Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Aut. Lindberg-Tourneen

Listen er endnu ikke komplet.


Aut. Lindberg-Tourneen

1882

26-04-1882, onsdag (spillet på Dagmarteatret)
 Gringoire [Aug. Lindberg og Trups Gæsteforestillinger] (Banville)
27-04-1882, torsdag (spillet på Dagmarteatret)
 Gringoire [Aug. Lindberg og Trups Gæsteforestillinger] (Banville)
28-04-1882, fredag (spillet på Dagmarteatret)
 Gringoire [Aug. Lindberg og Trups Gæsteforestillinger] (Banville)
29-04-1882, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
 Gringoire [Aug. Lindberg og Trups Gæsteforestillinger] (Banville)

1883

10-02-1883, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere, næste) Hamlet, Prinds af Danmark [på Svensk] (Shakespeare)
 (Directeur Lindberg med Selskab)
11-05-1883, fredag (spillet på Dagmarteatret)
 (premiere, næste) Hamlet, Prinds af Danmark [på Svensk] (Shakespeare)
02-06-1883, lørdag (spillet på Århus Teater)
 (premiere, næste) Hamlet, Prinds af Danmark [på Svensk] (Shakespeare)
03-06-1883, søndag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr:     2, forrige) Hamlet, Prinds af Danmark [på Svensk] (Shakespeare)
28-08-1883, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 309 (2-9-1883), side 594-95 [Anmeldelse af Edvard Brandes]
 (uden for nummereringen, senere) Gengangere (af Turneselskab opr. af Aug. Lindberg) (Ibsen)
29-08-1883, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Gengangere (af Turneselskab opr. af Aug. Lindberg) (Ibsen)
07-09-1883, fredag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Gengangere (af Turneselskab opr. af Aug. Lindberg) (Ibsen)