Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jens Hansen Smidth (1769-1847)

 Om personen Oplysninger om Jens Hansen Smidth

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Göthe, J. W.: Hermann og Dorothea. Fordansket og omarbejdet af Jens Smidth. ♦ Kbh., 1799 (1799, digte) BD4:sp271
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1841 1. udgave: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider
 Bog Smidth, Jens H.: Ode den 1. Januar 1801. Odense, 1801. 4 Blade (1801, digte) BD4:sp246
 Bog Smidth, Jens H.: Poesier. Første Bind. Kbh., 1807 (1807, digte) BD4:sp246
 Dramatik Smidth, Jens: Messenierne. Tragisk Drama i 5 Acter. ♦ Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kobberstukken titelblad.
 note til titel Forkastet af Det kgl. Teater 17-6-1812.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog Smidth, Jens H.: Danske Haver. Kbh., 1823 (1823, digte) BD4:sp246
 Bog Smidth, J. H.: Ulrikkes Flugt. Roman af J. H. Smidth, Professor, Ridder af Dannebroge. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1829. 1.-2. Deel, 324 + 368 sider. Pris: 4 Rbd. 24 Sk. (1829, roman) BD4:sp448
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Maanedskrift for Litteratur, bind 3, side 366-70.  Link til ekstern webside https://hdl.handle.net/2027/umn.319510007474291?urlappend=%3Bseq=388
 Afsnit i bog (udgiver) Haste, Peder Horrebow: Samlede, udvalgte Digte. Udgivne af J.H. Smidth. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. xiv + 194 sider (1835, digte) BDsupp:sp774 👓
Detaljer
af P.H. Haste (1765-1831)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-x: Peder Horrebow Haste [signeret: October, 1834, J.H.S.].
 note til titel Indhold: [1] Religiøse Sange: Maria, Jesu Moder. Sørgesang ved Enkedronning Juliane Maries Jordefærd. Lovsang. Paaskesang. Passionssang. Psalme. Psalme ved Indvielsen af Svendborgs Assistents Kirkegaard. Til Forsynet. Tvivleren. Psalmer ved Begravelsen af tre Børn, som druknede. Gravsang. [2] Lyriske og elegiske Digte: Udsigt over Livet. Ved Tyge Rothes Grav. Over Johan Frederik Lindencrone. Ved Mariane Bournonvilles Grav. Over Lævinius Christian Sander. Ved min Svigerfader Oldingen Thor Melbyes Grav. Ved en Grav. Til R. Frankenau. Til min Birgitte. Til min Hustru. Freden. Najaden. Taalmodighed. Kysset. Elegie, til Phantasien, i Efteraaret 1790. En ung Piges Morgensang. Kjærlighed. Stambogs-Vers. Romance. Vaarsang. Vuggesang. Afskeden fra Jette. Afskeden fra Sophienholm. Ode til Digtekunsten. Elegie i en Stambog. Laurbærkrandsen. Bøn til Venskab. Sangens Priis. I en Vens Stambog. Til Louise ****. Svanelil. Maria af Catalonien og Pater Guarino. Qvindens Kald. Doras Krands. Den lykkeligste Pige. Trines Lykke. Hannes Sange: I. Morgensang. II. Ved Sytøiet. III. Strikkevise. IV. Spindevise. V. Daglig Sang. VI. I Tusmørket. VII. Andagt. [3] Selskabelige Sange og Viser: Til Glæden. Vaarsang. Vintervise. Nytaarssang. Balviser: I. Luftig og lys var hele Jorden. II. Det stærkt er i Moden at fryse. III. Med dands man ofte fundet har. IV. See Timerne synke. V. De Boglærde stundom har maadelig Sands. VI. Dydens Engel sørger ikke. VII. Nu de barske Vinde suse. VIII. O Fryd, o Fryd! Du kom fra Gud. IX. Den Gjerrige knæler for Mammon saa tit. Selskabssange: I. Hver, som lever, søger Glæde. II. Livet er tit ved et Blomsterbed lignet. III. Vaagn op til Fryd. IV. Den 28de Januar 1826. V. Mangen liflig Rose smiler. VI. Du, som trøster Mennesket.
 Bog Smidth, J. H.: Udtog af Knud Sivertsens Dagbog. Kbh., 1835 (1835, roman) BDsupp:sp814

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden