Om rollelisterne

Liste over personalenavne

Roller på danske teatre

Wilhelm Wiehe

Født: 10-12-1858 - Død: 18-08-1916


06-10-1875 (Det kongelige Teater) Vilh. Wiehe d.y. (første Optræden) (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[10] Brok, (3) unge Mennesker

Lygtemænd,
Skuespil i 4 Akter af William Bloch
Premiere på Det kgl. Teater: 06-10-1875

01-09-1876 (Det kongelige Teater) V. Wiehe d. y. (Debut)
[15] Jørgen, hendes Dreng

Erik og Abel,
Tragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1931:] tragedie af Adam Oehlenschläger (10 billeder). Musik mellem billederne: Danske folkeviser ved Thomas Laub
Premiere på Det kgl. Teater: 26-04-1821

04-06-1879 (Det kongelige Teater) Vilh. Wiehe d.y. (sidste Optræden)
[7] Einar Tambeskælver, en ung Bueskytte

Hakon Jarl,
Tragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger [fra 1843-44:] med Ouverture og [fra 1. Maj 1857:] Mellemaktsmusik af J.P.E. Hartmann
[i Ulvedalene:] Bearbejdet for friluftsteatret af Adam Poulsen
[Fra 1927 under titlen:] Hakon Jarl hin Rige, et sørgespil i 5 akter
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1808

02-10-1891 (Casino) Hr. V. Wiehe
[1] Armand Duval, 24 Aar

Kameliadamen,
Folkeskuespil i 5 Akter af Alexandre Dumas fils. Oversat af Peter Nansen
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Bodil Hammerich
[På Odense Teater:] Oversat af Paul Sarauw
[På Folketeatret fra 1935:] Ny oversættelse og bearbejdelse af Otto Jacobsen og Paul Sarauw

26-09-1899 (Dagmarteatret) Wilhelm Wiehe
[1] Luige Scotola, Gondoliere

Karons Baad,
Skuespil i 2 Akter af Axel E. Betzonich

01-06-1900 (Dagmarteatret) Hr. Vilhelm Wiehe
[2] Abbeden

Skriftemaalet,
af Michel Provins