen og Pagen. Historisk Roman. ♦ 1857. Deel 1-3, 246 + 248 + 256 sider (1857, roman) EMP 852
originaltitel: The jacquerie or The lady and the page, 1841
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Den sorte Ørn. En amerikansk Fortælling. ♦ 1857. Deel 1-3, 209 + 199 + 213 sider (1857, roman) EMP 853
originaltitel: Ticonderoga or The black eagle, 1854
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Jægeren. Romantisk Fortælling fra Richard den Tredies Tid. ♦ 1858. Deel 1-3, 208 + 240 + 240 sider (1858, roman) EMP 854
originaltitel: The woodman, 1849
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Cavaleren. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk. ♦ 1861. 234 sider (1861, roman) EMP 855
originaltitel: The cavalier, 1859
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Helene Adair. Roman i fire Dele. Efter det Engelske. Særskilt Aftryk af "Folkebladet". ♦ 1863. Deel 1-4, 127 + 122 + 120 + 132 sider (1863, roman) EMP 856
originaltitel: ?
del af: Folkebladet
oversat af Anonym
 Bog James, G. P. R.: Kongens Landevei. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk. ♦ 1863. Deel 1-3 (1863, roman) EMP 857
originaltitel: The king's highway, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog James, G.: Urskovens Sønner. ♦ (Universalforlaget). Wm. Sørensen, 1912. [Bind] I-III, 126 + 124 +124 sider (1912, roman)
oversat af Anonym
 Bog James, G.: Den hvide Dame. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1914. 96 sider (1914, roman)
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 6
serietitel: Codan Bøger à 0,25, 16
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden