Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Poul Levin (1869-1929)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret, 1910-29) tidsskrift: Tilskueren. Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer (1884-1939, periodicum)
Detaljer
udgiver: N. Neergaard (1854-1936)
udgiver: M. Galschiøt (1844-1940)
udgiver: Valdemar Vedel (1865-1942)
(1908-09) redigeret af Gustav Philipsen, f 1853 (1853-1925)
(1908-09) redigeret af Mario Krohn (1881-1922)
(1929-39) redigeret af Axel Garde (1876-1958)
(1932-39) redigeret af Kaj Birket-Smith (1893-1977)
(1932-39) redigeret af Vilhelm Slomann (1885-1962)
(1932-39) redigeret af Viggo Thorlacius-Ussing (1891-1978)
kollaps Noter
 url Fuld visning af tidsskriftet (nogle nyere årgange mangler (1931-33, 1935-36, 1939), og nogle årgange endnu ikke tilgængelige, under 125 år gamle) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af årgang 1-13 (1884-96) og 18-25 (1901-08) på:  Link til ekstern webside Runeberg
 url Fuld visning af indholsoversigt 1894-1903 på:  Link til ekstern webside Runeberg
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 322 (02-12-1883), side 107 [Anmeldelse].
 Litteraturliste Medtaget på: Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929  Web link link til hele listen 1884-1912.
 Litteraturliste Medtaget på: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942. En Bibliografi. Udarbejdet af Kjeld Elkjær, Ib Haraldsted, Poul Kürstein og Jens Andreas Nielsen. København, Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor, 1946  Web link link til hele listen 1913-39.
 Dramatik Levin, P.: Antoinette (1895, dramatik)
 Trykt i periodicum Levin, Poul: Løjtnanten og hans Hund (1897, novelle(r)) 👓
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Politikens Julenummer 25-12-1897.
 Samling Levin, P.: Egne og Stæder (1899, samling)
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Samlede Digte. Udg. af Poul Levin. Kbh., 1899 (1899, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
 Dramatik Levin, Paul: Sejr. Skuespil i en Akt. ♦ Gyldendal, 1899. 90 sider (1899, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken, 2-2-1899, side 1 [Anmeldelse, signret E.B.].  Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Artikel (efterskrift) Skram, Amalie: Mennesker. Ufuldendt Roman. Med en Efterskrift af P. Levin. ♦ København og Kristiania, Gyldendal, 1902-05. 363 sider. Pris: kr. 5,25 (1902-05, roman)
Detaljer
af Amalie Skram (1846-1905)
kollaps Noter
 note til titel Påtænkt udgivet i ca. 10 hæfter. De to første udkom 1902. Efter udgivelsen af 6. hæfte (23-8-1905), kom en bogudgave med titelblad med årstallet 1905. Bogudgaven indeholder også et protræt af Amalie Skram.
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Levin, Poul: Den døde By. To Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1902. 172 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1902, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [173]: Indhold.
kollaps Indhold

[1a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1b] Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede. [i 3 Acter] (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
[1c] Holberg, Ludvig: Jean de France (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
[1c] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1d] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. [i 1 Act] (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
[60352_SA] Levin, Poul: Den døde By. To Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1902. 172 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1902, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side [173]: Indhold.
[s001] Levin, Poul: Den døde By. Side [1]-76 (1902, novelle(r))
1906 [uddrag] indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s273] Senere udgave: Den døde By. (Første Kapitel) [1902]. Side 273-83
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1899, April, side 279-309, under titlen: Den døde By. En Fortælling.
[s077] Levin, Poul: Telefonen. Side [77]-172 (1902, roman)
 Bog Levin, Poul: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s273]] Den døde By. (Første Kapitel) [1902]. Side 273-83 (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1902 [uddrag] indgår i: Den døde By [s001] 1. udgave: Den døde By. Side [1]-76
 Dramatik Levin, Poul: Far's Penge. Komedie i 4 Akter. ♦ Gyldendal, 1908. 174 sider. Pris: kr. 3,00 (1908, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 107, [Anmeldelse].
 Bog Levin, Poul: Familien i Danmark. Roman. ♦ Gyldendal, 1911. 312 sider (1911, roman)
Detaljer
1922 Senere udgave: Familien i Danmark. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 290 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 233 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Levin, Poul: Lykkens Veje. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 258 sider (1913, roman)
Detaljer
1922 Senere udgave: Lykkens Veje. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 235 sider. Pris: kr. 5,25
 Dramatik Levin, Poul: Flugten til Amerika. Lystspil i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1914. 134 sider (1914, dramatik)
 Dramatik Levin, Poul: Riber & Søn. Skuespil i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1915. 152 sider (1915, dramatik)
 Bog Levin, Poul: Den lykkelige Mand. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1916. 180 sider, illustreret (1916, roman)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1921 Senere udgave: Den lykkelige Mand. En Fortælling. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 169 sider. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 note om oplag 4. Oplag, 1917.
 Dramatik Levin, Poul: Taarnet. Skuespil i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1916. 134 sider (1916, dramatik)
 Bog Levin, Poul: Den stjaalne Glæde. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1917. 188 sider, illustreret (1917, roman)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1921 Senere udgave: Den stjaalne Glæde. En Fortælling. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 175 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note til titel Vignetter af Kr. Kongstad.
 note om oplag 3. Oplag, 1917.
 Trykt i periodicum Levin, Poul: Femte Mand. Af Poul Levin (1917, novelle(r)) 👓
del af: Pressens Magasin
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 7 (1-4-1917), side [3]-12.
 Bog Levin, Poul: Hjem. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1919. 188 sider, illustreret (1919, roman)
Detaljer
illustrationer af Richard Bøcher (1887-1953)
1928 Senere udgave: Hjem. En Fortælling. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 159 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til titel Vignetter af Richard Bøcher.
 note om oplag 4. Oplag, 1919.
 note om oplag 7.-10. Tusinde, 1920.
 note om oplag 11. Tusinde, 1921.
 Bog Levin, Poul: Sønnen. En Fortælling. (Vignetterne tegnede af Gerda Ploug Sarp). ♦ Gyldendal, 1920. 192 sider. Pris: kr. 7,00 (1920, roman)
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
kollaps Noter
 note om oplag 9. Tusinde, 1920.
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 24 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Levin, Poul: Den lykkelige Mand. En Fortælling. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 169 sider. Pris: kr. 6,00 (1921, roman)
Detaljer
1916 1. udgave: Den lykkelige Mand. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1916. 180 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1921.
 Bog Levin, Poul: Mariannes Mor. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1921. 262 sider. Pris: kr. 8,75 (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 1.-7. Tusinde, 1921.
 note om oplag 8. Tusinde, 1922.
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 240 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Levin, Poul: Den stjaalne Glæde. En Fortælling. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 175 sider. Pris: kr. 6,75 (1921, roman)
Detaljer
1917 1. udgave: Den stjaalne Glæde. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1917. 188 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1921.
 Bog Levin, Poul: Familien i Danmark. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 290 sider. Pris: kr. 5,75 (1922, roman)
Detaljer
1911 1. udgave: Familien i Danmark. Roman. ♦ Gyldendal, 1911. 312 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1922.
 Bog Levin, Poul: Lykkens Veje. Roman. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1922. 235 sider. Pris: kr. 5,25 (1922, roman)
Detaljer
1913 1. udgave: Lykkens Veje. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 258 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1922.
 Bog Levin, Poul: Løftet. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1922. 270 sider. Pris: kr. 6,75 (1922, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1922.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 279 [Anmeldelse, signeret: O.G.].
 Bog Levin, Poul: Dagen gryr. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1923. 324 sider. Pris: kr. 8,00 (1923, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 5. Tusinde, 1923.
 Bog Levin, Poul: Hersløvs Gaard. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1924. 284 sider. Pris: kr. 7,50 (1924, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1924.
 Bog Levin, Poul: De rige Folk. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1925. 220 sider. Pris: kr. 6,75 (1925, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1925.
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 4-1-1926, side 3 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Levin, Poul: Det hemmelige Land. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1926. 358 sider. Pris: kr. 7,75 (1926, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1926.
 Bog Levin, Poul: Af Livets Naade. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1927. 242 sider. Pris: kr. 6,00 (1927, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1927.
 Bog Levin, Poul: Hjem. En Fortælling. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 159 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1928, roman)
Detaljer
illustrationer af Richard Bøcher (1887-1953)
omslag af Fritz Kraul (1862-1935)
1919 1. udgave: Hjem. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1919. 188 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Vignetter af Richard Bøcker [ie: Bøcher]. Omslag af Fr. Kraul.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Poul Levin: Antoinette
Skuespil i 3 Akter af Poul Levin
(premiere 19-11-1896 på Dagmarteatret)
Poul Levin: Far's Penge
Komedie i 4 Akter af Poul Levin
(premiere 06-11-1908 på Det ny Teater)
Poul Levin: Flugten til Amerika
lystspil i 3 akter af Poul Levin
(premiere 25-04-1914 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
Poul Levin: Riber & Søn
skuespil i 3 akter af Poul Levin
(premiere 06-05-1915 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 12)
Poul Levin: Taarnet
skuespil i 3 akter af Poul Levin
(premiere 21-03-1916 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 3)
Poul Levin: Et lille Efterspil
ved Poul Levin
(premiere 01-06-1923 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden