Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Jones (1746-1794)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Cálidás: Sacontalá eller Den uheldige Ring, et Indiansk Drama af Cálidás; oversat af Original-Sprogene Sanscrit og Prácrit i Engelsk [af William Jones] ; og herfra i Dansk [af Hans West], med en Indledning til den danske Oversættelse. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Hofbogtrykkerne N. Möller og Sön, 1793. lxxi + [1] 230 [1] sider (1793, dramatik) BD4:sp427
originaltitel: Shaakuntala, [4. århundrede]
Detaljer
af Kalidasa (sprog: indisk)
oversat af Hans West (1758-1811)
udgiver: R. Nyerup (1759-1829)
1845 Senere udgave: Sakuntala. Skuespil i syv Optrin af Kalidasas, oversat og forklaret af Mag. Martin Hammerich. Med Træsnit, udførte hos Flinch efter Tegninger af J. Sonne. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845 [ie: 1844]. xvi + 139 sider. Pris: 2 Rbd. (Trykkeri: Trykt hos Louis Klein)
1858 Senere udgave: Sakuntala. Skuespil i syv Optrin. Oversat og forklaret af M. Hammerich. Ny Udgave. Med Træsnit, udførte hos Flinch efter Tegninger af J. Sonne. ♦ C.A. Reitzel, 1858.
1879 Senere udgave: Sakuntala. 3. Udg.
1942 Senere udgave: Sakuntala. Et Skuespil fra det gamle Indien. Martin Hammerichs Oversættels gennemset og forsynet med Indledning og Noter af Poul Tuxen. Tegninger af Mogens Zieler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1942. 120 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Den engelske oversættelse udkom 1789 i Calcutta, 1790 i London. Stykket er forfattet i det 4. århundrede.
 note til oversat titel Side [iii]-[vi]: Til Hr. Kammerherre Peter Friderich Svhm [Dedikationstekst, signeret: Christianstæd paa St. Croix den 27 Decbr. 1791, West].
 note til oversat titel Side [vii]-lxxi: Indledning til den danske Oversættelse af Sacontalá eller Den uheldige Ring [Heraf er siderne lvii-lxxi oversættelse af den engelske oversætters forord: Fortale].
 note til oversat titel Upagineret side: De handlende Personer [Rolleliste].
 note til oversat titel Side [231]: [Efterskrift af udgiveren, signeret: Mag. R. Nyerup, Bibliotheksecretaire.
 note til oversat titel Uddrag af efterskriftet: Jeg har saaledes herved opfyldt ... Suhms Anmodning at udgive ... West's Oversættelse ... efter hans hidsendte Manuscript; men at jeg ikke efter Löfte i Subscriptionsplanen har tilföiet.
 note til oversat titel det oplysende Register, der er lagt til G. Forsters tydske Udgave, grunder sig derpaa, at jeg ved nöiere Undersögelse fandt det betydeligste af samme i Digtet selv eller i den engelske Oversætters Fortale.
 url Hertil findes: Carit Etlar [ie: Carl Brosbøll]: Sakuntala omtalt med Hensyn til Skjønhed og Behandling. [Aftryk af Hastes litteraire Maanedsskrift], 1848. 54 sider. Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek  Brosbøll, Carl Carl Brosbøll
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden