Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Frederik Hellesen (1801-1849)

 Om personen Oplysninger om Hans Frederik Hellesen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Scott, Walter: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider (1824-25, roman) EMP1216 BD4:sp485
originaltitel: Kenilworth, 1821
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1826 Smeden Wayland [uddrag] indgår i antologien: Ny Samling af Fortællinger og interessante Smaastykker [2c] Senere udgave: Smeden Wayland. Brudstykke. Af Walter Scott: Kenilworth
1836 i: Samlede Skrifter [16-17] Senere udgave: Kenilworth. En historisk Roman. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1836. Deel 1-4, 182 + 196 + 154 + 219 sider + 1 tavle [i Deel 1]
1863 i: Samlede Romaner [12] Senere udgave: Kenilworth. Overs. af L. Moltke. ♦ 1863. 654 sider
1885 i: Romaner [3] Senere udgave: Kenilworth. Roman. Overs. af Fr. Winkel Horn. Med 160 Afbildninger. ♦ 1885. 604 sider, illustreret
1890 Senere udgave: Kenilworth. Tredje [ie: 2.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 522 sider
1946 Senere udgave: Kenilworth
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-3. Overs. af J. C. Lange. Del 4. Overs. ved H. F. Hellesen.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [oversættelsen efter de første ti ark forkortet, signeret: J.C.L.].
 note til oversat titel Del 4, 2 upaginerede sider: Forerindring [1. del overs. efter "Lotz's tydske Udgave [1821], signeret: J.C. Lange].
 Bog (oversætter) Chauderlos-Laclos, P. A. F.: De farlige Bekjendtskaber. Fremstillede i en Samling Breve efter Chauderlos-Laclos' [ie: Choderlos-Laclos] franske Original. [Ved Hans Fr. Hellesen]. ♦ Kbh., 1832. viii + 556 sider (1832, roman) EMP4344 BDsupp:sp831
originaltitel: Les liasons dangereuses, 1782
Detaljer
af Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-viii: Redacteurens Bemærkninger" [af forf. + Note signeret H.F.H.].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden