Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Zetlitz (1761-1821)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Zetlitz, Jens: Sange for den norske Bonde-Stand. ♦ Bergen, 1795 (1785, digte) BD4:sp255
Detaljer
1812 Senere udgave: Sange for den norske Bonde-Stand. 2. rettede og forøgede Udgave. Til Trykken befordret af det Kgl. Selskab for Norges Vel. Christiania, 1812
 Bog Zetlitz, Jens: Grevskabet Karenslyst. Et Digt. ♦ Kjöbenhavn, Boghandler Lönstrups Forlag, 1788. 30 sider (1788, digte) BD4:sp255 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Zetlitz, Jens: Poesier. Af Jens Zetlitz, Studiosus Theologiæ. Første Samling. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1789. [5] 322 [1] sider (1789, digte) BD4:sp255 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til Velærværdige og Høilærde Herr Johan Nordahl Brun.
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [2]: Forerindring [til digtet En norsk Vinter].
 note til titel Side [323]: Rettelser.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Google Books
 Tekster Zetlitz, Jens: [Poetiske Samlinger [3b]] Den første Morgen. En Sang til Elisa den 1. Maii 1791, af samme [ie: Jens Zetlitz] (1793, tekster)
 Tekster Zetlitz, Jens: [Poetiske Samlinger [3a]] Til Cleon. En Satire af Jens Zetlitz (1793, tekster)
 Bog Zetlitz, Jens: En norsk Høst. Et Digt. ♦ Kiöbenhavn, Boghandler P.M. Liunges Forlag, 1800. 66 sider (1800, digte) BD4:sp255 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side, dedikation: Til min Veninde velbaarne Fröken Johanne Margarethe Smith.
 note til titel 2 upaginerede sider: [Indledningsdigt, dateret] Lye d. 20. August 1799, Jens Zetlitz.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Samling Zetlitz, Jens: Alkoran d. e. Capitlernes Bog for 1806. ♦ Kbh., 1806. 40 sider (1806, samling) BD4:sp170 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Zetlitz, Jens: Sange for den norske Bonde-Stand. 2. rettede og forøgede Udgave. Til Trykken befordret af det Kgl. Selskab for Norges Vel. Christiania, 1812 (1812, digte) BD4:sp255
Detaljer
1785 1. udgave: Sange for den norske Bonde-Stand. ♦ Bergen, 1795
 Bog Zetlitz, Jens: Samlede Digte. [Udgivne af C.N. Schwach]. ♦ Christiania, 1825. [1-2. Deel], (xviii + 347) + (iiii + 338) sider (1825, digte) BD4:sp255 👓
Detaljer
udgiver: Conrad Nicolai Schwach (1793-1860, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Del 1, side i-xviii: Forerindring [dateret Arendal i Midsommer 1825, C.N. Schwach].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket, del 1
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Zetlitz, Jens: Udvalg af Jens Zetlitz' Digte. Med indledende Forord af J. Utheim. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. xxi + 90 sider (1886, digte) 👓
Detaljer
udgiver: John Utheim (1847-1910, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden