Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Knud Munch (1780-1857)

 Om personen Oplysninger om Knud Munch

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Merau, S.: Oswald og Rudolph eller Venskab og Døden. Overs. ved Monck. ♦ 1803. 48 sider (1803, novelle(r)) EMP2464 BD4:sp467
originaltitel: ?
af Sophie Mereau (1770-1806, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Portraitet eller Kjærlighed paa Prøve. Overs. af C. Monk. ♦ 1804. 50 sider (1804, roman) EMP2340 BD4:sp464
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Schilling, G. F.: Juleaftenen eller Kjærlighed og Letsindighed. Overs. af K. Monk. ♦ 1807. 126 sider (1807, roman) EMP2723 BD4:sp470
originaltitel: Der Weihnachtsabend, 1805
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden