Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler

Erik den fjortende, Konge af Sverige
Tragedie i 5 Akter af Carl Bahnson
af Carl Bahnson

(På Det kongelige Teater, premiere 01-12-1878, opførelser 1748-1889: 7)

kollaps Noter
 note om handlingen Handlingen foregaar i den sidste Halvdel af det 16de Aarhundrede; 1. Akt paa en Ø i Mælaren og hos Svante Sture i Stockholm, 2. paa Upsala Slot, 3. i Nærheden af Upsala,.
 note om handlingen 4. i Nærheden af Stockholm og paa Stockholm Slot og 5. paa det Slot, hvor Erik sidder fængslet. Mellem 1. og 2. Akt og mellem 2. og 3. ligger nogle faa Dage, mellem 3. og 4. omtrent et Fjerdingaar, mellem 4. og 5. et længere Tidsrum af flere Aar.
ekspander Vis rolleliste
kollaps Luk rolleliste
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
1884
12-11-1884 onsdag, N.F. Svendsen (Vejle)(opførelse nr: ukendt)Erik den Fjortendes Død (Tragediefragment i 2 Acter)
1892
21-05-1892 lørdag, Dagmarteatret(ufuldstændig opførelse) Erik den XIV og Karin Månsdatter [Fragment af Erik den XIV]

pil op Til toppen af siden