Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Signe Rink (1836-1909)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Rink, Signe: Grønlændere. Af Signe Rink. ♦ Kristiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1886. 155 sider (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til Min Husbond.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [1]-5: Indledning [signeret: Kristiania, Nvbr. 1886].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s006] Rink, Signe: Hytten ved Ikkat. Side [6]-30 (1886, novelle(r))
[s031] Rink, Signe: Fra "Agpat". Side [30]-47 (1886, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 240 (7-5-1882), side 385-89.
[s048] Rink, Signe: "Et Vaadeskud". Side [48]-67 (1886, novelle(r))
[s068] Rink, Signe: Tre Dage i Paasken. (Dagbogsoptegnelser). Side [68]-100 (1886, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 197 (10-7-1881), side 410-11 og Nr. 198 (17-7-1881), side 416-21, med undertitlen: Uddrag af en Dagbog fra Grønland.
[s101] Rink, Signe: Najagtas Bryllupsreise og Ophold i "Syden". Side [101]-29 (1886, novelle(r))
[s130] Rink, Signe: Den danske Udligger. Side [130]-55 (1886, novelle(r))
 Bog Rink, Signe: Grønlændere og Danske i Grønland. Af Signe Rink. ♦ Kristiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1887. 204 sider (1887, novelle(r)) 👓
Detaljer
andet: Andreas Bloch (1860-1917, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med titelbillede af A. Bloch.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 46.7 (Grønland).
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Rink, Signe: Hverdagsbilleder fra Kolonien. Side [1]-17 (1887, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Afsnittenes titler: 1: En Tychobrahesdag. 2: Sauls Død.
[s018] Rink, Signe: K'ivitokker. Side [18]-39 (1887, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Dansk Plur. Form af det grønlandske "k'ivitok" (grønl. Plur.: k'ivitut), den, som flygter tilfjelds.
 note til titel Side [18]-19: [Indledning om k'ivitokker i grønlandske sagn og betydning for nutidsgrønlænderne].
[s040] Rink, Signe: Zebulorsuaks Datter. Side [40]-58 (1887, novelle(r))
[s059] Rink, Signe: Urosdage. Side [59]-161 (1887, novelle(r))
[s162] Rink, Signe: Bredenfjord ved Nunatsiait. (Efter en Folkevise). Side [162]-87 (1887, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note side 187: Findes i A.P. Berggreens "Folkesange og Melodier fra Lande udenfor Europa", [1870].
[s188] Rink, Signe: Illomut sujunissak nallunarpuk. Side [188]-204 (1887, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Fremtiden er i Sandhed en Gaade.
 Bog Rink, Signe: Koloni-Idyller fra Grønland. Af Signe Rink. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. 262 sider (1888, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Tilegnet Dr. Frithiof Nansen.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 46.7 (Grønland).
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Rink, Signe: Navnefællerne. Side [1]-117 (1888, novelle(r))
[s118] Rink, Signe: Aaret rundt. Side [118]-222 (1888, novelle(r))
[s223] Rink, Signe: "Teisten". Fortælling fra Nordgrønland. Side [223]-62 (1888, novelle(r))
 Bog (oversætter) antologi: Kajakmænd. Fortællinger af grønlandske Sælhundefangere. Oversatte og udgivne af Signe Rink. Med 13 Illustrationer. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1896. xv + 109 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 1,65 (1896, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Disse Fortællinger ere oversatte fra det grønlandske Tidsskrift Atuagagdliutit.
 note til titel Side [iii]: [Portrætbillede efter fotografi af H. Rink 1858] Den grønlandske Bogtrykker Lars Møller (ArK'aluk).
 note til titel Side [v]: [Tegning af A. Block [ie: Andreas Bloch] efter skitse af Rink] Kajakmanden paa Land.
 note til titel Side [vi]: Kúngip erneranut Valdemarimut inûvdluarkússut Kalâtdlit nunânit [digt, signeret: L.M.].
 note til titel Side [vii]: En Hilsen fra Grønland til Kongens Søn Valdemar [dansk oversættelse af digtet].
 note til titel Side [ix]-xv: Forord [signeret: Kristiania, November 1895, Signe Rink].
 note til titel Side [110]: [Foto, overladt af Fru Krarup Smith] Kajakker.
 note til titel Side [111]: Indhold.
 note til titel Uddrag af forordet: Alle Illustrationer med Undtagelse af de nedennævnte ere besørgede af Godthaabs Bogtrykkeri ved dettes ofte nævnte Bestyrer, den Indfødte L. Møller (ArK'aluk), og sammes Sønner. Undtagelserne ere: Slutningsbilledet, der velvillingst er overladt af Fru Krarup Smith, "Kajakmanden paa Land", der er tegnet af den norske Maler A. Block (efter Skitse af Rink), samt "Den omkomne Kajakmand" [side 93] af Maler Riis-Carstensen.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført under: XVI. Historie og Topografi. 4n (Grønland).
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Rink, Signe: Fra det Grønland som gik. Et Par Tidsbilleder fra Trediverne. ♦ Hagerup, 1902. 264 sider. Pris: kr. 3,75 (1902, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden