Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Justus, Hieron. [Ranch, Hier. Justesøn]: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585 (1585, dramatik) BD4:sp330
Detaljer
1876-77 indgår i: Danske Skuespil og Fuglevise [a] Senere udgave: Kong Salomons Hylding
1972 Senere udgave: Kong Salomons Hylding. Institut for Nordisk Filologi. ♦ Universitetsforlaget i København [Kun for studerende], 1972. 68 sider (21 x 30 cm)
1973 Senere udgave: Kong Salomons Hylding. Udg. med kommentarer og efterskrift af Allan Karker. ♦ Munksgaard, 1973. 202 sider
 Bog J., H. [ie: Ranch, Hieronymus Justesen]: Fugle Vise, som viser huad for Fugle iblandt Folck i Verden findis, med deris Noder oc Vijsz. ♦ Kbh., 1630 (1630, digte) BD4:sp234
Detaljer
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s010] Senere udgave: Af "Fuglevisen"
 Dramatik Justszøn, Hieron [Ranch, H. J.]: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633 (1633, dramatik) BD4:sp330
Detaljer
1876-77 indgår i: Danske Skuespil og Fuglevise [b] Senere udgave: Samsons Fængsel
1973 Senere udgave: Samsons fængsel. Udg. med kommentarer og efterskrift af Henrik Nyrop-Christensen. ♦ Munksgaard, 1973. 180 sider
kollaps Noter
 note til titel Også trykt Aarhus, 1646, og [Kbh.], 1702.
 Dramatik J., H. [ie: Ranch, Hieronymus Justesen]: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider (1664, dramatik)
Detaljer
1709 Senere udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hoszbonde, og hans Hustru: Hvorledis hand af Sult og Nidskhed, er dragen af Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hende og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... Kbh., 1709
1876-77 indgår i: Danske Skuespil og Fuglevise [c] Senere udgave: Karrig Niding
1945 Senere udgave: Karrig Niding. Tilrettelagt som Skolekomedie af Svend Andersen. ♦ Aarhus, [Privattryk] [ikke i boghandlen], 1945. 40 sider
1962 Senere udgave: Karrig Niding. En jysk komedie fra ca. 1600. Træsnit af Marcel Rasmussen. Efterskrift og noter af Erik Dal. ♦ Foreningen for Boghaandværk, 1962. 74 sider, illustreret
1973 Senere udgave: Karrig Niding. Udg. med kommentarer og efterskrift af Niels Lyhne Jensen. ♦ Munksgaard, 1973. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel Findes på Det kongelige bibliotek i fotokopi efter eksemplar på Huseby Slot.
 note til titel Ifølge H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon har der eksisteret udgave trykt i 1633.
 Bog J., H. [ie: Ranch, Hieronymus Justesen]: En ny Vjse, om nogle Fuglis Natur oc Sang: Hvor udi straffis mange Laster, oc prisis mange Dyder, lystig at siunge. ♦ Kbh., 1669. 8 Bl. (1669, digte) BD4:sp234
 Bog J., H. [ie: Ranch, Hieronymus Justesen]: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hoszbonde, og hans Hustru: Hvorledis hand af Sult og Nidskhed, er dragen af Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hende og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... Kbh., 1709 (1709, dramatik) BD4:sp330
Detaljer
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider
 Dramatik Ranch, Hieronymus Justesen: Danske Skuespil og Fuglevise. Udgivet af S. Birket Smith. Med en ordforklaring af O. Kalkar. Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1876-77. ♦ 1876-77. 395 + xcv sider (1876-77, dramatik)
Detaljer
udgiver: S. Birket-Smith (1838-1919)
andet: Otto Kalkar (1837-1926)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Ranch, Hieronymus Justesen: Kong Salomons Hylding (1876-77, dramatik)
1585 1. udgave: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585
[b] Ranch, Hieronymus Justesen: Samsons Fængsel (1876-77, dramatik)
1633 1. udgave: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633
[c] Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding (1876-77, dramatik)
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider
[d] Ranch, Hieronymus Justesen: Fuglevisen (1876-77, digte)
 Note (andet) anonym: Tobiæ komedie. Et dansk Skuespil fra Tiden omkring 1600. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S. Birket Smith. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1887. xviii + 98 sider (1887, dramatik)
Detaljer
af Anonym
redigeret af S. Birket-Smith (1838-1919)
1967 Senere udgave: Tobiæ komedie. Bearbejdet af Erik H. Madsen
1972 indgår i antologien: Den gamle danske dødedans [b] Senere udgave: Thobiæ comoedia
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Af Hans Brix tillagt Ranch (jævnfør: Analyser og problemer, V, 1940, side 110 ff), Støttet af Ad. Stender-Petersen (jævnfør: Humanister i Jylland, 1959, side 86 ff). S. Birket-Smith mener ikke stykke er af Ranch, side xvi-xviii.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s010]] Af "Fuglevisen" (1944, digte) 👓
Detaljer
1630 [Uddrag] 1. udgave: Fugle Vise, som viser huad for Fugle iblandt Folck i Verden findis, med deris Noder oc Vijsz. ♦ Kbh., 1630
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af noten side 70: Ranch's Fuglevise. Efter den ældste Udgave af Hieronymus Justesen Ranch's "Fuglevise", der er fra 1617. Enkelte Dele af Teksten mangler og er her erstattet med Teksten fra 3die Udgave, 1669. De citerede Vers er de første af Digtets 60 Vers.
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Tilrettelagt som Skolekomedie af Svend Andersen. ♦ Aarhus, [Privattryk] [ikke i boghandlen], 1945. 40 sider (1945, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Svend Andersen (1905-1996)
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. En jysk komedie fra ca. 1600. Træsnit af Marcel Rasmussen. Efterskrift og noter af Erik Dal. ♦ Foreningen for Boghaandværk, 1962. 74 sider, illustreret (1962, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Marcel Rasmussen, f 1913 (1913-1964)
noter af Erik Dal (1922-2006)
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider
 Tekster Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Kopi af Birket Smith's Udgave 1876 (1967, tekster)
udgiver: S. Birket-Smith (1838-1919)
 Tekster Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Kopi af Birket Smith's Udgave 1876 (1969, tekster)
Detaljer
udgiver: S. Birket-Smith (1838-1919)
forord af Rolf Dorset (1938-2018)
forord af Lisbet Holst (f. 1940)
forord af Lone Rørbech (f. 1939)
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. med indledning af Rolf Dorset, Lisbet Holst og Lone Rørbech.
 note til titel Indledning også udgivet separat: [1969]. 24 sider [siderne 63-86].
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Kong Salomons Hylding. Institut for Nordisk Filologi. ♦ Universitetsforlaget i København [Kun for studerende], 1972. 68 sider (21 x 30 cm) (1972, dramatik)
Detaljer
1585 1. udgave: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Udg. med kommentarer og efterskrift af Niels Lyhne Jensen. ♦ Munksgaard, 1973. 99 sider (1973, dramatik)
serietitel: Tidlig Dansk Dramatik
Detaljer
noter af Niels Lyhne Jensen
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider
kollaps Noter
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Kong Salomons Hylding. Udg. med kommentarer og efterskrift af Allan Karker. ♦ Munksgaard, 1973. 202 sider (1973, dramatik)
serietitel: Tidlig Dansk Dramatik
Detaljer
noter af Allan Karker (1926-2018)
1585 1. udgave: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585
kollaps Noter
 Bog Ranch, Hieronymus Justesen: Samsons fængsel. Udg. med kommentarer og efterskrift af Henrik Nyrop-Christensen. ♦ Munksgaard, 1973. 180 sider (1973, dramatik)
serietitel: Tidlig Dansk Dramatik
Detaljer
noter af Henrik Nyrop-Christensen (1930-1993)
1633 1. udgave: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hieronymus Justesen Ranch: Karrig Niding
Skuespil af Hieronymus Justesen Ranch
(premiere 28-03-1928 på Det ny Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden